Norge og Russland E-bok


Norge og Russland -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-05-28
FORFATTER:
ISBN: 9788215024745
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,10

FORKLARING:

Det siste tiåret har Norge og andre NATO-land rettet mer oppmerksomhet mot nordområdene og Arktis. Fremveksten av et mer selvbevisst Russland - med tydeligere stormaktsambisjoner og et mer potent forsvar - har aktualisert sikkerhetsutfordringene i nord. Dette påvirker også det norske handlingsrommet, politisk og militært. Norge balanserer mellom ulike hensyn, der det å skape forutsigbarhet og tillit i egne nærområder veies opp imot behovet for å støtte NATO når det utvises fasthet overfor Russland. Sikkerhetsutfordringene i nordområdene har derfor mange likheter med den kalde krigens utfordringer. Samtidig er også mange av de viktigste rammebetingelsene endret. Russland er betydelig svakere og mindre enn det gamle Sovjetunionen. Den økonomiske avhengigheten mellom øst og vest er også mye større. Denne antologien analyserer de nye forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene. Med ulike innfallsvinkler diskuteres hvilke forsvars- og sikkerhetspolitiske ressurser norske myndigheter kan spille på, og hvilke utfordringer politikere og militære møter når potensielle kriser i nord må løses. Bidragsytere: Tor Bukkvoll, Jacob Børresen, Gjert Lage Dyndal, Jo Gade, Gullow Gjeseth, Tormod Heier, Paal Sigurd Hilde, Geir Hønneland, Anne-Kristin Jørgensen, Anders Kjølberg, Harald Mathisen, Katarzyna Zysk, Kristian Åtland

...lta på den russiske arktiske konferanse som i år har fått tittelen «Arktis: Dialogens territorium» ... Russland trapper opp anti-norsk retorikk - MSN ... . Norge utviste mandag en russisk diplomat i solidaritet med Storbritannia, i kjølvannet av nervegassangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal. Utvisningen vil få konsekvenser, advarer Russland. Men den siste dramatikken er del av et større bilde, hvor forbindelsene mellom Norge og Russland stadig fryser til. MOSKVA (Aftenposten): Russland ruster opp kraftig, og NATO øver på å stå imot et russisk angrep. ... Forholdet mellom Russland og Norge - regjeringen.no ... . MOSKVA (Aftenposten): Russland ruster opp kraftig, og NATO øver på å stå imot et russisk angrep. Men Russland har ikke en hypotetisk sjanse til å erobre sentrale deler av Norge, konkluderer flere russiske militæreksperter. Russland varsler om aktivitet utenfor Nord-Norge. Russland har varslet at landet i perioden 14.-17. august vil etablere fire store fareområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland ... Hun mente Norge var aktive deltagere i USA og Natos skremselpolitikk mot Russland: «Landet bygger stadig opp sin militære kapasitet, åpner treningssentre for sine allierte, utvider ... Men det Solberg og Putin kan få til, er en enighet om å bedre kontakten mellom Norge og Russland på høyt nivå. De kan avtale nye møter som ikke ligger fem år fram i tid. Næringslivssamarbeidet mellom øst og vest skjer til tross for et anstrengt politisk forhold mellom Norge og Russland. Ordføreren i Vadsø kommune Wenche Pedersen setter pris på samarbeidet. Norge ønsker et godt og nært forhold til Russland, bygget på gjensidig nytte og respekt for grunnleggende internasjonale regler. Gjennom sine handlinger i Ukraina har Russland brutt disse reglene. Russland utfordrer Norge om Svalbard. Russiske myndigheter utfordrer nå norsk Svalbard-politikk og ber om samtaler med utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Tiden synes inne for å komme opp av skyttergravene og til en stilltiende erkjennelse av at alle land, også Russland, har legitime interesser og sikkerhetsbehov. I motsetning til USA har Norge ratifisert FNs havrettskonvensjon og russiske havrettsutvidelser. Overenskomsten mellom Kongeriket Norge og Sovjetunionen til unngåelse av dobbeltbeskatning av inntekt og formue undertegnet i Moskva 15. februar 1980, som har virkning for Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon ifølge protokollen mellom Norge og Russland om det avtalerettslige grunnlag for de bilaterale norsk-russiske forbindelser, utferdiget i Moskva 22. april 1993, skal opphøre å ... Plassering og grenser. Russland ligger på nordlige og midlere breddegrader på den nordlige halvkule og er mye nærmere Nordpolen enn ekvator.Landet er enormt stort, til sammenligning nesten to ganger så stort som USA og mer enn 50 ganger så stort som Norge, og dekker et areal på 17,1 millioner kvadratkilometer.Det er en åttendedel av de befolkede landområdene på jorda. Forsvarssjefen: Norge kan havne bak Russlands forsvarslinje. Russland vil ønske å stenge Norge inne under en konflikt. Derfor må Forsvaret være i stand til å trygge ankomst for allierte og selv bremse fiendtlige styrker, mener forsvarssjefen. Russland: Det osmanske riket Krim-khanatet: Tap. Fredsavtale: Dnepr blir grensen mellom Russland og Det osmanske riket; Den russisk-tyrkiske krig (1686-1700) Russland Habsburgmonarkiet: Det osmanske riket Krim-khanatet: Seier. Osmanske landavståelser til Russland; Den store nordiske krig (1700-1721) Russland Danmark-Norge Polen-Litauen ... Russland og Norge: felles fortid og pragmatisk fremtid | Sergey Lavrov. Derimot er det uenighet om deler av Nordvestpassasjen er å anse som en internasjonal transportvei (USAs standpunkt) eller som indre canadisk farvann (Canadas standpunkt) og tilsvarende for enkelte passasjer gjennom øygrupper nord for Sibir. smp-stories-top-widget. Sist det var møter mellom øverste ledelse for forsvarsdepartementene i Norge og Russland, er helt tilbake i 2013. Russlands annektering av Krim og krigen i Ukraina førte til daværende forsvarsminister Ine Marie Søreide Eriksen stoppet alle bilaterale militære aktiviteter med Russland.. Det eneste som ble beholdt, var kyst-, rednings- og grensevaktsamarbeid....