Fysisk aktivitet og helse E-bok


Fysisk aktivitet og helse -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-08-03
FORFATTER:
ISBN: 9788202568313
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,69

FORKLARING:

Formålet med denne fagfellevurderte antologien er å belyse det vitenskapelige grunnlaget for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Gjennom 18 kapitler basert på kunnskapsoppsummeringer av eksisterende litteratur belyser boken følgende hovedtemaer: anbefalinger, målemetoder og status for fysisk aktivitet og fysisk form i befolkningen sammenhengen mellom fysisk aktivitet og livsstilssykdommer samt andre tilstander, som i og etter svangerskap teorier og modeller for bedre å kunne forstå hvorfor enkelte individer er fysisk aktive og andre ikke er det betydningen av sosioøkonomiske forhold, kjønn og innvandringsbakgrunn samt faktorer som fremmer og hemmer implementering av fysisk aktivitet fysisk aktivitet som forebyggende og helsefremmende tiltak for ulike aldersgrupper på ulike arenaerMålgruppen for boken er studenter og vitenskapelig ansatte innen idrettsfag, kroppsøving, folkehelse, fysioterapi og andre helsefag, samt videre- og etterutdanning i folkehelse og aktivitetsmedisin. Boken er også relevant for andre som er involvert i arbeid med fysisk aktivitet og helse.Boken er redigert av Monica Klungland Torstveit, Sveinung Berntsen og Hilde Lohne-Seiler fra Universitetet i Agder samt Sigmund A. Anderssen fra Norges idrettshøgskole. Antologien inneholder i tillegg bidrag fra forskere ved ledende fagmiljøer i Norge, Sverige og Danmark.

...ode: VAL0010 (gjeldende) Gjeldende læreplan for faget Læreplan i valgfaget fysisk aktivitet og helse (FAH1-01) Fant du det ... Aktivitet og helse - NHI.no ... ... Livsstil og helse henger sammen. Å opprettholde god helse gjennom livet innebærer å gjøre riktige valg med tanke på livsstil. Den enkeltfaktoren som har størst betydning, er fysisk aktivitet. Men kosthold, rusmidler, søvnrytme og psykososiale forhold er også av vesentlig betydning. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Høgskulen på Vestlandet - 5020 Bergen Telefon: 55 58 75 41. Senteret ... Barn og fysisk aktivitet - en gave for livet - NHI.no ... . Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Høgskulen på Vestlandet - 5020 Bergen Telefon: 55 58 75 41. Senteret er en del av. Høgskulen på ... Kapittel 3.2 i rammeplanen handler om fysisk aktivitet og helse. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og at det forebygger sykdom og skade. Fysisk aktivitet og helse. Advarer mot trening med elektrisk stimulering av muskler; Aktive kvinner får færre benbrudd; Aktivitet på arbeidsplassen; Amerikansk fotball og påvirkning av hjernen; Barn og fysisk aktivitet - en gave for livet; Barrierer og motivasjon til fysisk aktivitet; Behagelige sko forebygger best; Beinskjøre kvinner ... Bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse har ein helsefagleg profil der du lærer om samanhengar mellom livsstil og helse på individ- og samfunnsnivå. Fysisk aktivitet Dei fleste barn, halvparten av dei unge og om lag ein av tre vaksne oppfyller tilrådingane om fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet kan i slike tilfeller lindre suget og dermed også senke tilbakefallsraten (Baker, Japuntich, Hogle, McCarthy, & Curtin, 2006). Fysisk aktivitet kan også være med på å redusere sjansen for tilbakefall fordi mindre angst og depresjon fører til generelt bedre humør og mental helse (Hoffman & Hoffman, 2008; Ströhle, 2009). Helsedirektoratet publisert i 2014 nasjonale råd om Fysisk aktivitet for barn, unge, voksne, eldre og gravide 1. Anbefalinger for barn og unge. Barn og ungdom bør være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være av moderat eller høy intensitet. Her får du eksempler på hvordan fylker og kommuner jobber systematisk for å øke daglig fysisk aktivitet i barnehagen. Du kan også lese om hvordan barnehager tilrettelegger inne- og utemiljø, bruker nærmiljø og utvikler ansattes kompetanse. Aktivitetskort, idehefter, øktplaner og andre eksempler fra barnehagene er samlet i Verktøykassen, hvor du får inspirasjon og ideer til din ......