Ny grunnlov E-bok


Ny grunnlov - Are Kalvø pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-02-19
FORFATTER: Are Kalvø
ISBN: 9788252182934
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,4

FORKLARING:

Are Kalvø presenterar ei ny og mykje betre grunnlov!Den norske grunnlova blei laga for nesten to hundre år sidan av ein gjeng ureinslige menn på seminar på Eidsvoll. Are Kalvø meinte han måtte kunne gjere ein betre jobb, og reiste ut i landet for å lage ei ny grunnlov, som bygger på det folk i dag meiner. Resultatet blei ei ny og sjølvsagt mykje betre grunnlov, men òg ein tv-serie som dokumenterer arbeidet, som blir vist på NRK i år med tittelen Riksforsamlinga. Boka inneheld den nye grunnlova, historia om korleis grunnlova blei til, men òg mange ulike slags forsøk - nokre av dei direkte tøvete - på å finne ut kva folk i dag eigentlig meiner om til dømes likskap, demokrati, monarki, religion og ytringsfridom. Boka inneheld fleire vitsar og søkte teoriar og er illustrert med ganske overraskande fotos.Les utdrag fra boka

...evet den 17. mai 1814. Grunnloven var det sentrale dokument ved etableringen av Norge som selvstendig stat i 1814 ... Cuba med ny grunnlov, men i 2021 kan alt snus på hodet ... ... . En «moderne» grunnlov. Hovedprinsippene i Grunnloven bygde stort sett på de samme ideene som lå til grunn for blant andre den amerikanske uavhengighetserklæringen (1776) og konstitusjonen (1787) og de franske forfatningene (1791, 1793, 1795): Folkesuverenitetsprinsippet, maktfordelingsprinsippet og borgerrettighetene. Den norske grunnlova blei laga for nesten to hundre år sidan av ein gjeng ureinslige menn på seminar på Eids ... Eidsvoll og Grunnloven 1814 - stortinget.no ... . Den norske grunnlova blei laga for nesten to hundre år sidan av ein gjeng ureinslige menn på seminar på Eidsvoll. Are Kalvø meinte han måtte kunne gjere ein betre jobb, og reiste ut i landet for å lage ei ny grunnlov, som bygger på det folk i dag meiner. Resultatet blei ei ny og sjølvsagt mykje betre grunnlov, men òg e Grunnloven fra 1814 ble skrevet av menn som ville løsrive Norge fra det danske eneveldet. Storpolitikken ville det annerledes, og Norge ble tvunget i union med Sverige senere samme år. Grunnloven ble beholdt, men den ble noe endret for å tilpasse den nye unionen med Sverige. Flertall for «ny» Grunnlov Flere partier snur - nå blir det også nynorskversjon. Det går mot et bredt kompromiss på Stortinget om modernisering av Grunnloven. Høyre-nei til «ny» Grunnlov Blir ikke flertall for ny språkdrakt. Høyre vil likevel ikke være med på en modernisering av språket i Grunnloven. Den politiske revolusjonen endte godt for Norge i 1814: Fred, grunnlov og en ny politisk kultur var et godt grunnlag for videre utvikling. Men man hadde ikke et demokrati . Selv om opptil 45 prosent av den mannlige, voksne befolkning ble gitt stemmerett i 1814, skulle det ta atskillige tiår før man oppnådde demokratiske seire i Norge igjen. Den norske grunnlova blei laga for nesten to hundre år sidan av ein gjeng ureinslige menn på seminar på Eidsvoll. Are Kalvø meinte han måtte kunne gjere ein betre jobb, og reiste ut i landet for å lage ei ny grunnlov, som bygger på det folk i dag meiner. Resultatet blei ei ny og sjølvsagt mykje betre grunnlov, men òg ein tv-serie som dokumenterer arbeidet, som blir vist på NRK i år ... En ny grunnlov har vært ett av hovedkravene under den tre uker lange protestbølgen. Et forslag til ny grunnlov skal utarbeides av en såkalt konstituerende forsamling for deretter å bli gjenstand for en folkeavstemning, opplyste innenriksminister Gonzalo Blumel søndag. En ny grunnlov kom i 1795. Den innskrenket stemmeretten og ga regjeringen mer makt på bekostning av de folkevalgte organene. Denne ble brukt som modell i flere områder som Frankrike nå okkuperte, som Sveits, Nederland og deler av Italia. De tre stendene i Frankrike (de adelige, tredjestanden og de geistlige) smir grunnloven av 1791. Grunnloven forbyr opprettelsen av nye grevskaper, baronier, stamhus og fideikommisser for å hindre at en ny arvelig rikmannsstand blir etablert. Et fideikommis er en eller flere formuesgjenstander som g...