Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene E-bok


Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene - Kristin Humerfelt, Alice Kjellevold, Anne Norheim, Rita Sommerseth pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-09-30
FORFATTER: Kristin Humerfelt, Alice Kjellevold, Anne Norheim, Rita Sommerseth
ISBN: 9788245019278
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,62

FORKLARING:

Et godt faglig skjønn er grunnleggende i helse- og velferdstjenestene. Beslutninger som treffes, skal møte brukerens behov for individuelt tilpassete og faglig forsvarlige tjenester, og oppleves etisk riktig både av fagpersonen og av brukeren. Men hva vil det si å utøve faglig skjønn? Hva slags type virksomhet er dette? Hvilken posisjon har brukeren i skjønnsutøvelsen, og hvilket handlingsrom har fagpersonen? Det er dynamikken mellom brukermedvirkningens plass i det faglige skjønnet og faglig forsvarlig yrkesutøvelse som blir utforsket i denne boken. Temaene behandles både teoretisk og ut fra en empirisk tilnærming basert på forfatternes forskning. Boka er rettet mot studenter innen helse- og sosialfag på høgskole- og universitetsnivå, og mot fagpersoner i helse- og velferdstjenestene. Det er et ønske at boka vil inspirere til diskusjoner om og videre utvikling av faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og sosialfaglig arbeid. Helene Hanssen: Redaktør for boka. Førstelektor i helse- og sosialfag ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Hun har lang erfaring både fra praktisk sosialt arbeid og fra undervisning på bachelor- og masternivå innenfor helse- og sosialfag. Hennes forskning er knyttet til områdene brukermedvirkning, pårørendeinvolvering og kompetanseutvikling. Kristin Humerfelt: Phd i sosialt arbeid og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Hun har erfaring fra praktisk sosialt arbeid innen rusfeltet og undervisning på ulike nivå. Hennes forskning har vært sentrert rundt brukermedvirkning, særlig med et blikk rettet mot brukere med rusproblematikk, men også deres barn. Alice Kjellevold: Dr. juris og professor i helserett ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Hun arbeider med helse- og sosialrettslige spørsmål, har omfattende undervisnings- og foredragserfaring og har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor dette området. De senere årene har hun særlig arbeidet med spørsmål rundt pårørendes rettigheter i helse- og omsorgstjenesten og har i samarbeid med Kari Bøckmann gitt ut boken Pårørende i helse- og omsorgstjenesten, En klinisk og juridisk innføring. Anne Norheim: Dosent i sykepleievitenskap ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Hun har lang erfaring fra undervisning på ulike nivå, med fokus på omsorg overfor eldre. Hennes forskning har i senere år vært sentrert omkring verdigrunnlaget, brukermedvirkning og pårørende. Rita Sommerseth: Tidligere dosent i sosialt arbeid og psykisk helsearbeid ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Hun har klinisk videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og mange års erfaring fra klinisk arbeid med barn, unge og voksne. Hun har vært opptatt av samspillsobservasjon og studenters emosjonelle læreprosesser. De senere årene har omsorg og kjønn vært sentralt i hennes forskning.

..... [et al.] ; Redaktør: Helene Hanssen. Bok ... Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og ... - CORE ... ... Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene Av Alice Kjellevold, Anne Norheim, Helene Hanssen, Kristin Humerfelt, Rita Sommerseth Forlag Fagbokforl. ISBN 9788245019278 Utgitt 2015, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Kjøp Faglig skjønn og brukermedvirkning fra Bokklubber Et godt faglig skjønn og brukerens medvirkning er grunnleggende i helse- og omsorgstjenesten. Beslutninger som treffes, skal møte bruker ... Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og ... ... . Beslutninger som treffes, skal møte brukerens behov for individuelt tilpassete og faglig forsvarlige tjenester, og oppleves etisk riktig både av fagpersonen og av brukeren. Kjøp Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene fra Norske serier Et godt faglig skjønn er grunnleggende i helse- og velferdstjenestene. Beslutninger som treffes, skal møte brukerens behov for individuelt tilpassete og faglig forsvarlige tjenester, og oppleves etisk riktig både av fagpersonen og av brukeren. Les Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene boken i PDF, ePUB, MOBI format på lesclefsdor2018seoul.org nettside. Denne boken er skrevet av forfatter Kristin Humerfelt. Og denne forfatteren skuffer aldri! Bøker (utgitt etter 2010) - Askheim, O.P: Empowerment i helse og sosialfaglig arbeid.Gyldendal (2012) - Borg & Kristiansen: Medforskning - å forske sammen for kunnskap om psykisk helse (2009) - Hanssen, H. (red), Humerfelt, K., Kjellevold, A, Norheim, A. og Sommerseth, R.: Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene, 2. utgave Fagbokforlaget (2015) faglig skjØnn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene 2. utgave Alice Kjellevold Dr.juris og professor i helserett ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Tittel: Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene, 2. utgave, Forfatter: Hanssen, Helene (red.) Kristin Humerfelt, Alice Kjellevold, Anne Norheim og Rita Sommerseth, Omtale: Et godt faglig skjønn er grunnleggende i helse- og velferdsstjenestene. Beslutninger som treffes, skal møte brukerens behov for individuelt tilpassete og faglig forsvarlige tjenester, og oppleves ... Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene . ISBN 9788245019278, 2015, Alice Kjellevold, Anne Norheim, Helene Hanssen, m.fl. Kjøp Faglig skjønn og brukermedvirkning fra Tanum Et godt faglig skjønn og brukerens medvirkning er grunnleggende i helse- og omsorgstjenesten. Beslutninger som treffes, skal møte brukerens behov for individuelt tilpassete og faglig forsvarlige tjenester, og oppleves etisk riktig både av fagpersonen og av brukeren. Brukerperspektivet og brukermedvirkning Bøker (utgitt etter 2010)- Andersen, A-J. W: Psykisk helsearbeid - en gang til. Gyldendal Akademisk (2018)- Askheim, O.P: Empowerment i helse og sosialfaglig arbeid. Gyldendal (2012)- Borg & Kristiansen: Medforskning - å forske sammen for kunnskap om psykisk helse (2009) - Bøe, T.D. & Thomassen, A: Psykisk helsearbeid. Å skape rom for […] Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene . By Anne Norheim. Abstract. Når personer med demens opptrer risikofylt og blir en fare for seg selv eller andre, ... Topics: bru...