Skapte virkeligheter E-bok


Skapte virkeligheter - Tor Halfdan Aase, Erik Fossåskaret pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-08-11
FORFATTER: Tor Halfdan Aase, Erik Fossåskaret
ISBN: 9788215019475
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,99

FORKLARING:

«Skapte virkeligheter» gir et lærerikt innblikk i forskerhverdagen. Formålet med boka er å gjøre leseren bedre i stand til selv å utføre observasjon og deltakende observasjon, og å tolke og analysere kvalitative data. Boka tar for seg den vitenskapsteoretiske basis for kvalitative metoder, og gir eksempelrike introduksjoner til intervju, deltakende observasjon, semiotikk, tolkning av kognitive kategorier og metaforer. Forfatterne diskuterer også etiske utfordringer i møtet mellom forsker og informant. 2. utgave av boka er gjennomgående oppdatert og inneholder nye bidrag om blant annet utfordringer og muligheter med feltarbeid i fremmed og egen kultur, intervjueren som medskaper av informantens svar, forskningsetikk - i forhold til produksjon av data og analyse, men også i tilknytning til publisering av forskningsresultater.

[email protected] Skapte virkeligheter (Heftet) av forfatter Tor Halfdan Aase ... Vi skaper nye virkeligheter - XVR ... . Samfunnsfag. Pris kr 382. «Skapte virkeligheter» gir et lærerikt innblikk i forskerhverdagen. Formålet med boka er å gjøre leseren bedre i stand til selv å utføre observasjon og deltakende «Skapte virkeligheter» gir et lærerikt innblikk i forskerhverdagen. «Skapte virkeligheter» gir et lærerikt innblikk i forskerhverdagen. Formålet med boka er å gjøre leseren bedre i stand til selv å utf ... Skapte virkeligheter - om produksjon og tolkning av ... ... . Formålet med boka er å gjøre leseren bedre i stand til selv å utføre observasjon og deltakende observasjon, og å tolke og analysere kvalitative data. "Skapte virkeligheter" retter seg mot studenter på ulike fagnivå innen sosialantropologi, sosiologi, geografi, utviklingsstudier og mediefag, men boka vil også kunne presentere nye perspektiver for brukere av kvalitative forskningsmetoder innen andre samfunnsvitenskapelige og humanistiske disipliner. «Skapte virkeligheter» gir et lærerikt innblikk i forskerhverdagen. Formålet med boka er å gjøre leseren bedre i stand til selv å utføre observasjon og deltakende observasjon, og å tolke og analysere kvalitative data. «Skapte virkeligheter» gir et lærerikt innblikk i forskerhverdagen. Formålet med boka er å gjøre leseren bedre i stand til selv å utføre observasjon og deltakende observasjon, og å tolke og analysere kvalitative data. «Skapte virkeligheter» gir et lærerikt innblikk i forskerhverdagen. Formålet med boka er å gjøre leseren bedre i stand til selv å utføre observasjon og deltakende observasjon, og å tolke og analysere kvalitative data. Boka tar for seg den vitenskapsteoretiske basis for kvalitative metoder, og gir eksempelrike introduksjoner til intervju, deltakende observasjon, semiotikk, tolkning av ... Skapte virkeligheter kvalitativt orientert metode. Tor Halfdan Aase; Erik Fossåskaret. Boken er en innføring i kvalitative metoder, og tar sikte på å gjøre leseren bedre rustet til å utføre observasjon og deltakende observasjon, tolke og analysere data. Boken er ... Hvordan bruke språket til å skape nye virkeligheter og forståelser av organisasjonene våre? I tråd med dette tenker man seg at vår virkelighetsforståelse er sosialt konstruert. Bruk av språket er en skapende prosess og ordene vi bruker og spørsmålene vi stiller, bestemmer hva slags verden vi skaper. Skapte virkeligheter: kvalitativt orientert metode Av Erik Fossåskaret, Tor Halfdan Aase Forlag Universitetsforl. ISBN 9788215011264 Utgitt 2007, Myk perm Avanserte virtual reality løsninger for eiendommer innenfor bolig og næring. Gå på visning i VR før bygget er ferdig. Mediene skaper ikke bare tilgang til virkeligheten for voksne, de skaper også virkeligheter for barn. Barns oppfatning og vurdering av virkelighetene som fjernsynets barneprogrammer skaper, blir beskrevet og analysert av Elise Seip Tønnessen. Kjøp Skapte virkeligheter fra Bokklubber «Skapte virkeligheter» gir et lærerikt innblikk i forskerhverdagen. Formålet med boka er å gjøre leseren bedre i stand til selv å utføre observasjon og deltakende observasjon, og å tolke og analysere kvalitative data. Med «ulike virkeligheter» menes at foreldre, sykepleiere og annet helsepersonell, på grunn av ulik utdanning, kunnskap, erfaring og relasjon til barnet, ... Sykepleierne uttrykte at ulik forforståelse og opplevelse av situasjoner kunne skape uenighet med kollegaer. Kjøp Skapte ...