Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer E-bok


Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-05-23
FORFATTER:
ISBN: 9788202516895
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,30

FORKLARING:

I denne antologien utforskes mange av de didaktiske utfordringene i kroppsøvingsfaget i skolen. Det legges spesiell vekt på dannelsesaspektet og hva som menes med at kroppsøving er et allmenndannende fag. Antologien begynner med en drøfting av gårsdagens, dagens og morgendagens kroppsøvingsfag på bakgrunn av relevant teori. Deretter følger to kapitler som med ulike innfallsvinkler ser på utfordringer knyttet til vurderingsordningen i faget, og ett om fair play-begrepet.De tre neste kapitlene er viet kroppsøving som dannelsesfag. Det første av dem tar for seg hvordan Klafkis dannelsesteoretiske perspektiv kan knyttes til kroppsøvingsfaget. De to neste handler om hvordan utvikling av dannelsesprosesser kan skje gjennom kampsportundervisning, og tilrettelegging for og gjennomføring av ballspill i undervisningen med utgangspunkt i TGfU- / Teaching Games for Understanding-modellen. Avslutningskapittelet drøfter blant annet hvilken plass forebygging av spiseforstyrrelser bør ha i undervisningen.

... Erlend Ellefsen Vinje jobber som dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge ... Søk: kroppsøving på iBok.no ... . Hans forsknings- og undervisningsarbeid er knyttet til fagområdene kroppsøving/idrett og pedagogikk. Kjøp Fremtidens kroppsøvingslærer fra Cappelen Damm Undervisning Denne boka presenterer problemstillinger og ulike aspekter knyttet til kroppsøvingsfaget og kroppsøvingslærerrollen. I del 1 drøftes relasjonen mellom begreper som dybdelæring, kulturelt mangfold og nye tverrfaglige temaer på den ene siden, og kroppsøvingsfaget og -lærerrollen på den andre siden. Kjøp bøker av Berit Engebretsen. Berit Engebretsen er universitetslekto ... Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer på iBok.no ... . Kjøp bøker av Berit Engebretsen. Berit Engebretsen er universitetslektor i kroppsøving ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun underviser blant annet i profesjonsfag og forskningsinteressen ligger innenfor kroppsøving, kjønn og danning. Kjøp bøker av Erlend Ellefsen Vinje. Erlend Ellefsen Vinje jobber som dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans forsknings- og undervisningsarbeid er knyttet til fagområdene kroppsøving/idrett og pedagogikk. Han har også en bistilling som dosent ved OsloMet knyttet til de samme fagområdene. Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer (2016). Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 9788202516895) Enkeltstående fagfellevurderte artikler eller antologikapitler: Birch, Jens; Vinje, Erlend Ellefsen; Moser, Thomas; Skrede, Joar. Dybdelæring i kroppsøving - utfordringer for kroppsøvingslæreren (2019). I: Fremtidens kroppsøvingslærer (2019). Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Erlend Ellefsen Vinje. Heftet. Du vil kanskje også like. Inkluderende kroppsøving. Gro Rugseth og Øyvind Førland Standal. Heftet. Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Erlend Ellefsen Vinje. Heftet. Postadresse: 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon: + 47 21 61 65 00 Organisasjonsnummer ... Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer . ISBN 9788202516895, 2016, Roy Søbstad, Erlend Ellefsen Vinje Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Erlend Ellefsen Vinje (red.) Fysisk aktivitet og helse. Monica Klungland Torstveit, Hilde Lohne-Seiler, Sveinung Berntsen og Sigmund A. Anderssen (red.) Treningens biologiske grunnlag. Hans A. Dahl og Jørgen Jensen. Ungdom og idrett. Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Erlend Ellefsen Vinje (red.) Heftet. Innholdsfortegnelse. Last ned innholdsfortegnelsen (pdf) Forfatter(e) Steinar Brattenborg. Har lang erfaring som høgskolelektor i kroppsøving og idrett og er nå studieleder ved OsloMet - storbyuniversitetet. Kjøp bøker av Erlend Ellefsen Vinje. ... Postadresse: 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon: + 47 21 61 65 00 Organisasjonsnummer: 948 061 937 Kjøp Innføring i kroppsøvingsdidaktikk fra Tanum Innføring i kroppsøvingsdidaktikk, 3.utgave tar utgangspunkt i fagdidaktiske problemstillinger i kroppsøvingsfaget i grunnskolen. Målgruppa for boka er studenter på idrett og/eller kroppsøvingsstudier ved høgskole eller universitet samt lærere som underviser i kroppsøving i grunnskolen. Vinje har en doktorgrad fra Aalborg Universitet og ph.d.-programmet Utdannelse, læring og filosofi. Han har skrevet flere vitenskapelige artikler, vært redaktør for den vitenskapelige antologien Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer, og står bak flere læremidler i kroppsøvingsfaget - både trykte og digitale. Kjøp bøker av Jens Birch. Jobber som førsteamanuensis ved OsloMet - storbyuniversitetet, Seksjon for kroppsøving. Han har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad fra Norges idrettshøgskole. Birch har jobbet som kroppsøvingslærer i flere år ved videregående skoler. Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer ISBN 9788202516895, 2016, Roy Søbstad, Erlend Ellefsen Vinje Fra 175,- Kjøp Selg Vitenskapelige publikasjoner. Kvikstad, Ingvild; Vinje, Erlend Ellefsen (2019). Yoga, skateboard og rumpeldunk - alternative bevegelsesaktiviteter i ......