Skapte virkeligheter E-bok


Skapte virkeligheter - Tor Halfdan Aase, Erik Fossåskaret pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-08-11
FORFATTER: Tor Halfdan Aase, Erik Fossåskaret
ISBN: 9788215019475
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,15

FORKLARING:

«Skapte virkeligheter» gir et lærerikt innblikk i forskerhverdagen. Formålet med boka er å gjøre leseren bedre i stand til selv å utføre observasjon og deltakende observasjon, og å tolke og analysere kvalitative data. Boka tar for seg den vitenskapsteoretiske basis for kvalitative metoder, og gir eksempelrike introduksjoner til intervju, deltakende observasjon, semiotikk, tolkning av kognitive kategorier og metaforer. Forfatterne diskuterer også etiske utfordringer i møtet mellom forsker og informant. 2. utgave av boka er gjennomgående oppdatert og inneholder nye bidrag om blant annet utfordringer og muligheter med feltarbeid i fremmed og egen kultur, intervjueren som medskaper av informantens svar, forskningsetikk - i forhold til produksjon av data og analyse, men også i tilknytning til publisering av forskningsresultater.

...målet med boka er å gjøre leseren bedre i stand til selv å utføre observasjon og deltakende observasjon, og å tolke og analysere kvalitative data ... Vi skaper nye virkeligheter - XVR ... . Boka tar for seg den vitenskapsteoretiske basis for kvalitative metoder, og gir eksempelrike introduksjoner til intervju, deltakende observasjon, semiotikk, tolkning av ... Skapte virkeligheter kvalitativt orientert metode. Tor Halfdan Aase; Erik Fossåskaret. Boken er en innføring i kvalitative metoder, og tar sikte på å gjøre leseren bedre rustet til å utføre observasjon og deltakende observasjon, t ... Skapte virkeligheter - om produksjon og tolkning av ... ... . Boken er en innføring i kvalitative metoder, og tar sikte på å gjøre leseren bedre rustet til å utføre observasjon og deltakende observasjon, tolke og analysere data. Boken er ... Hvordan bruke språket til å skape nye virkeligheter og forståelser av organisasjonene våre? I tråd med dette tenker man seg at vår virkelighetsforståelse er sosialt konstruert. Bruk av språket er en skapende prosess og ordene vi bruker og spørsmålene vi stiller, bestemmer hva slags verden vi skaper. Skapte virkeligheter: kvalitativt orientert metode Av Erik Fossåskaret, Tor Halfdan Aase Forlag Universitetsforl. ISBN 9788215011264 Utgitt 2007, Myk perm Avanserte virtual reality løsninger for eiendommer innenfor bolig og næring. Gå på visning i VR før bygget er ferdig. Mediene skaper ikke bare tilgang til virkeligheten for voksne, de skaper også virkeligheter for barn. Barns oppfatning og vurdering av virkelighetene som fjernsynets barneprogrammer skaper, blir beskrevet og analysert av Elise Seip Tønnessen. Kjøp Skapte virkeligheter fra Bokklubber «Skapte virkeligheter» gir et lærerikt innblikk i forskerhverdagen. Formålet med boka er å gjøre leseren bedre i stand til selv å utføre observasjon og deltakende observasjon, og å tolke og analysere kvalitative data. Med «ulike virkeligheter» menes at foreldre, sykepleiere og annet helsepersonell, på grunn av ulik utdanning, kunnskap, erfaring og relasjon til barnet, ... Sykepleierne uttrykte at ulik forforståelse og opplevelse av situasjoner kunne skape uenighet med kollegaer. Kjøp Skapte virkeligheter fra Bokklubber Boken er en innføring i kvalitative metoder, og tar sikte på å gjøre leseren bedre rustet til å utføre observasjon og deltakende observasjon, tolke og analysere data. Boken er spesielt egnet for de som studerer sosialantropologi, sosiologi, geografi, utviklingsstudier og mediefag. Kjøp bøker av Erik Fossåskaret. ... Postadresse: 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon: + 47 21 61 65 00 Organisasjonsnummer: 948 061 937 Flatebø (2005) og Vagli (2009) har omtalt det som henholdsvis barnevernets «tatt-for-gitte-konstruerte-virkeligheter» og barnevernets «implisitte kulturelle tatt-for-gittheter». En mulig forklaring på at det er slik, er at barnevernets normlogikk, hvis man legger Berger og Luckmann (2000) til grunn, påvirker barnevernsarbeidernes tenkning gjennom utdanning og forskning. Boganmeldelse af Tor Halfdan Aase & Erik Fossåskaret: Skapte virkeligheter: Om produksjon og tolkning av kvalitative data. / Jacobsen, Michael Hviid. I: Sosiologisk Tidsskrift, Bind 16, Nr. 3, 2008, s. 315-319. Publikation: Bidrag til tidsskrift › Anmeldelse › Forskning "Språk skaper virkeligheter". "Små endringer skaper større endringer". "Endring er uunngåelig og stabilitet en illusjon". "De saken gjelder, vet best". Det sentrale i LØFT er at atferd som gis oppmerksomhet, har en tendens til å gjenta seg. Av den grunn bør vi konsentrere oss om (idebanken.org): Utvidet virkelighet er en omgivelse hvor den egentlige virkeligheten er kombinert med illusjoner, skapt av kunstige sanseinntrykk. Disse er flettet sammen med naturlige inntrykk slik at de kan inngå i en helhetlig virkelighetsopplevelse. Det som tilføres kan være oppdiktet eller det kan reflektere deler av omgivelsene som ellers ikke ville vært tilgjengelge. *Aase, T. H. og Fossåskaret E. (2007): Skapte virkeligheter. Om produksjon og tolkning av kvalitative data. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 3 (39s) Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) (2016). «Skapte virkeligheter» gir et lærerikt innblikk i forskerhverdagen. Boka har gode eksempler og hensynsfulle introduksjoner til bl.a. observasjon, ......