Organisasjonsteori E-bok


Organisasjonsteori - Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre, Kristin Woll pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-07-31
FORFATTER: Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre, Kristin Woll
ISBN: 9788202383299
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,40

FORKLARING:

Organisasjonsteori gir en solid og oversiktlig presentasjon av faget organisasjonsteori. Den dekker emnene som tradisjonelt inngår i faget slik det undervises på universitet og høyskoler, og legger vekt på den nordiske tradisjonen i utvalget av tekster og eksempler. Boken er strukturert etter fagets historiske utvikling, fra antikken via den klassiskeorganisasjonsteorien og byråkratiteorien, og helt frem til de seneste utviklingstrekk, og viser sammenhengen de ulike skoler og teorier har vokst frem i.Organisasjonsteori bygger på den svenske Organisation och organisering av Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling og Alexander Styhre. Den norske utgaven er oversatt og bearbeidet av Kristin Woll. Woll har i tillegg formulert læringsmål for de forskjellige kapitlene og dessuten skrevet et eget kapittel om makt.Boken er utviklet for undervisningsformål av skandinaviske forfattere som båderepresenterer akademisk tyngde, omfattende lærebokproduksjon og lang erfaring med å undervise i faget på universitet og høyskoler i Sverige og Norge.Sagt om boken:«Dette er et imponerende læreverk. Boken løfter frem de bærende teoritradisjoner og sentrale utviklingstrekk innen organisasjonsteorien, og evner å formidle faget på en oversiktlig og engasjerende måte. Nødvendige pedagogiske grep og forenklinger går aldri på bekostning av faglig presisjonsnivå. Forfatterne viser at de kjenner organisasjonsteoriens klassikere like godt som nyere utviklingstrekk i forskningsfront. Som organisasjonsteoretiker blir jeg stolt på fagets vegne når jeg leser denne boken. Organisasjonsfagets relevans fremstår med tydelighet gjennom gode eksemplifiseringer og illustrerende case. Kort sagt; dette er state of the art fra Norden.»Kjell Arne Røvik, professor ved UiT, Norges Arktiske Universitet«Endelig en innføringsbok i organisasjonsteori på norsk med skandinavisk innretning og kronologi. En spennende fortelling om organisasjonsteoriens utvikling, muligheter og mangfold. Forfatterne evner på en god måte å plassere ulike tradisjoner historisk og teoretisk, og presenterer stoffet på en måte som gjør boken egnet for studenter på innføringsnivå. Boken vil også være nyttig for viderekomne og praktikere som trenger å vite mer om bakgrunnen for de mange konsepter og teorier om organisasjon som flyter omkring i det moderne samfunnet. Boken har fått med seg mange av de viktigste skandinaviske bidragene til organisasjonsteorien og er tilrettelagt for norske forhold.»Professor Haldor Byrkjeflot, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo«Organisation och organisering är unik till sin karaktär och ändå en bok som man har väntat länge på. Boken ger en bra översikt av organisationsteorin och på ett sätt som är stimulerande och relevant för såväl studenter och forskare som praktiker. Boken bjuder på en bild av organisationsteorihistoria, unik i sin detaljrikedom, som finns där inte bara för att hedra gamla klassiker utan även för att visa hur somliga idéer lever i ny skepnad hundra år senare. Samtidigt bjuder den på ett urval av de nyaste trenderna i organisationsstudier och försöker förutspå framtidens organisationsteori. Den rymmer mainstream såväl som avantgardet, och pekar på det skandinaviska bidraget till den internationella organisationsläran. Sist, men inte minst, har författarna lyckats hitta ett tonläge som är lätt och pedagogiskt utan att förenkla komplexa tankar och idéer.» Professor Barbara Czarniawska, GRI, Göteborgs universitet «Boken er noe så sjelden som en lettlest lærebok der klassikerne illustreres med klipp fra originaltekstene - slik at leseren gis nærkontakt med kildene. Det kronologiske plottet får frem utviklingen i faget - samtidig som det er et godt grep for å gi konkret historisk innhold til abstrakte teorier. Ved å bli guidet inn i den konteksten en organisasjonsteori har oppstått i, forstår man hvilke spørsmål den i sin tid var ment å besvare.»Kjersti Halvorsen, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen«Författarna till Organisation och organisering har på ett utmärkt sätt klarat av att skriva en seriös presentation av organisationsteorin. En mycket läsvärd lärobok. Läsarna kan glädja sig åt närvaron av alla de många viktiga svenska och skandinaviska organisationsteoretiska bidragen och av aktuella illustrationer och fall från svenska företag och organisationer. Även om det är en grundbok och därmed främst lämplig för nybörjare i ämnet så vill jag även rekommendera den för mer avancerade studenter och forskare i ämnet.»Professor Lars Bengtsson, Blekinge Tekniska Högskola

...Mål og innhald. Den verda vi lever i er gjennomorganisert - vi lever og døyr i meir eller mindre formelle organisasjonar ... Organisasjonsteori | Universitetet i Bergen ... . Å kunne analysere ulike organisasjonsmønstre og -prosessar er grunnleggjande for å kunne forstå korleis avgjerder fattast og korleis vi påverkast og påverkar som enkeltborgarar, konsumentar og som grupper. En velskrevet innføring i organisasjonsteori, med særlig fokus på offentlig sektors organisering og virkemåte. Forfatterne introduserer først tre perspektiver: ett instrumentelt, som inkluderer en hierarkisk og en forhandlingsvari ... Organisasjonsteori for offentlig sektor - Universitetsforlaget ... . Forfatterne introduserer først tre perspektiver: ett instrumentelt, som inkluderer en hierarkisk og en forhandlingsvariant, og to institusjonelle - kulturperspektivet og myteperspektivet. Organisasjonsteori. Innenfor organisasjonsteorien blir formell organisasjon ofte definert som «et sosialt system som er bevisst konstruert for å nå bestemte mål». En annen tilnærming er å definere formelle organisasjoner som en planlagt struktur av aktiviteter. Pris: 388,-. heftet, 2015. Sendes innen 2-4 virkedager. Kjøp boken Organisasjonsteori for offentlig sektor av Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid, Paul G. Roness, Kjell Arne Røvik (ISBN 9788215025742) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Organisasjonskultur Av Jan H. E. Wiese, HR Norge Historikk Begrepet organisasjons-kultur eller bedrifts-kultur vokste frem innen personal- og ledelsesfaget i Læringsformer og aktiviteter. Forelesninger 2 timer pr uke gjennom hele semesteret eller 4 timer pr uke i første halvdel av semesteret. I tillegg arrangeres et antall seminarer i tilknytning til arbeidskrav. Organisasjonsteori handler om hvordan vi bruker de menneskelige ressursene i en organisasjon for å nå organisasjonens mål. Vi bruker organisasjonsteorier for å forstå, beskrive, forklare og analysere organisasjoner. Organisasjonsteori er læra om korleis organisasjonar er bygd opp og korleis dei fungerer. Organisasjonsteori har utvikla seg til eit sjølvstendig fagområde etter 1945, men har røter attende til Frederick W. Taylor, Max Weber og Henri Fayol i perioden omkring første verdskrigen.. Ein organisasjon er eit sosialt system som er bevisst konstruert for å nå bestemte mål. Definer begr...