Barn og traumer E-bok


Barn og traumer - Atle Dyregrov pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-01-18
FORFATTER: Atle Dyregrov
ISBN: 9788245009521
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,97

FORKLARING:

Denne boken er ment som hjelpemiddel for voksne, så vel legfolk som spesialister, i møte med barn som har opplevd traumer. I tillegg til å gi en innføring i hvordan barn reagerer under og etter traumatiske situasjoner, gir den retningslinjer og praktiske forslag om hvordan barn kan hjelpes, slik at langtidsproblemer kan forebygges eller avdempes. Nytt stoff er skrevet inn, spesielt hva angår spesifikke arbeidsmetoder, men den avspeiler også alt som er vunnet av ny kunnskap siden den først kom ut. Mange praktiske eksempler levendegjør de tiltak som foreslås. Dyregrovs varemerke er at det han skriver, lett lar seg omsette i konkret hjelp. Denne boken er intet unntak. Dr.philos. Atle Dyregrov er spesialist i klinisk psykologi. Han har vært knyttet både til Barneklinikken ved Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen. Siden 1988 har han vært daglig leder for Senter for Krisepsykologi (SfK). Han har i særlig grad arbeidet med barn som har opplevd tap og traumer i hverdagslivet, og har bistått ved en rekke ulykker og katastrofer både i inn- og utland. Han leder nå et sorgsenter ved SfK støttet av danske Egmont Fonden. Hans bok Sorg hos barn (Sigma 1989) er kommet på en rekke språk. Hans øvrige bøker er også oversatt til flere språk, og benyttes som lærebøker i flere land.

...nligste psykologiske senskadene av traumatiske hendelser ... Traumer og reguleringsvansker. Hva er toleransevinduet ... ... . Traumatiske hendelser og barns reaksjoner. Her gir vi en kort innføring i traumer og traumereaksjoner hos barn. En potensielt traumatiserende hendelse er hvor du befinner deg i en situasjon der du føler trussel mot eget liv eller helse, eller er vitne til at andres liv og helse er i fare. Denne boken er ment som hjelpemiddel for voksne, så vel legfolk som spesialister, i møte med barn som har opplevd traumer. I tillegg til å gi en innføring i hvordan barn reage ... Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer ... ... . I tillegg til å gi en innføring i hvordan barn reagerer under og etter traumatiske situasjoner, gir den retningslinjer og praktiske forslag om hvordan barn kan hjelpes, slik at langtidsproblemer kan forebygges eller avdempes. Barn som gjennomlever traumer i barndommen, har økt risiko for psykiske lidelser senere i livet. ... som driver forskning og kunnskapsutvikling på barne- og ungdomsfeltet generelt og på traumefeltet spesielt. I månedens video presenterer han de nevrobiologiske følgene av tidlige traumer, ... TRAUMER HOS BARN: Voksne bør være spesielt oppmerksomme på barn som strever med negative tanker om seg selv, føler skyld eller skammer seg, og som mister interessen for ting de tidligere har likt. Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. De senere årene har kunnskap fra traumepsykologi og utviklingspsykologi blitt integrert. Det har gitt oss nye begreper for å forstå de sammensatte vanskene man ser hos barn utsatt for komplekse traumer. Mange situasjoner i hverdagen har potensiale til å bli konflikter, og når et barn har reguleringsutfordringer på grunn av traumer eller andre diagnoser skal det lite til for å trigge barnets flykt, kamp og frysreaksjoner. I dette kurset lærer du hvordan du kan komme ut av denne dynamikken og snu den i en positiv retning. Og bruke det som har vært vanskelige konfliktsituasjoner til ... Denne boken handler om barn og ungdom som har ulike erfaringer med vold og traumer, og hvordan de blir møtt av profesjonelle hjelpere. Gjennom ...