Plan- og bygningsrett; kort forklart E-bok


Plan- og bygningsrett; kort forklart - Fredrik Holth, Nikolai K. Winge pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-01-18
FORFATTER: Fredrik Holth, Nikolai K. Winge
ISBN: 9788215032092
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,89

FORKLARING:

Plan- og bygningsretten er et omfattende rettsfelt. De fleste av oss kommer i kontakt med dette rettsfeltet på en eller annen måte. Denne boken gir en kortfattet fremstilling av sentrale elementer i plan- og bygningsretten. Faget plan- og bygningsrett er spennende og krevende på samme tid. Spennende fordi det er et fagområde som angår de fleste av oss. Alle er berørt av plan- og byggesaksbehandling, enten de søker om oppføring av hus på egen tomt, ønsker å bruke et område til friluftsliv eller arbeider i en bedrift som trenger større plass til sin virksomhet. Samtidig er faget krevende fordi det er tale om et rettsområde hvor det kreves oversikt over en rekke lovbestemmelser.Denne boken gir en innføring i plan- og bygningsrett. 2. utgave er oppdatert med ny praksis og enkelte emner er utvidet. Fremstillingen har sitt hovedfokus på lovens alminnelige del, lovens plandel og lovens gjennomføringsdel. Lovens byggesaksdel og den delen av loven som tar for seg håndhevings- og gebyrreglene, blir bare i begrenset grad belyst.Boken er ikke ment som et uttømmende oppslagsverk innenfor plan- og bygningsretten, men som en lærebok for studenter ved universiteter og høyskoler, samt etter- og videreutdanningskurs i faget plan- og bygningsrett. Den kan også være av interesse for arealplanleggere, jurister, politikere og andre som søker kunnskap om plan- og bygningsloven.

...ge forfatterne har de siste årene publisert flere artikler knyttet til temaer rundt plan- og bygningsloven ... Plan- og bygningsrett - en innføring - SAK - Sandvika ... ... . Plan- og bygningsloven bygger forenklet sagt på et prinsipp om at alt som ikke er forbudt, er tillatt. Man sier gjerne at loven er en «ja -lov». Men det er naturligvis også mange avslagshjemler i loven man bør kjenne til. Det er stadig rettsutvikling innenfor plan- og bygningsretten. Søk; Logg inn; Legg igjen en beskjed Forum For Plan- og bygningsrett arrangerer fra onsdag 3. april til fredag 5 april i år Vestliaseminaret. Det er 15. gang. Arrangements- og programkomiteen meddel ... Fredrik Holth og Nikolai K. Winge: Plan- og bygningsrett ... ... . april til fredag 5 april i år Vestliaseminaret. Det er 15. gang. Arrangements- og programkomiteen meddeler at programmet straks er klart. Etter påtrykk åpner vi for påmelding nå og sender ut programmet om kort tid. Det vil bli populære og interessante foredragsholdere. Faget plan- og bygningsrett er spennende og krevende på samme tid. Spennende fordi det er et fagområde som angår de fleste av oss. Alle er berørt av plan- og byggesaksbehandling, enten de søker om oppføring av hus på egen tomt, ønsker å bruke et område til friluftsliv eller arbeider i en bedrift som trenger større plass til sin virksomhet. Bøkene som gir deg kortfattetede framstillinger, guider og oversikter Boken Plan og bygningsrett gir en kortfattet fremstilling av sentrale elementer i plan- og bygningsretten. Kort forklart Kort og godt Hva er-serien A Very Short Introduction Kort forklart 30 sekunder-serien Studieteknikk Sykepleie Kortlestserie Quick Fix studieteknikk fra Sage Bøker av Fredrik Holth. Holth, Fredrik & Winge, Nikolai K. Plan- og bygningsrett. Kort forklart. Universitetsforlaget 2017. Bjerva, Øystein Jakob mfl ... Plan- og bygningsretten er et omfattende rettsfelt. De fleste av oss kommer i kontakt med dette rettsfeltet på en eller annen måte. Denne boken gir en kortfattet fremstilling av sentrale elementer i plan- og bygningsretten. Hovedvekten ligger på en fremstilling av arealplanprosesser, innholdet i arealplaner, gjennomføring av arealplaner og reglene om hva som omfattes av byggesaksdelen ... Plan- og bygningsretten er et omfattende rettsfelt. De fleste av oss kommer i kontakt med dette rettsfeltet på en eller annen måte. Denne boken gir en kortfattet fremstilling av sentrale elementer i plan- og bygningsretten. Faget plan- og bygningsrett er spennende og krevende på samme tid. Spennende fordi det er et fagområde som angår de fleste av oss. Alle er berørt av plan- og...