Utredning og diagnostisering E-bok


Utredning og diagnostisering -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-10-08
FORFATTER:
ISBN: 9788215013015
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,3

FORKLARING:

Boken gir en god oversikt over utredning og diagnostisering som er aktuell ved utviklingshemning. Forfatterne gir en detaljert gjennomgang av symptombildet og diagnostiske kriterier ved psykoser, angst, stemningslidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, tvangslidelse, delir, demens og ADHD. Videre får vi refleksjoner, betraktninger, klienteksempler og konkrete fremgangsmåter for å samle inn og vurdere relevant informasjon.

...nnlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto ... RBUP Øst og Sør - Utredning av depresjon ... . Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Diagnostisering av psykisk lidelse og iverksetting av behandlingstiltak, skal alltid gjøres av fagpersoner som har spesiell kompetanse på dette. Men observasjoner og registreringer gjort av de som ser personen det gjelder i det daglige, kan gi svært viktige bidrag til videre utredning og vurdering . Retningslinjer for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser. ... Utredning og diagnostisering - Universitetsforlaget ... . Retningslinjer for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser. Retningslinjene er adoptert av alle helseregionene. Retningslinjer for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser hos barn og ungdom Retningslinjer for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser… Psykiatrisk utredning og diagnostikk er en krevende og komplisert prosess, også når hovedpersonen ikke har utviklingshemming. Fordi mange psykiatriske diagnoser krever at den det gjelder selv forteller om sine problemer, blir dette enda mer komplisert overfor personer med utviklingshemming. Utredning og diagnostisering Glenne regionale senter tilbyr tverrfaglig utredning av barn, ungdom og voksne ved mistanke om gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/ autismespekterforstyrrelse ( ASF ). Ved utredningsenheten inngår lege og psykolog med aktuell spesialkompetanse i samarbeid med andre spesialiserte faggrupper med høyskole-/ universitetsgrad innen pedagogikk og helse ... Resultater og fortolkning. Pasienter med polynevropati bør gjenomgå en begrenset rutinemessig utredning, hvor det må kartlegges om pasienten har diabetes mellitus, om det er en hereditær årsak eller om tilstanden kan skyldes alkohol, nevrotoksiske stoffer, Sjögrens syndrom eller nyresvikt. Startsiden / Medlem / Kurs og utdanning / Spesialistutdanningen / Spesialitetene i psykologi / Påmelding obligatoriske kurs / Utredning og diagnostisering Medlemskap Medlemsnytt Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig. Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For obligatoriske kurs betyr det at du må ha mer enn 60 timer veiledning, 48 timer kurs og 1,5 års praksis samtidig. Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser for barn og unge skisserer kriterier for forløp, dokumentasjon, samhandling og medvirkning (1). ... Problemer hos sped- og småbarn kan beskrives ved hjelp av kodeverket Klassifisering og diagnostisering av psykisk helse og utviklingsforstyrrelser i sped- og småbarnsalderen (12). Utredning. Som grunnlag for videre utredning og diagnostisering, er det viktig med god bakgrunnsinformasjon gjennom registrering og kartlegging som beskrevet under Diagnoser og diagnostisering.. I tillegg er det viktig å sjekke ut om det er forhold rundt personen som kan skape dårlig livskvalitet og grobunn for nedstemthet og depressive symptomer: Selvstendighet, Utredning og diagnostisering Visste du at Asperger syndrom er oppkalt etter den østeriske barnelegen og pedagogen Hans Asperger (1906-1980)? I 1944 ga han ut en vitenskapelig artikkel hvor han beskrev fire gutter […] Vi får daglig henvendelser om både ADHD og ADD, det er derfor underlig at Helsedirektoratet i siste nasjonale veileder om utredning og behandling ikke nevner ADD i det hele tatt. I vår kliniske praksis har vi valgt å bruke følgende betegnelser som vi mener er forklarende slik at de er forstårlige for folk flest: Kjøp 'Utredning og diagnostisering, utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker' av Jarle Eknes fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788215013015 3. Utredning og diagnostisering Diagnostisering av ASF krever god kunnskap om normalutvikling og psykiatriske tilstandsbilder. Det er viktig at klinikerne har erfar...