Positivt lederskap E-bok


Positivt lederskap - Jon-Arild Johannessen, Bjørn Olsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-11-06
FORFATTER: Jon-Arild Johannessen, Bjørn Olsen
ISBN: 9788245007015
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,67

FORKLARING:

Positivt lederskap er ledelse i kunnskapsøkonomien. Kunnskapssamfunnet med dets turbulens, kompleksitet, usikkerhet og tvetydighet krever en ny form for ledelse. Positivt lederskap legger grunnlaget for at de ansatte skal lede seg selv. Denne boken gir fundamentet for slik ledelse ved å ta for seg ledelse av samhandlingskompetanse, ledelse av sosial og emosjonell kompetanse og kreativitetsledelse. Med basis i moderne ledelsesteori, positiv psykologi og systemtenking viser boken hvordan ledelse av moderne organisasjoner kan møte kravene om stadig sterkere individualisering, om raske tilbakemeldinger og forventninger om økt kreativitet og innovasjon i privat og offentlig sektor. Boken passer for ledere på alle nivåer i privat og offentlig sektor. Den gir også studenter på bachelor- og masternivå nyttig innsikt i moderne krav til ledelse. Jon-Arild Johannessen er professor i kunnskapsledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har skrevet seksti internasjonale artikler og er medforfatter i ti bøker. Bjørn Olsen er siviløkonom med doktorgrad i entreprenørskap fra NTNU, og er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen i Bodø.

..., Jon-Arild; Olsen, Bjørn: Boken gir en innføring i positivt lederskap ... Positivt lederskap av Jon-Arild Johannessen (Heftet ... ... . Med basis i moderne ledelsesteori, positiv psykologi og systemtenkning viser boken hvordan ledelse av moderne organisasjoner kan møte kravene om stadig sterkere individualisering, om raske tilbakemeldinger og forventninger om økt kreativitet og innovasjon ... Dyadisk lederskap dreier seg om fokus på lederens relasjon til den enkelte medarbeider. Denne relasjonen framstår som viktig i flere aktuelle temaer innenfor ... Positivt lederskap - jakten på de positive kreftene | Jon ... ... . Denne relasjonen framstår som viktig i flere aktuelle temaer innenfor ledelse, for eksempel empowerment (i nær slekt med delegering), coachende lederstil, transformasjonsledelse, autentisk lederstil, positivt lederskap og tjenende lederstil (Henderson, Liden, Glibkowski og Chaudhry 2009). Ha en oversikt over ulike konsepter, metoder og prosessverktøy i positivt lederskap. Kjenn til hva som kreves for å utføre positivt lederskap i en organisasjon. Generell kompetanse: Kunne analysere organisasjonen og finne frem til hva som må gjøres for å fremme positivt lederskap. I Lederskap. Person og funksjon presenterer Kirkhaug lederskap som et fag som kan og bør læres. Men dette er ingen oppskriftsbok, snarere en oversiktsbok som gjør det mulig å finne frem til ... Å bygge et godt arbeidsmiljø er det viktigste en leder kan gjøre, ifølge ManPowerGroups siste Work Life-undersøkelse. Selv om generelle råd kan gjelde for ledere for alle aldersgrupper, viser undersøkelser at det er forskjell mellom hva som kjennetegner en god leder hos den yngste generasjonen, og hva de «eldre» generasjonene ser på som viktig. Les også: Positivt lederskap; Fem grunner til at transformasjonsledelse virker så godt. Forskning gjennom flere tiår viser at transformasjonsledelse gir best resultater, både på medarbeidernivå, gruppe-/avdelingsnivå og organisasjonsnivå. Positivt lederskap Suksessrike bedrifter som Microsoft, Google og Disney er eksempler på bedrifter som har bygget inn Positiv Psykologi teknikker i sine kulturer. Pris: 299,- Kjøp Positivt lederskap fra Tanum Positivt lederskap er ledelse i kunnskapsøkonomien. Kunnskapssamfunnet med dets turbulens, kompleksitet, usikkerhet og tvetydighet krever en ny form for ledelse. Positivt lederskap legger grunnlaget for at de ansatte skal lede seg selv. Kjøp Positivt lederskap fra Bokklubber Positivt lederskap er ledelse i kunnskapsøkonomien. Kunnskapssamfunnet med dets turbulens, kompleksitet, usikkerhet og tvetydighet krever en ny form for ledelse. Positivt lederskap legger grunnlaget for at de ansatte skal lede seg selv. Lederskap kan forstås som det å påvirke en gruppe i retning av et gitt mål. Den eller de som har rett til å bestemme gruppens normer og kontrollere at disse etterleves har lederskap. Lederskap kan også bety personlige egenskaper og trening av betydning for å utøve ledelse. I forskningen har man tradisjonelt søkt å skjelne mellom forskjellige typer ledere (den karismatiske, symbolske ... Skaper mer positiv atmosfære, økt jobbtilfredshet, mer jobbengasjement, forbedret ytelse og resultater. Det har på bakgrunn av dette blitt argumentert for at lederskap egentlig er en emosjonell prosess hvor lederne uttrykker emosjoner og samtidig forsøker å vekke emosjoner hos medarbeiderne Med boken «Positivt lederskap» ønsker hun å hjelpe mennesker og organisasjoner med å nå deres potensial. - Jeg brenner for å inspirere både enkeltpersoner og ledere. Positivt lederskap. Løsningen ble altså en MBA. Denne tok han i Bodø, men nå tilbys den også i Stjørdal. Bjørn Ståle legger ikke skul på at det har vært et krevende løp, tatt i betraktning at studiene ble kombinert med full jobb og et familieliv med tre b...