Samfunnsgeografi E-bok


Samfunnsgeografi - Jens Fredrik Nystad, Espen Rosén pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-08-01
FORFATTER: Jens Fredrik Nystad, Espen Rosén
ISBN: 9788279972136
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,21

FORKLARING:

Samfunnsgeografi er eneste oppdaterte lærebok spesielt rettet mot programfaget i videregående skole med samme navn. Boka tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og tar for seg temaene regioner, byer, bosetting og befolkningsgeografi, økonomisk geografi og utviklingsgeografi, samt kart og metoder i faget. Lærere i fellesfaget geografi på videregående skole vil trolig også ha glede av boka. Boka kan dessuten fungere som en introduksjonsbok til universitetsfagene geografi/ samfunnsgeografi. Lærerstudenter som skal undervise i samfunnsfag på ungdomsskolenivå vil også kunne ha nytte av boka. Den nye utgaven av Samfunnsgeografi er oppdatert både når det gjelder hendelser og tallmateriale siden forrige utgivelse (2011). Vi føler oss trygge på at boka også vil være relevant etter kommende læreplanendringer. Av læreplanendringer man kan vente er fokus på dybdelæring. Tekstene i Samfunnsgeografi bygger nettopp på elevenes forkunnskaper fra fellesfaget i geografi og fordyper seg videre i temaer som kart og hjelpemidler, byer og regioner, befolkning og bosetning, økonomisk geografi og utviklingsgeografi. Begrepet Bærekraftig utvikling diskuteres i forbindelse med mange av temaene som boka behandler.

...rt i mennesker, miljø, næringsutvikling, forvaltning og organisasjonsliv ... Samfunnsgeografi av David Jordhus-Lier (Open Access ... ... . Samfunnsgeografi. Geografi II, videregående skole. Lærebok for 5-timerskurset Geografi 2 på VK2 i videregående skole. Inneholder emner som regionalisering, befolkningsutvikling, bosetning, økonomisk aktivitet, forholdet nord-sør og et eget kapittel om Europa. Samfunnsgeografi er en relativt ung samfunnsvitenskap, som har vokst ut av et mye eldre geografifag. Ordet geografi stammer fra gresk (geografía) og oversettes gjerne til ... Samfunnsgeografi - Wikipedia ... . Ordet geografi stammer fra gresk (geografía) og oversettes gjerne til å skrive om verden (geo=verden, grafía=skrive). Geografibegrepet oppstod blant greske filosofer og historikere som Herodot og Eratosthenes. Samfunnsgeografi er eneste oppdaterte lærebok spesielt rettet mot programfaget i videregående skole med samme navn. Boka tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og tar for seg temaene regioner, byer, bosetting og befolkningsgeografi, økonomisk geografi og utviklingsgeografi, samt kart og metoder i faget. Abstract Samfunnsgeografi er studiet av samfunnets romlighet. Som student i samfunnsgeografi utvikler du din geografiske forestillingsevne og blir i stand til å forstå betydningen av det geografiske i samfunnet rundt deg. Denne boka gir deg en innføring i fagets historie og kjernebegreper - som rom, sted, skala, territorium og nettverk - samt en gjennomgang av viktige underdisipliner og ... Samfunnsgeografi viser hvilke krefter som påvirker bærekraftighet av produksjon og forbruk i kort og langt perspektiv. Bærekraftig forvaltning krever forskning som kan balansere mellom ulike behov og aktører, på lokalt nivå og over landegrenser. Samfunnsgeografi. KOMPETANSEMÅL. Samfunnsgeografiske verktøy og metoder. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. forklare hva geografisk tilnærming innebærer; lese, tolke og anvende de viktigste typene analoge og digitale kart og gjøre samfunnsgeografiske kartanalyser; Tekst: Julie Christina Rødje, masterstudent i samfunnsgeografi. Afrikas mest folkerike land, Nigeria, er sterkt preget av det som gjerne omtales som verdens største oljekatastrofe. Området sør i landet, Nigerdeltaet, har blitt rammet av oljesøl like store som ved Exxon Valdez-ulykken i USA hvert år siden 1960-tallet. Samfunnsgeografi er studiet av samfunnets romlighet. Som student i samfunnsgeografi utvikler du din geografiske forestillingsevne og blir i stand til å forstå betydningen av det geografiske i samfunnet rundt deg. Denne boka gir deg en innføring i fagets historie og kjernebegreper - som rom, sted, skala, territorium og nettverk - samt en gjennomgang av viktige underdisipliner og ... Samfunnsgeografi. I dette programfaget tilbyr vi to undervisningsopplegg, presentert av masterstudenter fra samfunnsgeografi. Undervisningsoppleggene omfatter Globaliseringen av den norske økonomien og Norsk utviklingspolitikk. Tema 1: Globaliseringen av den norske økonomien. Geografi er et fag og en vitenskap som beskriver og analyserer fenomener på jordoverflaten, særlig ulikheter fra område til område.Både som fag og vitenskap har geografien et vidt omfang, og grensene mot en rekke nabovitenskaper er uskarpe. Det karakteristiske for geografien er den romlige (territorielle, regionale, areelle) innfallsvinkelen og arbeidsmåten. Fagansvarlig i samfunnsgeografi HumSam-biblioteket. Bestill veiledning med fagansvarlig. Databaser - Artikkelsøk. International Bibliography of the Social Sciences - IBSS (Proquest) Indekserar ca. 2600 samfunnsvitskapelege tidsskrifter og 6000 bøker kvart år. Del av 12 baser for samfunnsfag. Samfunnsgeografi er eneste oppdaterte lærebok spesielt rettet mot programfaget i videregående skole med samme navn. Boka tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og tar for seg temaene regioner, byer, bosetting og befolkningsgeografi, økonomisk geografi og utviklingsgeografi, samt kart og metoder i faget. Samfunnsgeografi er en gren av geografifaget som studerer forholdet mellom mennesker, sosiale systemer og fysiske strukturer. Faget studerer også hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske betingelser og prosesser virker inn på menneskers handlinger. Samfunnsgeogra...