Speculum legale - rettsspegelen E-bok


Speculum legale - rettsspegelen - Jørn Øyrehagen Sunde pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Jørn Øyrehagen Sunde
ISBN: 9788245000900
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,8

FORKLARING:

Ein lærer gjennom erfaring. Rettshistorie er retten og rettsvitskapen sitt kollektive minne, som gjer det mogeleg for rettssubjekta og for retten sine profesjonelle aktørar å dra vekslar på tidlegare erfaringar. Slik sett er rettshistoria det stødige fundamentet til ein rett som stadig endrar seg på alle nivå. Retten kan samanliknast med eit hav: På overflata finn ein lov- og rettsreglar, på eit mellomnivå finn ein rettslege prinsipp som at avtalar skal haldast, medan ein på havbotnen finn rettslege grunnførestillingar som det autonome individet. Samla sett utgjer desse tre nivåa rettskulturen. Gjennom å gjera rettskultur til objektet for rettshistoria kan ein setja retten inn i ein heilskapleg struktur slik at samanhengen mellom retten som intellektuell aktivitet og handverk, mellom dei store filosofiske ideane og dei konkrete rettsavgjerdene trer klart fram. Intellektuelt gods, som idear og førestillingar, reiser like lett over geografiske avstandar som materielt gods, og nye metodiske grep spreier seg like raskt som tekniske nyvinningar. Det er innanfor rammene av nasjonen at retten får si form gjennom at rettssubjekta skapar sedvane, gjennom at rettspraksis skapar presedens og prejudikat, og gjennom lovgjeving. Dette gjer at retten må forståast innanfor både ein nasjonal og ein internasjonal kontekst. Samla sett siktar Speculum legale - Rettsspegelen mot å vera ei lærebok om den norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv ved å presentera rettshistoria som ein spegel som gjer det mogleg å reflektera over retten slik den er i dag, og retten sitt framtidige endringspotensial. Jørn Øyrehagen Sunde (f. 1972) er professor ved Det juridiske fakultet i Bergen og rådgjevar i historiske spørsmål ved Museet Baroniet Rosendal.

...sa de produtos médicos hospitalares e material de ecografia ideal para ... Speculum legale - rettsspegelen - Jørn Øyrehagen Sunde ... ... ... A SPECULUM fornece artigos, produtos, descartáveis e equipamentos médicos e hospitalares, tanto para clínicas como para hospitais. Ecografos Samsung, Gynelase, eletrodos cirúrgicos, TOFcuff, Starling SV são alguns dos equipamentos mais inovadores e de qualidade disponibilizados pela SPECULUM. Certamente procura a empresa de produtos médicos hospitalares e material de ecografia ideal para ... Oplev en ny verden af pirrende, kinky og intens nydelse. På Sinful. ... Speculum legale - rettsspegelen - ein introduksjon til den ... ... ... Oplev en ny verden af pirrende, kinky og intens nydelse. På Sinful.dk finder du et stort udvalg af speculums og anuskoper til klinisk sexleg. Diskret levering. Speculums er ikke kun forbeholdt de professionelle. Hvis man skal lege lidt gynækolog derhjemme, vil vi anbefale at man køber et speculum til vagina. ...