Vitenskapsfilosofi for humaniora : en kritisk innføring E-bok


Vitenskapsfilosofi for humaniora : en kritisk innføring - Stefán Svævarr pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-05-08
FORFATTER: Stefán Svævarr
ISBN: 9788202515799
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,36

FORKLARING:

Boken gir en grundig innføring i vitenskapsfilosofi for studenter i humanistiske fag. Et sentralt siktemål med boken er å vise hvilken rolle vitenskapsfilosofi spiller for humanistisk forskning. Forfatteren redegjør utførlig for de mest sentrale vitenskapsfilosofenes syn, for å understreke at filosofiske tanker alltid tenkes av individer med spesifikke agendaer i konkrete sammenhenger. I forlengelsen av dette presenterer boken sentrale, filosofiske debatter, som har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av humanvitenskapene. Innledningsvis presenterer forfatteren vitenskapsfilosofi og dette feltets sentrale begreper. Deretter tar han for seg analytisk og pragmatisk vitenskapsfilosofi, før han presenterer kontinentalfilosofien og dens innflytelse på humaniora. I tillegg til humanioras spesifikke vitenskapsfilosofiske problemer, behandler boken også vitenskapsfilosofiske problemstillinger generelt.

... Et sentralt siktemål med boken er å vise hvilken rolle vitenskapsfilosofi spiller for humanistisk forskning ... MET5920: Metode: praktiske og systematiske disipliner | MF ... ... . Forfatteren redegjør utførlig for de mest sentrale vitenskapsfilosofenes syn, for å understreke at filosofiske tanker alltid tenkes av ... Kjøp Vitenskapsfilosofi for humaniora fra Norske serier Boken gir en grundig innføring i vitenskapsfilosofi for studenter i humanistiske fag. Et sentralt siktemål med boken er å vise hvilken rolle vitenskapsfilosofi spiller for humanistisk forskning. Forfatteren redegjør utførlig for de mest sentrale vitenskapsfilosofenes syn, for å understreke at filoso ... Vitenskapsfilosofi for humaniora : en kritisk innføring ... ... . Forfatteren redegjør utførlig for de mest sentrale vitenskapsfilosofenes syn, for å understreke at filosofiske tanker alltid tenkes av ... Vitenskapsteori eller vitenskapsfilosofi er den grenen av filosofien som undersøker vitenskap(ene) og dens/deres struktur, metodikk, grunnlag og betydning. Et mål har vært å klassifisere vitenskapene etter deres metodiske prinsipper i formale eller deduktive vitenskaper (for eksempel matematikk) og i empiriske eller induktive vitenskaper (for eksempel fysikk, psykologi). utvikle et design for gjennomføringen av en masteroppgave på 500/5000 ... Vitenskapsfilosofi for humaniora: En kritisk innføring. Oslo: Cappelen Damm akademisk ... Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Hentet 2019-11-22 fra www.etikkom.no > PDF-versjon for utskrift. Snarveier. Teknisk og databaser. Innføring i en rekke grunnleggende problemstillinger i etikk og vitenskapsteori for samfunnsfag og humaniora. Skreddersydd Ex.Fac. ved HSL-fakultetet ved UiT Norges Arktiske Universitet.Temaene som tas opp, er: * Hva vitenskapelig forklaring er og ulike t Kjøp bøker av Stefán Valdemar Snævarr. Stefán Snævarr (f. 1953) er professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet. I delemne B gis også en innføring i prinsipper for bibeltolkning og teologi som basis for kirkelig profesjonsutøvelse. ... Vitenskapsfilosofi for humaniora: En kritisk innføring (s. 11-50, 74-134, 147-228, 249-292). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek; DELEMNE B LITTERATUR . FIL1005 - Innføring i filosofihistorie frem til 1800; FIL1006 - Innføring i logikk; Fordypningsemner: Minst 10 av 30 sp velges fra en kjernegruppe bestående av følgende emner: FIL2105 - Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (nedlagt) FIL2208 - Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (nedlagt) Vitenskapsfilosofi for humaniora: En kritisk innføring av Stefán Snævarr. Cappelen Damm, 2017. Første halvdel av boka drøftar sentrale skuleretningar i 1900-talets vitskapsfilosofi, som logisk emprisme og kritisk rasjonalisme, fram til Thomas Kuhn og Arthur Danto. Emnet skal gi en innføring i relevante vitenskapsfilosofiske og forskningsetiske diskusjoner, samt kritisk refleksjon og bruk av kildemateriale. Det skal omfatte de mest sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger og gi en generell innføring i vitenskapsteori og en kritisk grunnholdning, knyttet til eksempelvis objektivitet, intersubjektivitet og sannhet, perspektivavhengig kunnskap. Vitenskapsfilosofi for humaniora en kritisk innføring. Snævarr, Stefán. Heftet / 2017 / Bokmål 499,-434,-Regresjonsanalyse en praktisk tilnærming. Thrane, Christer. Heftet / 2017 / Bokmål 439,-382,- Å forske på samfunnet en innføring i ... 97 Kunstfag og kritisk rasjonalisme ... Noen stusser kanskje over tittelen, Vitenskapsfilosofi for humaniora. ... En typisk analytisk filosof mener gjerne at filosofiske problemer kan løses ... - En annen tidlig kritiker i samme retning som bør nevnes, er Audun Øfsti, i Vitenskapsteori og transcendentalfilosofi. En kritisk kommentar til Føllesdal og Walløe: «Argumentasjonsteori og vitenskapsfilosofi», Trondheim 1980: Tapir. Vitenskapsfilosofi for humaniora : en kritisk innføring. Skyggegutten. Dyreliv i havet. Prøysens poesi. Nokas. Funksjonshemmedes menneskerettigheter. Grotter. Hundre og ett dikt. Sudoku ringperm 3. Mat + vin = sant. Psykologi og samfunnsfag. Til fots i Sørmarka. Sint på alt og alle. Julequiz 2019 Vitenskapsfilosofi for humaniora : en kritisk innføring. Pris 499,-5% bonuskroner. Paperback. Legg i . Frode Nyeng Hva annet er også sant? : en innføring i vitenskapsfilosofi. Pris 519,-5% bonuskroner. Paperback. Legg i . Rupert Sheldrake Viten og uviten : materialisme, Gud, mentale krefter : spissdialog om vitenskapens grenser....