Hjemmesykepleie E-bok


Hjemmesykepleie - Ann-Kristin Fjørtoft pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-06-16
FORFATTER: Ann-Kristin Fjørtoft
ISBN: 9788245020649
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,57

FORKLARING:

Hjemmesykepleien er en sentral del av dagens helsetjeneste, og stadig flere mottar sykepleie i sitt eget hjem. Hjemmesykepleieren møter enkeltmennesker som trenger hjelp til å mestre hverdagen hjemme. Det innebærer å finne forsvarlige og kreative løsninger i samarbeid med pasientene og de pårørende, og i et tverrprofesjonelt samarbeid. Det helsefremmende og forebyggende perspektivet er viktig, med vekt på å styrke den enkeltes ressurser og bedringsprosesser. I 3. utgave av Hjemmesykepleie er hjemmesykepleierens funksjon og ansvar et sentralt tema, sammen med kompetanse og verdier. Boken retter et kritisk blikk mot de nye rammene som er lagt for hjemmesykepleietjenesten, og diskuterer konsekvensene av disse bestemmelsene. Den reviderte utgaven av boken er oppdatert i forhold til samhandlingsreformen og nye lover. Hensikten med boken er å forberede og inspirere sykepleierstudenter og andre helsefagstudenter til dette arbeidet: Hvordan er det å jobbe i hjemmesykepleien? Hvordan oppleves det å motta sykepleie i eget hjem? Hva slags tjenester kan ytes i den enkeltes hjem? Hjemmesykepleie har en pedagogisk fremstilling som gjør stoffet lett tilgjengelig. I tillegg til en god teoretisk presentasjon av de ulike emnene, inneholder boken en rekke praksisfortellinger og spørsmål til videre refleksjon.Boken er aktuell for bachelorstudenter innen sykepleie og andre helsefagstudenter. Ann-Kristin Fjørtoft kjenner hjemmesykepleien gjennom mange års praksis, og arbeider nå som høgskolelektor ved Høyskolen Diakonova.

...leggervakt 913 40 911. Personvern og informasjonskapsler ... Hjemmesykepleie - Evje og Hornnes kommune ... . Nettstedkart For ansatte/politikere. Hjemmesykepleie kan være til god hjelp hvis du har større problemer med å få utført tjenestene hos legen din, slik at du gjenvinner mestring i egen hverdag, og trygghet i livssituasjonen du befinner deg i. Slik søker du. Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester . Hjemmehjelp og hjemmesykepleie Viken, Sykepleiere, Hjelpepleiere, Hjemmesykepleiere, Hjemmesykepleien, Hjemmetjenesten, Heimesjukepleie , Heimeteneste Hjemmesykepleie ytes til personer som har nødvendig behov for medisinsk behandling og/eller pleie og omsorg. Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for tildel ... Hjemmesykepleie | Stavanger kommune ... . Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av hjemmesykepleie, vedtatt i kommunestyret 27.09.13, sak 59/13. Kontaktinformasjon. Avdelingsleder Hege Haukom. Har du spørsmål om hjemmesykepleie og våre tjenester, kan du kontakte oss i sentralbordets åpningstider, hverdager kl. 08.00-15.00. Hjemmesykepleie omfatter ikke: Pasienter som trenger akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, skal henvises til spesialisthelsetjenesten. Tjenester som for eksempel blodprøver, injeksjoner og stell av sår ytes ikke hjemmet dersom pasienten kan komme seg til egen fastlege (legekontor) ved egen hjelp, eller ved hjep av pårørende/ andre bekjente. Hjemmesykepleie er en gratis tjeneste, og er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Vi opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg selv lengst mulig i eget hjem. Hjemmesykepleie. Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme. Tilbudet gjelder også mennesker som har behov for helsehjelp etter sykehusopphold. Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendige helsetjenester i hjemmet. Helsetjenester gis til syke og funksjonshemmede i eget hjem hele døgnet. Du må bo eller midlertidig oppholde deg i Eigersund kommune. Tjenesten skal bidra med forebyggende tiltak, opplæring, veiledning, rehabilitering og pleie i alle livets faser. Hjemmesykepleie. Formålet med hjemmesykepleie er å gi hjelp til akutt eller kronisk syke som har behov for helsehjelp i hjemmet. Målgruppe. Målgruppen for hjemmesykepleie er hjemmeboende som er avhengig av hjelp i eget hjem for å få dekket grunnleggende helse- og omsorgsbehov. Hjemmesykepleie er tilgjengelig hele døgnet, alle årets dager. Følgende tjenester i forbindelse med nødvendig helsehjelp kan være aktuelle: Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og sykdomsforebygging Søknad om hjemmesykepleie vurderes i forhold til Helse- og Omsorgstjenesteloven. Hjemmetjenester tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak. Alle som bor eller oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp. Ansvarlig redaktør: Barth Tholens, tlf. 40852179 Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær varsom plakaten.Sykepleien er nettsted for 110.000 sykepleiere. Hjemmehjelp og hjemmesykepleie Oslo, Sykepleiere, Hjelpepleiere, Hjemmesykepleiere, Hjemmesykepleien, Hjemmetjenesten, Heimesjukepleie , Heimeteneste Framnes hjemmesykepleie. Lyhmanns vei 2 Enhetsleder Donate K. Aashildrød. Tlf. 33 41 51 20 (kl.08.00 - 15.30) Tlf. 33 41 98 43 (kveld/natt/helg) Kilen hjemmesykepleie. Hegnasletta 5 Enhetsleder Gina Andersen. Tlf. 33 41 51 10 (kl.08.00 - 15.30) Tlf. 33 41 98 44 (kveld/natt/helg) Krokemoa hjemmesykepleie. Parkensenteret, Krokemoveien 41 ......