Utredning og diagnostisering E-bok


Utredning og diagnostisering -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-10-08
FORFATTER:
ISBN: 9788215013015
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,2

FORKLARING:

Boken gir en god oversikt over utredning og diagnostisering som er aktuell ved utviklingshemning. Forfatterne gir en detaljert gjennomgang av symptombildet og diagnostiske kriterier ved psykoser, angst, stemningslidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, tvangslidelse, delir, demens og ADHD. Videre får vi refleksjoner, betraktninger, klienteksempler og konkrete fremgangsmåter for å samle inn og vurdere relevant informasjon.

... å avdekke status og danne grunnlag for videre tiltak på en systematisk måte ... RBUP Øst og Sør - Utredning av depresjon ... . Kartleggingsverktøy er systematiserte spørreskjemaer som er hjelpemidler for å sikre innhenting av relevant informasjon. Diagnostisering Anbefalinger for utredning og diagnostisering av PTSD i prosjektet Implementering av traumebehandlingstilbud til voksne (ITV) Å utrede og diagnostisere psykiske lidelser er en klinisk vurdering som skal kvalitetssikres av spesialist i psykiatri eller psykologspesialist. Denne prosedyren er en anbefaling for hvordan dette kan gjøres Utredning og ... Utredning og diagnostisering - Universitetsforlaget ... . Denne prosedyren er en anbefaling for hvordan dette kan gjøres Utredning og diagnostisering av utviklingshemming 6 Følgende bakgrunnsopplysninger er benyttet til hvert av punktene: A. Oppdraget med å tydeliggjøre kriteriene, pkt A, forutsetter oversikt over hvilke kriterier som gjelder og kjennskap til om de kan vurderes som tydelige, inkludert kunnskap om hvor godt Diagnostisering og utredning Det tar ofte litt tid før CP-diagnosen stilles ettersom mistanken om avvikende utvikling ofte kommer gradvis. Årsaken til tilstanden kan noen ganger påvises ved å ta bilder av hjernen, andre ganger gir slike undersøkelser få holdepunkter. Utredning under ruspåvirkning. Basert på praksis ved mange norske institusjoner og råd fra erfarent helsepersonell anbefales det at psykiatriske diagnoser som er basert på utredning under ruspåvirkning eller kort tid etter rusmiddelbruk, bør revurderes etter minimum 4 uker med rusfrihet (anbefaling 30). Når rusfrihet er viktig Boken gir en god oversikt over utredning og diagnostisering som er aktuell ved utviklingshemning. Forfatterne gir en detaljert gjennomgang av symptombildet og diagnostiske kr...