Norskdidaktikk E-bok


Norskdidaktikk - Henning Fjørtoft pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-07-22
FORFATTER: Henning Fjørtoft
ISBN: 9788245014129
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,50

FORKLARING:

Hvordan bør vi undervise i norsk? Og hva skal elevene lære? Slike spørsmål er rammen for norsklærerens arbeidshverdag. Norskdidaktikk er en helhetlig og oppdatert innføring i fagdidaktikk for norskfaget. Henning Fjørtoft presenterer sentrale teorier om undervisning og læring i norsk og viser hvordan faget kan organiseres for å fremme læring og motivasjon for alle elever. Norskfaget er det største av de humanistiske fagene i skolen, og Fjørtoft legger stor vekt på språk- og litteraturundervisning. Han gir en innføring i begrepet literacy, og dekker sentrale områder som lesing, muntlighet, litteraturundervisning og skriving. Praktisk orienterte kapitler om læringsstrategier, planlegging og vurdering gir gode tips til undervisningen. Boken har et eget kapittel om flerspråklighet. Norskdidaktikk omhandler undervisning i norskfaget fra 5. til 13. trinn i skolen. Henning Fjørtoft er førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk ved Program for lærerutdanning, NTNU og har tidligere undervist i grunnskole og videregående opplæring. Fjørtoft har deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekter i skolen. Doktorgradsavhandlingen hans handlet om den danske lyrikeren Inger Christensen og hans forrige bok var Effektiv planlegging og vurdering (Fagbokforlaget, 2009). «Boken är som helhet en bragd och en verklig gåva till modersmålslärare i Norden.» Arena

...lærerutdanning, NTNU og har tidligere undervist i grunnskole og videregående opplæring ... Landslaget for norskundervisning ... . Fjørtoft har deltatt i flere ... Master i norskdidaktikk. Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter. Søk i denne samlingen: Søk Nye registreringer. Nynorsk som sidemål. En kartlegging og analyse av feiltyper i elevsvar.  Ertzeid, Ingrid (Master thesis, 2017) I denne oppgaven har jeg ... Fagbøker, skolebøker, læreverk og digitale læremidler for barneskole, ungdomsskol ... Norskdidaktikk | Henning Fjørtoft - Fagbokforlaget.no ... ... Fagbøker, skolebøker, læreverk og digitale læremidler for barneskole, ungdomsskole, videregående (vgs), fagskole, universitet og høgskole. Finn din pensumbok. Masterprogrammet tar sikte på å gi solid kompetanse i norskdidaktikk for arbeid med norskfaget i grunnskolen og i videregående opplæring, og for arbeid med språk, kommunikasjon og ulike typer tekst i andre sammenhenger. Vi arbeider for best mulige rammer for norskundervisningen til gavn for elever, lærere, skole og samfunn. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen NORSKDIDAKTIKK, DELTID (Master).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 53 relaterte studier til utdanningen NORSKDIDAKTIKK, DELTID (Master). Masteroppgave i norskdidaktikk, mai 2017 . Sammendrag I dette masterprosjektet søker jeg svar på hvilke identiteter som kommer til syne i noen fiksjonstekster skrevet av elever på 7. trinn. Jeg gjør undersøkelsen ut fra en forståelse av Universitetsforlaget utvikler og utgir faglitteratur av høy kvalitet. Forlaget har en ledende posisjon, og våre forfattere er blant landets fremste på sine fagfelt. Viktig beskjed til søkere som skal fullføre mastergrad våren 2020: Tenker du på å søke praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), men er forsinket med masteroppgaven på grunn av koronakrisen? Vi er i dialog med Kunnskapsdepartementet for å finne løsninger for dem som eventuelt blir noe forsinket, og inntil videre har vi satt 1. oktober som frist for å dokumentere mastergrad. Norskdidaktikk - mastermodul Velg kull. Beskrivelse av studiet. Emnet tar for seg nasjonal og internasjonal forskning om lesing, skriving samt litteratur- og språkdidaktikk. Studiet fokuserer på norskfagets plass i norsk skole og samfunnsliv, historisk og i samtida. Her finner du både nåværende og eldre studieplaner for de fleste studieprogrammer ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). I studieplanene finner du beskrivelsen av studiet og oversikt over studiets oppbygning. 1 PENSUMLISTE Høst 2018 Institutt for lærerutdanning Master i norskdidaktikk (1-7) Master i norskdidaktikk (5-10) NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Pensumliste Emnekode: PPU120-15, PPUD120-15, PPU120-30 og PPUD120-30 Emnenamn: PPU Norskdidaktikk Semester: Haust/Vår Årstal: 2018/2019 Samla sidetal: Ca. 1000 sider Sist oppdatert: 15.05.2018 Bøker: NB! Titlane i denne lista står etter namn på artikkelforfattar, men mange av artiklane Professor emeritus i norskdidaktikk, avdeling for lærer- og tolkeutdanning [email protected] Lars Anders Kulbrandstad, Høgskolen i Innlandet Professor I norsk ved Institutt for humanistiske fag. [email protected] Dagrun Skjelbred, Universitetet i Sørøst-Norge Professor emerita ved Universitetet i Sørøst-Norge [email protected] The world of the folk tale doesn't not take into account that one might doubt the reality of the narration. Propp says that the morphology of the true folk tale is that we have a single structure and that this structure must be followed. Norskdidaktikk omhandler undervisning i norskfaget fra 5. til 13. trinn i skolen. Henning Fjørtoft er førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk ved Program for lærerutdanning, NTNU og har tidligere undervist i grunnskole og videregående opplæring....