Identitet og tilhørighet E-bok


Identitet og tilhørighet - Lill Salole pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-01-01
FORFATTER: Lill Salole
ISBN: 9788205512412
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,65

FORKLARING:

Hvor hører man hjemme når man er oppvokst med flere kulturer? Hvem er man da, og hva vil det si å være annerledes? Hva i en slik oppvekst gir motstand, og hva gir muligheter? Denne boken utforsker noen grunnleggende sider ved det å vokse opp med krysskulturelle erfaringer, blant annet eksistensielle utfordringer knyttet til en oppvekst med flere kulturer og den unike kompetansen som kulturelle minoritetsbarn utvikler. Forfatteren diskuterer hvordan kultur og flerkultur er med på å forme oss, og dermed vår opplevelse av identitet. Samtidig fremhever hun betydningen av faktorer som migrasjonsstress, transnasjonalitet, sosial ekskludering og diskriminering for krysskulturelle barns utvikling og tilhørighet. Et sentralt perspektiv er at krysskulturelle barn ofte ikke blir forstått og møtt på egne premisser. Det skyldes både at normen gjerne settes av enkulturelle og enspråklige barn, og at de krysskulturelle på alle arenaer enten må leve opp til eller bryte med andres forventninger og kategoriseringer. Dette er dagsaktuelle temaer i en tid hvor vi er opptatt av å forebygge rasisme, ekstremisme, ekstrem sosial kontroll og hvordan best ivareta mennesker på flukt. Forfatteren presenterer og nærmer seg problemstillingene fra både teoretiske og praksisnære innfallsvinkler. Denne utgaven inneholder oppdaterte henvisninger og utdypninger, flere tegninger og mange nye øvelser. Den har også en helt ny del som består av et utvalg av forfatterens kortere dikt og tekster om migrantliv, utenforskap, identitet og tilhørighet. Boken har tidligere vært utgitt under tittelen Krysskulturelle barn og unge.

...T. Hva vet vi om fremtidige trender og hva betyr det for ... Identitet og selvfølelse | Helsekompetanse.no ... ... Identitet kan bety det samme som personlighet, den man er. Identitet kan også betegne ens selvbilde eller selvoppfatning. Hvis noe er identisk, er noe fullstendig likt. I psykologien brukes identitet om den del av personens selvoppfatning som oppleves som særlig sentral, ekte og typisk for vedkommende. «Å finne sin identitet» vil si å danne et selvbilde man føler man kan akseptere og ... I tillegg har EU ført en symbolpolitikk nettopp for ... Identitet og tilhørighet - Lill Salole - heftet ... ... ... I tillegg har EU ført en symbolpolitikk nettopp for å styrke identitet og tilhørighet med felles flagg, EU-hymne, EU dag og felles pass. Til tross for dette viser Europabarometrets registreringer over tid at den nasjonale og særlig lokale identiteten er langt sterkere enn til EU som overnasjonal union. Tilknytning, identitet og tilhørighet 7.1 Sammendrag. I meldingen drøftes ulike aspekter ved identitet og tilhørighet knyttet til migrasjon generelt, med særlig vekt på barn og unge som vokser opp i Norge. Når det gjelder tilknytning og tilhørighet, er Regjeringens mål at alle skal oppleve aksept for den de er....