Transformasjonsledelse E-bok


Transformasjonsledelse -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-11-08
FORFATTER:
ISBN: 9788205446885
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,26

FORKLARING:

Transformasjonsledelse er den første boken på norsk om den mest omtalte ledelsesformen de siste tredve årene. Boken viser at denne formen for ledelse fører til positive reaksjoner og gir gunstige effekter på enkeltmedarbeidere, team og organisasjoner.De fire grunnelementene i transformasjonsledelse er idealisert innflytelse, inspirerende motivasjon, individuell støtte og intellektuell stimulans. De blir grundig gjennomgått i boken, og det blir vist hvordan ledelsesmodeller basert på disse søylene gir effekter på gruppe- og teamnivå. Boken presenterer også et treningsopplegg i transformasjonsledelse som har vist seg å ha god og lønnsom effekt, i tillegg blir forskningsresultater på dette spennende feltet gjennomgått.Transformasjonsledelse er skrevet av erfarne norske eksperter innenfor faget ledelse, er velegnet for studenter på bachelor- og masternivå, og vil passe for de fleste lederprogrammer i tillegg til rådgivere og ledelseskonsulenter.

...edve årene. Boken viser at denne formen for ledelse fører til positive reaksjoner og gir gunstige effekter på enkeltmedarbeidere, team og organisasjoner ... Motivasjon Og Ledelse - Ntnu ... . begrepet transformasjonsledelse i sin klassiske bok om ledelse (1), der han analyserte forskjellige politiske ledere opp gjennom historien, og ulike måter å lede på. Transformasjonsledelse inntreffer når en leder engasjerer seg i medarbeidere på en slik måte at både motivasjon og moralsk atferd og bevissthet blir stimu ­ lert, mente Burns. Transformasjonsledelse utløser energi og kreativitet. Transformasjonsledere (som kan utvikles) er ettertraktet fordi de er i stand til mer enn å håndt ... Når ledelse fungerer best | BI ... . Transformasjonsledelse utløser energi og kreativitet. Transformasjonsledere (som kan utvikles) er ettertraktet fordi de er i stand til mer enn å håndtere problemer. De er i sitt ess som utviklere av nye muligheter og motivasjon til å forfølge dem. Et eksempel er Johan Ringdal, som etablerte Swims. Transaksjonsledelse er en klassisk form for ledelse som bygger på en antakelse om at medarbeidere motiveres ved ytre belønninger (og sanksjoner), ved at leder og arbeidstaker inngår en gjensidig avtale om et bytteforhold, dvs en transaksjon.. Sentralt i transaksjonsledelse er kompensasjonsordinger og incentiver, for å motivere medarbeidere til å prestere i henhold til leders ønske. transformasjonsledelse og transaksjonsledelse. Førstnevnte handler om lederen som skaper og forvalter av et normbasert fellesskap, i motsetning til transaksjonsledelse hvor det benyttes ulike strukturelle virkemidler for kontrollorientert styring, blant annet påvirkning av de underordnetes atferd gjennom belønning (Christensen et al., 2009). Transformasjonsledelse er den første boken på norsk om den mest omtalte ledelsesformen de siste tredve årene. Boken viser at denne formen for ledelse fører til positive reaksjoner og gir gunstige effekter på enkeltmedarbeidere, team og organisasjoner. iii Forord En akademisk reise som startet ved HINT (Levanger) og studiet Ledelse i skolen, i august 2011, er i ferd med å ende opp i mastergrad i skoleledelse, ved NTNU i Trondheim. transformasjonsledelse, og hvordan denne ledelsesformen kan bidra til økt motivasjon blant ansatte i organisasjoner. Dette vil gjennomføres ved å finne viktige definisjoner som gjelder begrepet motivasjon, og koble det opp mot organisasjonspsykologiske trekk som kan Transformasjonsledelse Transformasjonsledelse er den første boken på norsk om den mest omtalte ledelsesformen de siste tredve årene. Innovasjon som kollektiv prestasjon Tone Merethe Aasen , Oscar Amundsen Aktuell bok om innovasjon og innovasjonsledelse. Myter og erfaringer om ledelse ... Transformasjonsledelse er den første boken på norsk om den mest omtalte ledelsesformen de siste tredve årene. Boken viser at denne formen for ledelse fører til positive reaksjoner og gir gunstige effekter på enkeltmedarbeidere, team og organisasjoner. De fire grunnelementene i … Transformasjon, omdanning, omforming. 1) Forandring av et uttrykks form, for eksempel omforming av en ligning til enklere form. Ordet brukes særlig i den analytiske geometri hvor man velger nye koordinatsystemer (koordinat-transformasjon) som forenkler studiet av kurvers og flaters egenskaper. 2) Avbildning eller korrespondanse mellom elementene i to mengder; en punkttransformasjon er for ... Transformasjonsledelse kombinert med ansvarliggjøring og myndiggjøring av individet er effektivt lederskap. Dette i motsetning til industrisamfunnets foretrukne lederform, transaksjonsledelse, som i korte trekk går ut på at forholdet mellom leder og medarbeider er en form for sosial transaksjon, hvor arbeidskraft byttes mot belønning. 3 Forord Etter å ha jobbet med denne oppgaven i en periode på halvannet år har jeg gått fra å være nysgjerrig, til å ha ervervet meg ny innsikt, til igjen å bli nysgjerrig og undrende. Transformasjonsledelse har en positiv sammenheng med lavere grader av utmattelse. Transaksjonsledelse, fortrinnsvis betinget belønning, kan fungere i noen situasjoner, men bør utfylles av transformasjonsledelse. Ikke-ledelse bør unngås. De ulike formene for transformasjonsledelse bør variere etter situasjonen. Ikke-ledelse # La det skure ... Verdibasert ledelse - Betingelser for utøvelse av moderne lederskap, Rudi Kirkhaug: Verdier ligger i bunn for all menneskelig atferd på godt og vondt.De senere årene har verdibasert ledelse fått stadig mer oppmerksomhet, både fra forskning og praksis. Digitalisering handler om mer enn teknologi. Det handler om mer enn å gå fra et analogt til et digitalt format og valg av digital løsning. Hvis du som leder ønsker å lære om grensesnittet mellom teknologi og strategi, for deretter å forstå digitalisering og ledelse - da er dette studiet for deg. Transformasjonsledelse • Motivere me...