Krise- og beredskapsledelse E-bok


Krise- og beredskapsledelse - Jonas Eriksen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-02-08
FORFATTER: Jonas Eriksen
ISBN: 9788202549923
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,46

FORKLARING:

Kriser og ulykker håndteres ikke av enkeltpersoner, men av team. Slike team utsettes for store påkjenninger. For å kunne håndtere situasjonen effektivt og riktig må teamet optimalisere kommunikasjon og informasjonsflyt, fatte gode beslutninger, tilpasse seg en dynamisk og hurtigutviklende situasjon, samarbeide optimalt, utøve god kriseledelse og unngå feilhandlinger. Hvilke teamprinsipper ligger til grunn, og hvordan kan vi best trene team til effektiv krise- og ulykkeshåndtering?Krise- og beredskapsledelse er en revidert og oppdatert utgave som blant annet er bedre knyttet opp til andre fagområder som f.eks. ledelse, lederutvelgelse, lederutvikling og strategisk kompetanseledelse.Boken presenterer en struktur som kan brukes til systematisk trening av krise- og beredskapsteam. Strukturen tar utgangspunkt i det som kjennetegner team som presterer optimalt i hurtigutviklende og krevende situasjoner. Boka presenterer strategier og metoder som kan anvendes for effektivt å lære team viktige kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Leseren får en god innføring i viktige prinsipper for godt teamarbeid i krise- og ulykkeshåndtering, samt mange henvisninger til relevante kilder.Målgruppen er personell som arbeider i team, eller med teamutvikling, innen krise- og ulykkeshåndtering. Dette kan være team i militæret, industriberedskap, privat kriseledelse, offentlige nødetater, hjelpeorganisasjoner, statlig, fylkeskommunal og kommunal kriseledelse, team som kan oppleve krav til optimalt samarbeid under sterkt press, så som kirurgiteam, flypiloter, flygelederteam, team på broen om bord på skip, beredskapsledelsen på en oljeplattform, team i fengselsvesenet, osv.

...tsvar, og må tilpasses den enkelte bedrift basert på egne erfaringer ... Krise- og beredskapsledelse - teamtrening | Jonas Eriksen ... ... . Dette er viktig for å stå godt rustet hvis en alvorlig ulykke skulle inntreffe. Håndbok i krise- og beredskapsledelse er utarbeidet i samarbeid med fire medlemsbedrifter og konsulentfirmaet Falck Nutec AS. Velkommen til Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse (SKB). Vårt formål er å utvikle forskningsbasert kunnskap om sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse. Hos oss møtes praktikere og forskere fra ulike fagområder og samar ... Krise- & Beredskapsledelse | Kategori | RelyOn Nutec ... . Hos oss møtes praktikere og forskere fra ulike fagområder og samarbeider om forsknings- og utviklingsprosjekter. Krise- og kriseberedskap: Før, under, og etter kriser. Krise- og beredskapsledelse kan defineres som utvikling, implementering og opprettholdelse av et forberedt krisesystem. Dette vil si ressursene som en organisasjon har tilgjengelig for å. identifisere, analysere og evaluere signaler som indikerer at en krise bygger seg opp...