Velferdsrett II; barneverns- og sosialrett E-bok


Velferdsrett II; barneverns- og sosialrett -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-04-04
FORFATTER:
ISBN: 9788205497443
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,84

FORKLARING:

Velferdsretten omfatter regler om offentlige tiltak av særlig betydning for den enkeltes livsvilkår og livskvalitet, regler som skal trygge rettigheter og rettssikkerhet. I Velferdsrett II. Barnevern og sosialrett drøftes rettslige spørsmål som gjelder behandling av saker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Boka har egne kapitler om familierett, barnevernrett og forvaltningsrettslige regler om taushetsplikt. Boka er skrevet spesielt for studenter ved høgskoleutdanningene for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Velferdsrett II vil sammen med Velferdsrett I Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang dekke de juridiske emnene for de tre utdanningene. Den brede framstillingen av velferdsrettslige spørsmål gjør boka velegnet også for jurister, saksbehandlere og andre tjenesteytere i offentlige etater og i interesseorganisasjoner. Begge bøkene er ajourført per 1. januar 2017. De ni bidragsyterne i boka er forelesere i juss ved universiteter og høyskoler eller ansatt i offentlig administrasjon. Professorene Aslak Syse og Morten Kjelland har vært redaktører for denne utgaven.

...egler om taushetsplikt. Kjøp Velferdsrett II fra Tanum Velferdsretten omfatter regler om offentlige tiltak av særlig betydning for den enkeltes livsvilkår og livskvalitet, regler som skal trygge rettigheter og rettssikkerhet ... Bøker til barnevernspedagog/sosionom studiet 1. året | FINN.no ... . I Velferdsrett II. Barnevern og sosialrett drøftes rettslige spørsmål som gjelder behandling av saker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. I Velferdsrett II. Barnevern og sosialrett drøftes rettslige spørsmål som gjelder behandling av saker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Boka har egne kapitler om familierett, barn ... Søk: barnevern på iBok.no ... . I Velferdsrett II. Barnevern og sosialrett drøftes rettslige spørsmål som gjelder behandling av saker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Boka har egne kapitler om familierett, barnevernrett og forvaltningsrettslige regler om taushetsplikt. Kjøp Velferdsrett II fra Bokklubber Velferdsretten omfatter regler om offentlige tiltak av særlig betydning for den enkeltes livsvilkår og livskvalitet, regler som skal trygge rettigheter og rettssikkerhet. I Velferdsrett II. Barnevern og sosialrett drøftes rettslige spørsmål som gjelder behandling av saker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Kjøp Velferdsrett II fra Bokklubber Velferdsretten omfatter regler om offentlige tiltak av særlig betydning for den enkeltes livsvilkår og livskvalitet, regler som skal trygge rettigheter og rettssikkerhet. I Velferdsrett II. Barnevern og sosialrett drøftes rettslige spørsmål som gjelder behandling av saker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Morten Kjelland er ansvarlig faglærer i velferdsrett og for Semesteroppgaven (hører under 4. semester, JUS2211), samt ansvarlig faglærer i «Helserett» (valgemne). ... Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205497443. 536 s ... Get this from a library! Velferdsrett 2 : barnevern- og sosialrett. [Aslak Syse; Asbjørn Kjønstad; Ragnhild Collin-Hansen; et al] -- I Velferdsrett II drøftes rettslige spørsmål som knytter seg til behandling av saker etter lovene om barnevern, helse- og omsorgstjenester, sosiale tjenester i NAV og andre velferdslover. Viktig er ... Velferdsrett 1 og 2 (11/15) Om barnet og empowerment i helse og sosialfaglig arbeid (12/15) Sosialantropologi og grunnleggende juridisk metode (13/15) Etikk og flerkulturell forståelse (14/15) ... Velferdsrett II barneverns- og sosialrett Velferdsrett I grunnleggende rettigheter, ... Kjøp Velferdsrett II fra Tanum Velferdsretten omfatter regler om offentlige tiltak av særlig betydning for den enkeltes livsvilkår og livskvalitet, regler som skal trygge rettigheter og rettssikkerhet. I Velferdsrett II. Barnevern og sosialrett drøftes rettslige spørsmål som gjelder behandling av saker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Kjøp Velferdsrett II fra Bokklubber Velferdsretten omfatter regler om offentlige tiltak av særlig betydning for den enkeltes livsvilkår og livskvalitet, regler som skal trygge rettigheter og rettssikkerhet. I Velferdsrett II. Barnevern og sosialrett drøftes rettslige spørsmål som gjelder behandling av saker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Kognitiv funksjonssvikt - samtykke, vergemål og tvang, I: Aslak Syse & Morten Kjelland (red.), Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205497443. Kapittel 7. s 287 - 336 Syse, Aslak (2017). Rettspsykiatri og etikk. Om strafferett og ... I Velferdsrett II. Barnevern og sosialrett drøftes rettslige spørsmål som gjelder behandling av saker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Boka har egne kapitler om familierett, barnevernrett og forvaltningsrettslige regler om taushetsplikt. Boka er skrevet spesielt for studenter… Velferdsrett II: barnevern- og sosi...