Transformasjonsledelse E-bok


Transformasjonsledelse -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-11-08
FORFATTER:
ISBN: 9788205446885
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,23

FORKLARING:

Transformasjonsledelse er den første boken på norsk om den mest omtalte ledelsesformen de siste tredve årene. Boken viser at denne formen for ledelse fører til positive reaksjoner og gir gunstige effekter på enkeltmedarbeidere, team og organisasjoner.De fire grunnelementene i transformasjonsledelse er idealisert innflytelse, inspirerende motivasjon, individuell støtte og intellektuell stimulans. De blir grundig gjennomgått i boken, og det blir vist hvordan ledelsesmodeller basert på disse søylene gir effekter på gruppe- og teamnivå. Boken presenterer også et treningsopplegg i transformasjonsledelse som har vist seg å ha god og lønnsom effekt, i tillegg blir forskningsresultater på dette spennende feltet gjennomgått.Transformasjonsledelse er skrevet av erfarne norske eksperter innenfor faget ledelse, er velegnet for studenter på bachelor- og masternivå, og vil passe for de fleste lederprogrammer i tillegg til rådgivere og ledelseskonsulenter.

...sledelse har en positiv sammenheng med lavere grader av utmattelse ... Motivasjon Og Ledelse - Ntnu ... . Transaksjonsledelse, fortrinnsvis betinget belønning, kan fungere i noen situasjoner, men bør utfylles av transformasjonsledelse. Ikke-ledelse bør unngås. De ulike formene for transformasjonsledelse bør variere etter situasjonen. Ikke-ledelse # La det skure ... Verdibasert ledelse - Betingelser for utøvelse av moderne lederskap, Rudi Kirkhaug: Verdier ligger i bunn for all menneskelig atferd på godt og vondt.De senere årene har verdibasert ledelse fått stadig mer oppmerk ... Når ledelse fungerer best | BI ... .De senere årene har verdibasert ledelse fått stadig mer oppmerksomhet, både fra forskning og praksis. Digitalisering handler om mer enn teknologi. Det handler om mer enn å gå fra et analogt til et digitalt format og valg av digital løsning. Hvis du som leder ønsker å lære om grensesnittet mellom teknologi og strategi, for deretter å forstå digitalisering og ledelse - da er dette studiet for deg. Transformasjonsledelse • Motivere medarbeidere til å gi av seg selv og hengi seg til vanskelig mål og yte mer enn det som er forventet av dem. • Fokus på emosjoner og verdier • Viktige ledelsesmekanismer er autonomi og myndiggjøring av innsats 2 −Autonomi .36 −Innovativt klima .52 Ledelse er å oppnå målsatte resultater sammen med andre. Dette samarbeidet kan best realiseres ved relasjonsledelse. Lederens første oppgave er å bli kjent med hver enkelt medarbeider og bygge en tillitsfull relasjon. Dette krever relasjonskompetanse og psykologisk innsikt. Hver relasjon er unik og kan ikke standardiseres eller gjøres generell. . Relasjonsledelse blir dermed ......