Om rehabilitering E-bok


Om rehabilitering - Trine Normann, Johans Tveit Sandvin, Hanne Thommesen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-06-28
FORFATTER: Trine Normann, Johans Tveit Sandvin, Hanne Thommesen
ISBN: 9788244621649
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,29

FORKLARING:

Hva betyr rehabilitering for brukere, pårørende, tjenesteytere, ledere og beslutningstakere? Hvilke prinsipper må ligge til grunn for handling dersom brukerne skal få relevant og god bistand i sin individuelle prosess? Denne boken handler om den menneskelige og mellommenneskelige rehabiliteringsprosessen som mange med en funksjonsnedsettelse gjennomgår for å kunne delta i samfunnet på egne premisser. Boken tar utgangspunkt i definisjonen av habilitering og rehabilitering som er nedfelt i Rehabiliteringsforskriften, og utdyper og diskuterer elementene i denne.

...i kommunene. KAPITTEL: 12.3. Tilbud om habilitering og rehabilitering Samhandling mellom etater og tjenestenivåer er viktig for å gi den enkelte et godt og helhetlig habiliterings- og rehabiliteringstilbud ... Om rehabilitering - helhetlig, koordinert og individuelt ... ... . Samhandlingsreformen innebærer at kommunene og helseforetakene i sterkere grad samarbeider, slik at brukere og pasienter får et helhetlig og samordnet tilbud. Rehabilitering. Rehabilitering handler om mennesker som må lære seg å innrette livet på nytt, de som må trene på funksjoner som før var en selvfølgelighet. Hvordan mestre en ny livssituasjon? Rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Rehabilitering forstås som et virksomhetsfelt der en rekke aktører deltar med ulik kompetanse. De ... Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan ... ... . Hvordan mestre en ny livssituasjon? Rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Rehabilitering forstås som et virksomhetsfelt der en rekke aktører deltar med ulik kompetanse. Denne boken gir nøkkelkunnskap om de utfordringene som både brukere, fagprofesjonelle og myndigheter står overfor. Forfatterne er aktive forskere på feltet, og i boken løfter de fram det de mener står sentralt i rehabiliteringen. Søknader om spesialisert rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor regionen skal sendes til Regional vurderingseining for rehabilitering . Der avgjøres det om du får rett til behandling. Den regionale vurderingseininga vil utfra behovet til pasienten finne det rehabiliteringstilbudet som er best egnet. Rehabilitering er sosial- og helsetjenester som har til formål å gjenvinne fysisk, kognitiv eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Målet er å gjøre den enkelte bruker i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet ut fra sine forutsetninger og ønsker. Rehabilitering karakteriseres ofte som en dynamisk og individuell prosess hvor egen motivasjon ... Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veiledere. Barn og unge med habiliteringsbehov...