Psykose og samfunn E-bok


Psykose og samfunn - Sofie R. Aminoff, Trine Vik Lagerberg, Ingrid Melle, Akiah Ottesen Berg, Carmen Simonsen, Torill Ueland, Monica Aas pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-11-09
FORFATTER: Sofie R. Aminoff, Trine Vik Lagerberg, Ingrid Melle, Akiah Ottesen Berg, Carmen Simonsen, Torill Ueland, Monica Aas
ISBN: 9788215024691
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,5

FORKLARING:

I denne boken formidler forfatterne kunnskapen de har om ulike samfunnsfaktorers betydning for utviklingen av psykoselidelser.Psykisk sykdom er den viktigste årsaken til uførhet i utviklede land, og psykotiske lidelser er blant de ti største bidragsyterne til «global burden of disease». Søket etter rent biologiske forklaringsmodeller for psykoselidelser de senere år har vist klare begrensninger, mens samfunnsfaktorer ser ut til å spille en større rolle enn man i en periode har antatt. Gruppen av forfattere forsker til daglig på spørsmål som strekker seg fra det genetiske grunnlaget for sykdomsrisiko til sammenhengen mellom gener, hjernestruktur, symptomer og langtidsforløp. I denne boken formidler forfatterne kunnskapen de har om samfunnsfaktorene som ser ut til å ha størst betydning for utviklingen av psykoselidelser. Slik som: urbanisering, migrasjonserfaringer, barndomstraumer og rusmisbruk. De omhandler også betydningen samfunnsfaktorer kan ha for forløp og utfall. Boken er skrevet for studenter og praktikere innenfor psykisk helse-feltet.Forfatterne er alle ansatt ved NORMENT K.G. Jebsen Senter for psykoseforskning, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, og omtales nærmere i boken.

... i genetikkens tidsalder? Ingrid Melle 2 ... Psykose og samfunn av Sofie R. Aminoff (Heftet ... ... . Psykosen og storbyen Sofie Aminoff 3. Barndomstraume som risikofaktor ved psykose Monica Aas 4. Migrasjon og etnisk minoritetsstatus som risiko for psykoselidelser Akiah O. Berg 5. Rus og psykoselidelser Trine Vik Lagerberg 6. Personer med psykose kan høre stemmer andre ikke hører, eller de kan ha andre sanseopplevelser som ikke andre opplever. Noen kjenner seg forfulgt, andre har tankekaos, fastlåste misforståelser eller uforklarlige forestillinger. For noen er en psykose som å miste se ... Psykose og samfunn - Universitetsforlaget ... . For noen er en psykose som å miste seg selv, og uro og angst vil ofte prege den som opplever symptomene. Kjøp Psykose og samfunn fra Bokklubber I denne boken formidler forfatterne kunnskapen de har om ulike samfunnsfaktorers betydning for utviklingen av psykoselidelser. Psykisk sykdom er den viktigste årsaken til uførhet i utviklede land, og psykotiske lidelser er blant de ti største bidragsyterne til «global burden of disease». En akutt og forbigående psykose skal gå over i løpet av tre måneder (ellers endres diagnosen). Noen pasienter får flere episoder med psykose, mens andre kun har en slik episode. I enkelte tilfeller utgjør en akutt psykose starten på en annen psykiatrisk lidelse, og pasienten får da en annen diagnose så snart sykdomsbildet er tilstrekkelig kartlagt. Til sammen var det som nevnt 71 pasienter som utviste symptomer på psykose som ikke hadde en kjent alvorlig sinnslidelse. Av disse fikk 42 pasienter (59 %) diagnosen rusutløst psykoser, 13 pasienter (18 %) fikk diagnosen akutt psykose og 16 pasienter (23 %) fikk diagnosen annen uspesifisert psykose (se Tabell 2). Kjøp Psykose og samfunn fra Tanum I denne boken formidler forfatterne kunnskapen de har om ulike samfunnsfaktorers betydning for utviklingen av psykoselidelser. Psykisk sykdom er den viktigste årsaken til uførhet i utviklede land, og psykotiske lidelser er blant de ti største bidragsyterne til «global burden of disease». Kjøp Psykose og samfunn fra Bokklubber I denne boken formidler forfatterne kunnskapen de har om ulike samfunnsfaktorers betydning for utviklingen av psykoselidelser. Psykisk sykdom er den viktigste årsaken til uførhet i utviklede land, og psykotiske lidelser er blant de ti største bidragsyterne til «global burden of disease». Psykologisk behandling kan være til hjelp, i lag med medisiner, og psykoedukasjon til familien og den som er rammet om hvordan man best kan håndtere lidelsen. Det er sentralt at hjelpen bidrar til at den som opplever psykose opplever mulighet for mestring og deltakelse i samfunnet, samt at familien rundt blir ivaretatt og får nødvendig hjelp til å kunne være en støttespiller for ... Hva er psykose? Psykoser (sinnssykdommer) er psykiske sykdommer hvor pasientens oppfattelse av virkeligheten er svært forstyrret. Dette viser seg ved at den syke opplever seg selv og fortolker verden på en måte som er helt forskjellig fra det normale. Psykoser inndeles i flere grupper etter årsaksforhold, symptomer og forløp. Psykose og samfunn er en flott bok. Denne boken er skrevet av forfatteren Sofie R. Aminoff Sofie R. Aminoff 08/27/2010. Last ned bøker på vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org. Amfetamin og primær psykose. Forskningslitteraturen om amfetamin og psykose vier mest oppmerksomhet til de akutte symptomene og den rusutløste psykosen. De siste fem årene har det imidlertid blitt publisert flere studier som viser en mulig sammenheng også mellom amfetaminbruk og schizofreni. I forståelsen av psykisk helse og psykiske lidelser, og i organisering av psykiske helsetjenester, har man tradisjonelt bare i liten grad trukket inn kunnskaper om samspillet mellom individ og samfunn. Individets psykiske helse er imidlertid ikke bare et privat anliggende. Den inngår i en sosial og kulturell sammenheng. Akutt psykose og delir. Akutt psykose/delir AMM 020. LÆRINGSMÅL. Ha god kunnskap ... Kunne beskrive sammenhengen mellom egen arbeidsplass, andre deler av helse- og omsorgstjenesten og samfunnet forøvrig og diskutere hvilke roller ulike andre aktører kan ha for pasientgrupper spesialistens arbeid omfatter. Psykose er en alvorlig psykisk lidelse hvor hjernen fremkaller hallusinasjoner eller sansebedrag. Psykose betyr «sinn i kaos». Kjernesymptomene er vrangforestillinger, hallusinasjoner, uorganisert tale, atferdsforstyrrelser og bortfall av ferdigheter og aktivitet. Man regner at omtrent en prosent av den generelle befolkningen rammes av lidelsen. Psykose er den vanligste brukte betegnelsen for alvorlige psykiske lidelser hvor det foreligger realitetsbrist. Den manglende realitetsinnsikten (sviktende dømmekraft, feiltolkning av sosiale signaler, sviktende kontaktevne) gjør også at...