Rettslig regulering av norsk akvakultur E-bok


Rettslig regulering av norsk akvakultur - Halfdan Mellbye pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-12-14
FORFATTER: Halfdan Mellbye
ISBN: 9788215030104
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,63

FORKLARING:

Akvakultur, særlig oppdrett av laks og ørret, har i løpet av de siste 40 til 50 årene utviklet seg fra forsøksstadiet til å bli en av Norges viktigste eksportnæringer. Næringen er underlagt en omfattende offentlig regulering. I boken ser forfatteren nærmere på det sentrale regelverket som regulerer akvakulturnæringen. Tillatelsessystemet for akvakultur gis en bred fremstilling med særlig vekt på oppdrettstillatelser, produksjonsområder og reglene om utviklingstillatelser. Han ser også på arealreguleringen i sjøen og reglene om lokalitetstillatelser etter akvakulturloven, forurensningsloven, havne- og farvannsloven og matloven. Kravene til drift av akvakulturanlegg og særlig reglene om sykdomskontroll og bekjempelse samt regler om sanksjoner og straff omhandles også. Boken er skrevet som lærebok for studenter på fagrettede studier innenfor akvakultur, men vil også være nyttig for andre som ønsker kunnskap om akvakulturnæringen og den offentlige styringen av denne.

...rlokaliteter. 15 Sep 2017. Spørsmålet om hvilken myndighet vertskommunen har ved etablering av lokaliteter for akvakultur er rettslig uklart ... akvakultur | Adlibris Bokhandel - Størst utvalg, fri frakt ... ... . Vi ser for tiden at kommunene er mer aktive og setter krav som det aldri har vært meningen at de skulle sette da regelverket ble utformet. You need to enable JavaScript to run this app. Det er bakteppet for artikkelen, hvor jeg behandler hvordan kommunene som lokalsamfunn kan sette miljøkrav for akvakultur i sine kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) med bindende juridisk virkning, og forholdet til sektorlov, lov 17. juni 2005 om akvakultur (akvakulturloven) og lov av 3. mars 1981 om ver ... Rettslig regulering av norsk akvakultur - Universitetsforlaget ... .) med bindende juridisk virkning, og forholdet til sektorlov, lov 17. juni 2005 om akvakultur (akvakulturloven) og lov av 3. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Rettslig regulering av norsk akvakultur Akvakultur, særlig oppdrett av laks og ørret, har i løpet av de siste 40 til 50 årene utviklet seg fra forsøksstadiet til å bli en av Norges viktigste ... Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone. Forskriften gjelder opprettelse av produksjonsområder for kommersielle tillatelser til akvakultur av matfisk med laks, ørret og regnbueørret i sjø, og regulering av produksjonskapasiteten innenfor disse. Rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring Kartlegging av dagens status Ann-Magnhild Solås, Bjørn Hersoug (UiT/NFH), Otto Andreassen, Ragnar Tveterås (UiS), Tonje C. Osmundsen (NTNU), Bjørn Sørgård (Adv. Kyllingstad Klevland), Kine M. Karlsen, Frank Asche (UiS) og Roy Robertsen Rettslig regulering av norsk akvakultur Halfdan Mellbye. Levering 2-6 dager . Innbundet, Bokmål. 519,-NÅ 426,-Forklaringsopplysningane UKON. Levering 2-6 dager . Innbundet, Nynorsk. 299,-NÅ 262,-Alice Harts fortapte blomster Holly Ringland. På lager - sendes nå( 9 stk. ) Innbundet, Bokmål. Rettslig regulering av norsk akvakultur av Halfdan Mellbye innbundet, 2018, Norsk (bokmål), ISBN 9788215030104. Akvakultur, særlig oppdrett av laks og ørret, har i løpet av de siste 40 til 50 årene utviklet seg fra forsøksstadiet til å bli en av Norges viktigste eksportnæringer. Næringen er ... Rettslig regulering av norsk akvakultur. Halfdan Mellbye. Legg i ønskeliste. Energica - for sjel, kropp & sinn. De aller beste bøkene. Døren til selvutvikling vender innover - Energica viser deg rommet for indre vekst. Vi gir deg bøker, film, musikk, bruksting og velværeprodukter som nærer sjelen, kroppen og sinnet. Norsk. Viser denne siden på norsk ... 10.2.4 Lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) ... Lovens § 2 fjerde ledd fastsetter at konsesjon etter bestemmelsens første ledd ikke kan erstattes av rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven. En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området. Til kartet er det knyttet et sett av reguleringsbestemmelser.. Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL), kapittel 12 (§ 12). Loven forvaltes sentralt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.. I de områder i kommunen hvor det er bestemt i ... Vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett på høring. Nyhet ... § 6, § 7, § 9, § 10, § 26 og § 33a og forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret ... Regjeringen vil innføre et helt nytt system for regulering av vekst i oppdrettsnæringen. Dette sikrer ... Konsolidert EØS-avtale på norsk er tilgjengelig på Lovdatas åpne sider. Lovtidend ...