Legemiddelhåndtering E-bok


Legemiddelhåndtering - Thomas Bielecki, Bente Børdahl pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-04-02
FORFATTER: Thomas Bielecki, Bente Børdahl
ISBN: 9788205427020
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,23

FORKLARING:

Legemiddelhåndtering er en godt innarbeidet lærebok som gir en solid innføring i korrekt legemiddelhåndtering. Boken er tilpasset bachelorstudiet i sykepleie, vernepleie og andre helsefaglige utdanninger, og.belyser legemiddelhåndtering basert på forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Kapittel 3 gir en detaljert gjennomgang av forskriften, og det er vist til forskriften i andre kapitler der den er viktig for legemiddelhåndteringen. Boken gir dessuten en god innføring i legemiddelregning på mål og vekt og presenterer kvalitetssikringsarbeidet på området på en praktisk måte. Denne utgaven er oppdatert.i henhold til endringer i lover, forskrifter og preparatnavn.En unik registreringskode følger hver bok og gir gratis tilgang til den digitale arbeidsboka som finnes på: www.gyldendal.no/legemiddelhandtering. Der finnes bl.a. mange hundre interaktive oppgaver i legemiddelregning, et aktivt forum og nedlastbare lydfiler.Gå til digital arbeidsbok

...4). Gjeldende forskrift om legemiddelhåndtering gir ikke utfyllende instruksjon om hvordan forskjellige praktiske problemer skal håndteres (3) ... De 7 R-er - VernepleieBoken ... . Legemiddelhåndtering er en godt innarbeidet lærebok som gir en solid innføring i korrekt legemiddelhåndtering. Boken er tilpasset bachelorstudiet i sykepleie, vernepleie og andre helsefaglige utdanninger, og.belyser legemiddelhåndtering basert på forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Virksomhetsleder som definert i forskrift 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjel ... Legemiddelhåndtering - forståelse av forskriften ... . Virksomhetsleder som definert i forskrift 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp kan rekvirere (bestille) legemidler til lokalt legemiddellager i samsvar med liste godkjent av lege. Virksomhetsleder kan delegere denne oppgaven i henhold til samme forskrifts § 9. Bestemmelsen i § 2-1 annet ledd er ikke til hinder for at det kan ... Kurset "Legemiddelhåndtering for vernepleiere" gir teoretisk grunnlag for en klinisk godkjenning på dispensasjon. Har du tatt et kurs, har du fri tilgang til kurset i ett år. Om du ønsker det, kan du derfor når som helst repetere deler av kurset eller hele kurset. Tilsammen har NHI utviklet 10 kurs for leger, sykepleiere og annet ... Det finnes syv regler for korrekt legemiddelhåndtering, som er svært viktige å kunne og sjekke ut er riktig. Disse kalles for de 7 R-er og kan summeres opp i følgende setning: En sykepleier som deler ut medisiner, har ansvar for at den riktige pasienten får riktig legemiddel og legemiddelform i riktig styrke og riktig dose… Kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og assistenter - Revidert 01/01 2020. Gå til påmelding. Dette medisinhåndteringskurset inneholder pensumet som må gjennomgås av helsefagarbeidere for å få bemyndigelse til å håndtere legemidler i kommunehelsetjenesten. For å redusere risikoen for at feil skjer, mener Helsedirektoratet at kontrollen blant annet bør begrenses til legemidler og situasjoner der konsekvenser av feil er størst. Dobbeltkontrollen bør i tillegg brukes sammen med flere tiltak som kan bidra til sikker legemiddelhåndtering. Her sviktet det i fjor: • Feil legemiddel gitt. Grunnkurs i legemiddelhåndtering. Velkommen til dette e-læringskurset i legemiddelhåndtering. Opprett en bruker nedenfor dersom du er ny her, eller logg inn med eksisterende bruker. Vennligst oppgi korrekte data, ettersom disse blir benyttet på det avsluttende diplomet ved bestått eksamen. Logg inn. E-post: Passord: ... reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres Virksomhetsleder skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kompetanse innenfor det aktuelle fagfeltet, samt kunnskap om virksomhetens internkontrollsystem. I dette ligger at virksomhetsleder skal sørge for at medarbeiderne har tilstrekkelige Legemiddelhåndtering: E-læring Svikten gjelder både på individnivå og på systemnivå. Det er virksomhetsleders ansvar at virksomheten utfører legemiddelhåndteringen i samsvar med gjeldene regelverk, og at ansatte har kunnskap og kompetanse om legemidler og legmiddelhåndtering. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Presse Legemiddelhåndtering spenner over et vidt spekter av oppgaver. Det omfatter alt fra helt enkel til svært komplisert medisinering. Å håndtere medisiner i en profesjonell sammenheng er en viktig og ansvarsfull oppgave for sykepleiere og andre helsefagfolk både i hjemmesykepleien og i bofellesskap, sykehjem og sykehus. legemiddelhåndtering skal baseres på samme prinsipper som ligger til grunn i helsepersonelloven § 5, jf merknadene til § 4 a) i forskriften. Det innebærer at tildeling av oppgaver må skje etter en konkret vurdering av situasjonen (forhåndskontroll) og kvalifikasjonene til personen som delegeres oppgaven. Legemiddelhåndtering: Enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra legemiddelet er rekvirert til det er utdelt. Legemiddelhåndtering omfatter også oksygenbehandling. For øvrige definisjoner henviser vi til forskrift om legemiddel-håndtering, § 3. Legemiddelutvalget (LMU): Se kapittel 2.7 - «Legemiddelutvalget (LMU) i Askøy Det er avdekket flere risikomomenter ved legemiddelhåndtering i norske barnevernsinstitusjoner, blant annet feilmedisinering og at legemidler kommer på avveie. Risikoene finner vi blant annet knyttet til manglende bistand fra - og samhandling med helsetjenestene, dosering og barns håndtering av egne legemidler. Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning - rundskriv. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har sammen utgitt Rundskriv I-5/2008 Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning....