Bibelen E-bok


Bibelen -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-03-08
FORFATTER:
ISBN: 9788278391327
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,11

FORKLARING:

Store bibler passer godt til hjemmebruk og på kontoret. Men den ultratynne utgaven kan du ta med deg overalt. Den er verken tung eller tykk, og tar liten plass i en stresskoffert eller reiseveske! Nå med bibelteksten fra Bibelen - Guds Ord (R17). 20 år etter den første lanseringen kom i 2017 BIBELEN - GUDS ORD i en tvers igjennom revidert utgave. Teologer og språkredaktører har gjort mer enn 15 000 forbedringer i språk og skrivemåte. Gamle ord som ikke brukes i dagligtale er byttet ut, og setninger er gjort mer lesbare. Innspill fra leserne er vurdert og ofte tatt hensyn til samtidig som grunntekstens autoritet og innhold er ivaretatt på best tenkelig måte. Bibelforlaget arbeider ut fra overbevisningen om at «hele Skriften er innåndet av Gud», og er da i sannhet virkelig Guds Ord - ikke bare en samling religiøse skrifter eller kulturelle skatter. Bibelen - Guds Ord-oversettelsen følger GT den hebraiske og arameiske teksten slik den er overlevert av de jødiske skriftlærde. Oversettelsen av NT er fra den greske Textus Receptus, som ble brukt i alle dansk-norske utgaver helt fram til 1904, i de engelskspråklige King James-utgavene inntil denne dag, og i de tyske Luther-oversettelsene. Gled deg til å lese! Bibelen gir hjelp i alle livets situasjoner og en lys framtid for alle som velger å tro!

...Hun fremmer også spiritisme og okkultisme, som har med religion å gjøre ... Bibelen - Wikipedia ... . - Åpenbaringen 18:23, fotnote. Bibelen - troens kilde Emnet presenterer og drøfter ulike tekster i Bibelen, og flere av tekstene er relatert til høytider og perioder i kirkeåret. Emnet gir også kunnskap om utvalgte bibelteologiske tema og hvordan ulike livserfaringer avspeiles i Bibelen. Åpne bibelteksten til Forkynneren på bibelen.no. Mens Salomos ordspråk inneholder mange forskjellige temaer, har Fork ... Bibelen - Store norske leksikon ... .no. Mens Salomos ordspråk inneholder mange forskjellige temaer, har Forkynneren bare ett. Denne boken er skrevet som en preken, med en klar innledning, hoveddel og avslutning, der temaet er meningen med livet. Norsk Bibel er en konkordant bibeloversettelse, og kom med sin første utgave i 1988. I 2007 kom NB 88/07, en varsom revisjon. Nynorskutgaven kom i 1994. Sider i kategorien «Bibelske steder» Under vises 96 av totalt 96 sider som befinner seg i denne kategorien. Bibelen på ulike språk. Kristendommen skil seg frå mange andre religionar, også dei nært beslekta religionane jødedom og islam, ved at dei kristne legg særleg vekt på å omsetje bibelen til så mange språk som mogleg.Den første omsetjinga av bibelen er dermed ei viktig språkhistorisk hending for mange språk, som t.d. gotisk og finsk.I Noreg vart den første norske bibelen omsett ... Bibelen (gr. βιβλία biblia "bøger") er betegnelsen for de grundlæggende kanoniske skrifter i jødedommen og kristendommen.Den hebraiske (jødiske) Bibel, også kaldet Tanakh, er ikke identisk med den kristne Bibel, som beskrives her.I kristendommen varierer antallet og indholdet af Bibelens bøger.. Den kristne bibel er inddelt i to hoveddele. Jesabel, datter av kong Ethba'al av Tyrus og gift med kong Akab, som var konge i Samaria ca. 870-851 fvt. Til forskjell fra de andre kongelige hustruene i Det gamle Israel, later Jesabel til å ha vært en dronning med reell innenrikspolitisk og religiøs makt. Beretningene om kong Akab og dronning Jesabel finnes i 1. Kongebok 16 og 2. Bibelen advarer mot kontakt med disse åndskreftene. «Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ikke noen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann, ingen som utfører besvergelser, spør gjenferd eller spådomsånder til råds eller søker hjelp hos de døde» (5 Mos 18,10.11). Om Norsk Bibel. Norsk Bibel kom med sin første utgave i 1988. I 2007 kom NB 88/07, en varsom revisjon av NB 88. Nynorskutgaven kom i 1994. Norsk Bibel er en konkordant bibeloversettelse («ord-for-ord oversettelse»). Bibelen sier at Jesus «for opp til himmelen». Himmelen er på et annet og høyere plan. Den er usynlig for sansene våre her på jorden. Den er «over» oss. Men en gang skal himmelen komme til jorden! Bibelen bruker sterke ord om det. Jesus kommer igjen. Den dagen dette skjer, kan derfor kalles «Jesu Kristi dag» . Verktøy for Studium av Bibelen. Bibelen. 1 Mosebok • 2 Mosebok • 3 Mosebok • 4 Mosebok • 5 Mosebok • . Josvas • Dommernes • Ruts • 1 Samuels • 2 Samuel • 1 Kongebok • 2 Kongebok • 1 Krønikebok • 2 Krønikebok • Esras • Nehemias • Esters • Jobs • . Salmenes • Salomos Ordsprog • Predikerens • Salomos Høisang • Ord i Bibelen Denne serien ble først brukt av Nytt Liv Media (nå Radio Sørvest). I serien tar bibelskolelærer Johnny Vågen for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse. Bibelen Guds Ord Det gamle testamentet Det nye testamentet. Første Mosebok: Evangeliet etter Matteus: Andre Mosebok: Evangeliet etter Markus...