Etikk E-bok


Etikk - Siri Granum Carson, Norunn Kosberg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-07-04
FORFATTER: Siri Granum Carson, Norunn Kosberg
ISBN: 9788202340841
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,39

FORKLARING:

Dette er en lett tilgjengelig og pedagogisk innføringsbok i etisk tenkning og argumentasjon med aktuelle eksempler fra samfunnsliv og medier. Forfatterne tar utgangspunkt i at etikk som fagfelt er en kombinasjon av teori og praksis. Boka gir en oversikt over sentrale tankeretninger innenfor etisk teori og ser etikk i forhold til tema som yrkesliv, teknologi, religion og politikk. Boka er godt egnet som en innføringsbok i etikk for studenter i exphil og exfac. I tillegg er den relevant for studenter innen helsefag og andre fag hvor etikkspørsmål står sentralt, og for alle som ønsker en praktisk orientert innføring i etisk teori.

...inner du oversikt over både generelle og fag- og temaspesifikke forskningsetiske retningslinjer ... Etikk - DNB ... . I tverrfaglige prosjekter, kan det være aktuelt å se til retningslinjer på flere fagområder. Etikk i DNB. Høy etisk standard har egenverdi både for konsernet og for den enkelte medarbeider. Den etiskestandarden er en del av ansvaret DNB har som samfunnsaktør. Om etikk. Etikk handler om oss som ansatte og våre holdninger, verdier og ferdigheter. Det handler om service og kvalitet, om gode tjenester. Ikke minst handler det om alle de enkel ... Helse- og oppvekstfag Vg1 - Hva er etikk? - NDLA ... . Det handler om service og kvalitet, om gode tjenester. Ikke minst handler det om alle de enkeltvalg som gjøres hver dag i praksis. Vi som ansatte har mulighet til å utgjøre en forskjell basert på valgene vi tar. Etikk er viktig og nyttig å bruke tid på. Etikk. Etikk-temaer vil gjerne bli tatt opp som deltemaer på våre ordinære kurs. JUS tilbyr også rene etikk-kurs. Det kan være kurs som tar opp generelle etiske utfordringer for jurister, og kurs konkret rettet mot advokater og advokatetikk. Etikk dreier seg om mer enn å holde seg innenfor lovens paragrafer. Etikk handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre og opptrer overfor omverdenen. Etiske retningslinjer sier noe om forventningene vi har til våre ansatte når det gjelder atferd. Kunnskaper om og ferdigheter i etikk er viktig for alle som arbeider i helsetjenesten. Denne fagboka gir en innføring i helseetikk. Den legger særlig vekt på praksisnær kunnskap om de etiske problemene som oppstår i helsetjenesten, og hvordan disse kan håndteres. ETIKK I SKOLEN foredrag ved. Faglig-pedagogisk dag ved Universitetet i Oslo 5. januar 1999 [*] Jens Saugstad. Jeg har blitt bedt om å holde et foredrag om etikk i skolen. Tittelen er imidlertid tvetydig. Det er nærliggende å tenke på etikkundervisningen, og den er mitt tema. Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om etikk med lenker og bilder. I HVERDAGSLIVET brukes ordene etikk og moral om hverandre. Men i filosofien har de ulik betydning. Der handler moral om sed og skikk og konkrete handlingsvalg, mens etikk handler om å reflektere allment over dette, og om å formulere etiske teorier. Ofte kan filosofer som forfekter ulike etiske teorier være enige om hva som bør gjøres i bestemte situasjoner, men begrunnelsen for dette vil ... Alle studentar skal ha minst 2,5 studiepoeng i etikk. Avhengig av kva for emne du vel, kan det inngå i hovud- eller støtteprofilen din, elle Gjennom etisk refleksjon skal vi kunne finne de beste handlingsalternativene, både når det gjelder de store, viktige tema og i de små situasjonene i hverdagen hvor det er svært viktig å ha god moralsk handlingsevne. Et viktig poeng i moralsk sammenheng er at enhver tjenesteyter har et personlig moralsk ansvar. Medisinsk etikk i pandemiens tid. Leger som uttaler seg om koronapandemien, bør tenke grundig over sin egen kompetanse. Dette er heller ikke tiden for å koble egen forretningsvirksomhet og egne produkter opp mot frykten for SARS-CoV-2. Hej! Tack för att du läser Dagens Apotek! Etikk; Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet. Etikk . Tekst: Lars Ole Bolneset, spesialpedagog/daglig leder Ridderne og Elisabeth Mork Fjeldvær, Rettssosiolog og ansatt i Koordinerende enhet/Tildelingskontoret, Nes kommune....