Barn og traumer E-bok


Barn og traumer - Atle Dyregrov pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-01-18
FORFATTER: Atle Dyregrov
ISBN: 9788245009521
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,19

FORKLARING:

Denne boken er ment som hjelpemiddel for voksne, så vel legfolk som spesialister, i møte med barn som har opplevd traumer. I tillegg til å gi en innføring i hvordan barn reagerer under og etter traumatiske situasjoner, gir den retningslinjer og praktiske forslag om hvordan barn kan hjelpes, slik at langtidsproblemer kan forebygges eller avdempes. Nytt stoff er skrevet inn, spesielt hva angår spesifikke arbeidsmetoder, men den avspeiler også alt som er vunnet av ny kunnskap siden den først kom ut. Mange praktiske eksempler levendegjør de tiltak som foreslås. Dyregrovs varemerke er at det han skriver, lett lar seg omsette i konkret hjelp. Denne boken er intet unntak. Dr.philos. Atle Dyregrov er spesialist i klinisk psykologi. Han har vært knyttet både til Barneklinikken ved Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen. Siden 1988 har han vært daglig leder for Senter for Krisepsykologi (SfK). Han har i særlig grad arbeidet med barn som har opplevd tap og traumer i hverdagslivet, og har bistått ved en rekke ulykker og katastrofer både i inn- og utland. Han leder nå et sorgsenter ved SfK støttet av danske Egmont Fonden. Hans bok Sorg hos barn (Sigma 1989) er kommet på en rekke språk. Hans øvrige bøker er også oversatt til flere språk, og benyttes som lærebøker i flere land.

..., er utsatt for ulykker og overgrep, har opplevd krig og flukt osv ... Traumer og reguleringsvansker. Hva er toleransevinduet ... ... . Kontakt mellom barn som har vært utsatte for traumer, og deres foreldre er ikke nødvendigvis et spørsmål om enten/eller, det kan være både og. Når psykologer tar steget inn i rettssalen, må vi derfor være bevisst på å skille mellom begrepene samvær og behandlingskontakt. Traumer fra barndommen kan sette spor hos et menneske resten av livet. For mange kreves det langvarig terapi og bearbeiding for å klar ... Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer ... ... . For mange kreves det langvarig terapi og bearbeiding for å klare å leve livet fullt ut etter å ha opplevd barndomstraumer.. Et barn som har traumer, har som oftest blitt utsatt for fysisk eller psykisk vold.Hva slags symptomer de viser vil avhenge av hva slags traumer barnet bærer med seg. Toleransevinduet er en modell som ofte brukes for å forstå ettervirkninger av traumer. Med et smalt toleransevindu svinger man kjapt i mellom over- og underaktivering; mellom utagering, uro og aggresjon på den ene siden - og nedstemthet, nummenhet og dissosiasjon på den andre siden. Barn og traumer. Traumatiske hendelser utgjør en del av oppveksten til en betydelig andel barn og ungdom. Hvilke konsekvenser kan det få for barna? Hvordan kan fagpersoner, foreldre og andre viktige voksne hjelpe dem å integrere slike hendelser? Dato. Dato: feb. 5, 2020 Mennesker utsatt for traumer har både vanlige minner og traumeminner. De vanlige minnene har en kontroll over og kan hente fram når vi ønsker. Traumeminner er ikke bevisste, og kommer opp når den traumatiserte trigges av noe som minner om det vonde de har vært utsatt for. Det kan være lukt, smak, lyd, noe visuelt, ord, tonefall osv. Kjøp 'Barn og traumer, en håndbok for foreldre og hjelpere' av Atle Dyregrov fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788245009521 Barn og ungdom som har opplevd traumer kan ha store problemer med å etablere trygge og gode relasjoner til de voksne i barnehagen eller på skolen, samtidig som de også har vanskelig for å knytte seg til jevnaldrende. Slik blir kanskje det å få til gode relasjoner være det viktigste for god livskvalitet og læring videre i livet. Barn og ungdom som har opplevd traumer kan dermed ha store problemer med å etablere trygge og gode relasjoner til de voksne i barnehagen eller på skolen, samtidig som de også har vanskelig for å knytte seg til jevnaldrende. 20 prosent av norske barn er offer for vold hjemme. De fleste prater ikke om det. Her er det du må gjøre om du mistenker at et barn du kjenner blir utsatt for vold. Traumer oppstår når barn utsettes for psykisk og fysisk vold, manglende omsorg, psykologisk, mentalt og fysisk. Tap av ulik karakter, enten det gjelder ved dødsfall, venner, nære familie-medlemmer eller tap av egen selvfølelse og selvbilde så påvirker dette oss på ulike negative måter. SLITER MED TRAUMER: Alle ønsker å lære noe, bli til noe og jobbe med noe. Men barn og unge som har det vondt, lærer ikke så mye som andre, skriver kronikkforfatteren. Foto: Shutterstock / NTB ... Denne boken handler om barn og ungdom som har ulike erfaringer med vold og traumer, og hvordan de blir møtt av profesjonelle hjelpere.Gjennom fagtekster fra 18 forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) kommer leseren tett på barn og unge som har det vanskelig, enten fordi de har opplevd en dramatisk hendelse, eller fordi de blir utsatt for vold i oppveksten. Når barn «skades» av psykologiske påvirkninger kalles det for traumatisering. Vi skjelner mellom ulike typer traumer: - Enkle traumer beskriver enkeltstående hendelser eller hendelser som kan rammes inn i tid. Det har starttidspunkt og sluttidspunkt, men både før og etter denne hendelsen har livet vært trygt og godt. Funnene kan i neste omgang være et skritt på veien til å finne løsninger på hvordan man kan forebygge at alvorlige traumer og stressreaksjoner overføres fra foreldre til barn.Professor Rachel Yehuda, som ledet forskningsteamet, sier til avisen The Guardian at så langt hun kjenner til, er denne studien den første som viser at foreldres stresserfaringer fra før deres barn ble unnfanget ......