Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer E-bok


Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-05-23
FORFATTER:
ISBN: 9788202516895
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,91

FORKLARING:

I denne antologien utforskes mange av de didaktiske utfordringene i kroppsøvingsfaget i skolen. Det legges spesiell vekt på dannelsesaspektet og hva som menes med at kroppsøving er et allmenndannende fag. Antologien begynner med en drøfting av gårsdagens, dagens og morgendagens kroppsøvingsfag på bakgrunn av relevant teori. Deretter følger to kapitler som med ulike innfallsvinkler ser på utfordringer knyttet til vurderingsordningen i faget, og ett om fair play-begrepet.De tre neste kapitlene er viet kroppsøving som dannelsesfag. Det første av dem tar for seg hvordan Klafkis dannelsesteoretiske perspektiv kan knyttes til kroppsøvingsfaget. De to neste handler om hvordan utvikling av dannelsesprosesser kan skje gjennom kampsportundervisning, og tilrettelegging for og gjennomføring av ballspill i undervisningen med utgangspunkt i TGfU- / Teaching Games for Understanding-modellen. Avslutningskapittelet drøfter blant annet hvilken plass forebygging av spiseforstyrrelser bør ha i undervisningen.

...er fra Cappelendamm I denne antologien utforskes mange av de didaktiske utfordringene i kroppsøvingsfaget i skolen ... Søk: kroppsøving på iBok.no ... . Det legges spesiell vekt på dannelsesaspektet og hva som menes med at kroppsøving er et allmenndannende fag. 106214 GRMAT Kroppsoevingsdidaktiske utfordringer 160101.indd 171 25.04.16 13.31 172 kapittel 8 Imidlertid, ved innføringen av DSM-5 fra DSM-IV i 2013, ble det gjort vesentlige endringer i ... Kjøp Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer fra Cappelen Damm Undervisning I denne antologien utforskes mange av ... Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer på iBok.no ... ... Kjøp Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer fra Cappelen Damm Undervisning I denne antologien utforskes mange av de didaktiske utfordringene i kroppsøvingsfaget i skolen. Det legges spesiell vekt på dannelsesaspektet og hva som menes med at kroppsøving er et allmenndannende fag. Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Erlend Ellefsen Vinje. Heftet. Om fo...