Utviklingshemning og aldring E-bok


Utviklingshemning og aldring -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-07-07
FORFATTER:
ISBN: 9788280612335
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,11

FORKLARING:

Levealderen for personer med utviklingshemning øker og flere enn før blir gamle. Dette medfører nye muligheter og utfordringer, både for personene med utviklingshemning selv, deres familier, oghelse- og omsorgstjenestene. Boka har et hovedfokus på fysisk og psykisk helse i alderdommen, men sentrale temaer som aldringsprosessen hos ulike syndromgrupper, miljøbehandling, tilrettelegging og juridiske spørsmål belyses bredt. Boka henvender seg til personer med helsefaglig høgskoleutdanning og studenter på helse- og sosialfaglige høgskoler. Men også andre som arbeider med eller skal gi tjenester til eldre med utviklingshemning vil ha nytte av boka. Boka er trykket med fargeillustrasjoner, har et omfattende stikkordsregister og fyldige referanselister

...dringer, vanskelig adferd og tiltak for å bedre livskvaliteten for brukerne ... Videreutdanning i utviklingshemning og aldring ... ... . Opplæringsmateriell for å sikre at alle som arbeider i tjenester for barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming har et minimum av relevant helse- eller sosialfaglig kunnskap. Utviklet av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Videreutdanning i utviklingshemning og aldring er en tverrfaglig utdanning. I dag lever personer med utviklingshemning lengere enn tidligere. Lidelser ... Utviklingshemming - Aldring og helse ... . I dag lever personer med utviklingshemning lengere enn tidligere. Lidelser hos eldre kan være sammensatte og komplekse. Det er derfor viktig at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse til å møte disse utfordringene. Dette må jeg kunne: gode tjenester til personer med utviklingshemming. ABC-opplæringen er levert av Aldring og helse, en nasjonal kompetansetjeneste. www.aldringoghelse.no Nedlastbart informasjonsmateriell. For abc-kontakter, gruppekontakter og leverandører: abcregistrering.no. I tillegg til kunnskap om utviklingshemming omfatter materiellet tema som kommunikasjon, etikk, helse, aktuelt lovverk, miljøarbeid, bruk av tvang og makt, opplæring, og tilrettelagte dagtilbud og arbeid. Videre legges det vekt på hvordan man som tjenesteyter kan bistå for å øke trivsel, etablere sosiale nettverk og tilrettelegge og oppmuntre til et aktivt liv. Utviklingshemming og aldring. 2 Psykisk utviklingshemmede mennesker er en stor gruppe med mange ulike lidelser og skader og med forskjellig kognitivt funksjonsnivå. Bare et mindretall har Downs syndrom. Aldrende utviklingshemmede mennesker er mer utsatt for helseproblemer enn andre, ... Utviklingshemning og aldring. 241 likes. Denne siden har som mål å være et sted for informasjon, deling, og inspirasjon for deg som arbeider eller er pårørende til personer med lav funksjonsevne Kjøp 'Utviklingshemning og aldring, en lærebok' av Frode Kibsgaard Larsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788280612335 Utviklingshemning og aldring - heftet, Norsk, 2014. 453,-Sendes innen 5-7 virkedager Fri frakt fra 299 kr for privatpersoner. Beskrivelse. Levealderen for personer med utviklingshemning øker og flere enn før blir gamle. Dette medfører nye muligheter og utfordringer, både for personene med utviklingshemning selv, ... Psykisk utviklingshemming er en diagnose i det medisinske kodeverket ICD-10. Utviklingshemming innebærer alltid nedsatt kognitive ferdigheter, men også ulik grad av utfordringer når det gjelder motorikk, språk, sosial kompetanse og evne til å klare dagligdagse aktiviteter. Det er vanlig å dele inn diagnosen i lett-, moderat, alvorlig, og dyp psykisk utviklingshemming på Seniorrådgiver på Frambu, Lise Beate Hoxmark, snakker i dette foredraget om aldring hos personer med utviklingshemning. Aldring er en prosess som innebærer forandring, sier Hoxmark. Kroppslige ... Når vi yter tjenester til eldre med utviklingshemming, må vi ha kunnskap om normal aldring og aldersrelaterte sykdommer og funksjonssvikt som kan ramme alle. Det er også nødvendig å ha spesiell kunnskap om utfordringer som utviklingshemmingen kan føre til. Ellen Melbye Langballe (f. 1971) er cand.polit., ph.d. og fagsjef for fagområdet utviklingshemning og aldring ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Sykehuset Vestfold, og Geriatrisk avdeling, seksjon for forskning og utdanning, Oslo universitetssykehus. Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter. Aldring og helse tilbyr ABC-opplæring innen musikkbasert miljøbehandling, demensomsorg, utviklingshemning, og eldreomsorg. Les mer om ABC-opplæringen Foredrag og podcast...