Modellen E-bok


Modellen - Lars Saabye Christensen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-02-03
FORFATTER: Lars Saabye Christensen
ISBN: 9788202260163
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,33

FORKLARING:

Maleren Peter Wihl fyller snart femti år, og skal åpne en ny, stor utstilling. Galleristen Ben advarer ham: For å si det rett ut, så har du ikke råd til å gjenta deg selv mer. Onde tunger sier at hvis du skal male flere legemsdeler nå, må du snart begynne på innvollene.Peter bor sammen med kona Helene, som er scenograf og arbeider med en oppsetning av Vildanden, og datteren Kaia på seks.Mens han sliter med maleriene til utstillingen, kjenner han at han begynner å miste synet. Peter inngår en pakt med djevelen, i skikkelse av en gammel klassekamerat. Romanen stiller spørsmålet: Hvor langt er Peter villig til å gå for å få laget sin kunst? Og hva er viktigst, kunst eller mennesker?Modellen er en glitrende, nådeløs skildring av en kunstners selvopptatthet og desperasjon - og et viktig skritt videre i Lars Saabye Christensens forfatterskap.

...il helse er produkter av et komplekst samspill mellom disse tre faktorene ... SAMSA-modellen • Kompetansebroen ... . BTI-modellen beskriver hvordan samarbeidet kan tilrettelegges på tre ulike nivåer, avhengig av innsatsens omfang og antallet tjenester og instanser som er involvert. Bedre Tverrfaglig Innsats i Tromsø kommune. Gjennom BTI, sikrer Tromsø kommune at de jobber i ett felles system. Modellen; Opplæring og kurs; Om Oss; TIME (English Version) Hjem. Kursholder? Opprett din bruker og få tilgang til kursmateriell m.m. Op ... Åsnes-modellen - Åsnes kommune ... . Kursholder? Opprett din bruker og få tilgang til kursmateriell m.m. Opprett ny bruker Gå til innlogging. TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser. SAMSA-modellen er en samhandlingsmodell for kompetanseheving og kompetanseutveksling mellom sykehjem/kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.. Modellen er utviklet gjennom flere års forskning ledet av Astrid Liv Mina Bergem, seniorforsker, spesialist i psykiatri med alderspsykiatri som spesialområde. ATP-modellen Areal- og transportplanleggingsmodellen Startside: ATP-modellen Veilderforum.no - for deg som veileder om utdanning og karriere. Veilederforum; Last ned CIP-modellen (PDF) GAP-modellen Behov for rehabilitering på grunn av funksjonsendring, skade eller sykdom Akutte skader eller sykdommer eller kroniske degenerative sykdommer kan føre til en funksjonsnedsettelse forårsaket av endringer i kroppens fysiologiske, psykologiske eller biologiske funksjoner. Modellen skal ha minst like god detaljeringsgrad som påkrevd for tegninger, og all kostrelatert informasjon skal innarbeides. Informasjon tilsvarende dagens tegninger skal ivaretas i modellen, og den skal være strukturert slik at det er enkelt å finne igjen informasjonen i ettertid. IMRoD-modellen er en mal for hvordan man bygger opp en vitenskapelig artikkel. Den brukes i helsefag og naturvitenskapene. Til forskjell fra en samfunnsvitenskapelig modell, har IMRoD ikke noe eget teorikapittel. Oppgaver bygget over IMRoD-modellen er gjerne knappe og konsise. Språket er nøkternt og mest mulig entydig. Modellen brukes av psykologer for å beskrive og forklare menneskers atferd og innen kommunikasjon-faget til å studere effekten av et buskap. Modellen kan fremstilles slik: Du må logge inn for å se resten av innholdet. Den svenske språkforskeren Iréne Johansson har utviklet denne modellen gjennom mange års erfaring og forskning på språkutvikling til barn med Down syndrom. I Karlstad i Sverige finnes det kurs for veiledere som strekker seg over flere år. Karlstadmodellen omfatter blant annet en systematisk tilnærming til barnets tidlige språkutvikling Solow-modellen Hovedformålet med Solow-modellen er å studere betydningen av sparing og investering for økonomisk vekst. Vi er interessert i å finne ut om et land som investerer mer, også vil ha høyere BNP per innbygger, og om høyere investeringsrate fører til større vekst i BNP per innbygger. SME-modellen støtter helsepersonell med krevende etiske beslutninger i behandling av pasienter. Foto: UiO Senter for medisinsk etikks arbeid med praktisk etikkarbeid i helsetjenesten er finansiert av Helsedirektoratet. LP-modellen legger opp til at de ansatte skal samarbeide i grupper der de får opplæring i å forstå og håndtere de pedagogiske utfordringene i barnehagen på nye måter. Modellen fokuserer på faktorer i lekemiljøet som har innvirkning på barnas atferd og læring, for å finne ut hva det er som gjør at uønskede situasjoner og samhandlingsmønstre består. TDI-modellen (totalkostnadsmodell for prosjekter med eksternfinansiering som synliggjør direkte og indirekte kostnader) for forskning er en felles nasjonal modell som synliggjør alle kostnader i forskningsprosjekter med ekstern finansiering. Modellen benyttes i søknader som sendes Forskningsrådet.TDI-modellen for etter- og videreutdanning synliggjør alle kostnader (direkte og ......