Legemiddelhåndtering E-bok


Legemiddelhåndtering - Thomas Bielecki, Bente Børdahl pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-04-02
FORFATTER: Thomas Bielecki, Bente Børdahl
ISBN: 9788205427020
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,7

FORKLARING:

Legemiddelhåndtering er en godt innarbeidet lærebok som gir en solid innføring i korrekt legemiddelhåndtering. Boken er tilpasset bachelorstudiet i sykepleie, vernepleie og andre helsefaglige utdanninger, og.belyser legemiddelhåndtering basert på forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Kapittel 3 gir en detaljert gjennomgang av forskriften, og det er vist til forskriften i andre kapitler der den er viktig for legemiddelhåndteringen. Boken gir dessuten en god innføring i legemiddelregning på mål og vekt og presenterer kvalitetssikringsarbeidet på området på en praktisk måte. Denne utgaven er oppdatert.i henhold til endringer i lover, forskrifter og preparatnavn.En unik registreringskode følger hver bok og gir gratis tilgang til den digitale arbeidsboka som finnes på: www.gyldendal.no/legemiddelhandtering. Der finnes bl.a. mange hundre interaktive oppgaver i legemiddelregning, et aktivt forum og nedlastbare lydfiler.Gå til digital arbeidsbok

...egemidlet er ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert ... De 7 R-er - VernepleieBoken ... .» Legemiddelhåndtering kan beskrives som en delprosess i pasientens helhetlige behandling. Legemiddelhåndtering - forståelse av forskriften Fagforbundet mottar en del spørsmål fra medlemmer og seksjonstillitsvalgte om reglene for legemiddelhåndtering. 10.05.2016 av Seksjon helse og sosial Sist oppdatert: 23.05.2016. Noen av spørsmålene er forelagt helsedirektoratet. Forskrift om legemiddelh ... Legemiddelhåndtering - forståelse av forskriften ... . Noen av spørsmålene er forelagt helsedirektoratet. Forskrift om legemiddelhåndtering regulerer legemiddelhåndteringen i helsetjenesten. Forskriften er en rammeforskrift, med det menes at den regulerer på et overordnet nivå. Forskriften stiller konkrete krav til den enkelte virksomhet om å ha prosedyrer og rutiner for alle områdene som inngår i legemiddelhåndteringen. Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp - forskrift . Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Legemiddelhåndtering ved epilepsi og utviklingshemming Oppfriskningskurs. Til kurset. 4 timer. Forsvarlighet, omsorg og optimal behandling av epilepsi, med så få bivirkninger som mulig. v.2. Legemidler til eldre Oppfriskningskurs. Til kurset. 4 timer. Du skal på hjemmebesøk til Olav Olsen, men han åpner ikke døren. Qudos er. et digitalt verktøy for fagutvikling. Med Qudos bruker du mindre tid på opplæring og mer tid der din kompetanse virkelig betyr noe. Veileder om legemiddelhåndtering - Helse Sør-Øst RHF 2 6. november 2015 Veileder med anbefalinger utarbeidet av Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg, underutvalg nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF. Legemiddelhåndtering er en sammensatt prosess som omfatter blant annet tilberedning, kontroll, administrering, observasjon og dokumentasjon av virkning og bivirkning og rapportering av eventuelle avvik (4). Gjeldende forskrift om legemiddelhåndtering gir ikke utfyllende instruksjon om hvordan forskjellige praktiske problemer skal håndteres (3). Legemiddelhåndtering er en godt innarbeidet lærebok som gir en solid innføring i korrekt legemiddelhåndtering. Boken er tilpasset bachelorstudiet i sykepleie, vernepleie og andre helsefaglige utdanninger, og.belyser legemiddelhåndtering basert på forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Virksomhetsleder som definert i forskrift 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp kan rekvirere (bestille) legemidler til lokalt legemiddellager i samsvar med liste godkjent av lege. Virksomhetsleder kan delegere denne oppgaven i henhold til samme forskrifts § 9. Bestemmelsen i § 2-1 annet ledd er ikke til hinder for at det kan ... Kurset "Legemiddelhåndtering for vernepleiere" gir teoretisk grunnlag for en klinisk godkjenning på dispensasjon. Har du tatt et kurs, har du fri tilgang til kurset i ett år. Om du ønsker det, kan du derfor når som helst repetere deler av kurset eller hele kurset. Tilsammen har NHI utviklet 10 kurs for leger, sykepleiere og annet ... Det finnes syv regler f...