Barnevernets begreper E-bok


Barnevernets begreper -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-05-15
FORFATTER:
ISBN: 9788205503915
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,13

FORKLARING:

Hva barnevernet er og gjør, og hvordan det kan forstås og begrepsfestes, er ikke faste størrelser, men endrer seg over tid. I denne boka drøftes en rekke begreper som er sentrale i barnevernet. Noen av begrepene er velkjente og har fulgt barnevernet så å si gjennom hele barnevernets historie som samfunns- og velferdsinstitusjon. Andre begreper er av nyere dato og gir mer eksplisitt signaler om endringer i forventninger til og utfordringer for barnevernets aktører. Hvordan begrepene brukes og innholdsbestemmes, eksempelvis i offentlige dokumenter og faglitteratur, kan uansett ikke tas for gitt, det må undersøkes. Forståelser av begrepene utfordres og preges blant annet av ny kunnskap, politiske og sosiale føringer, og det handler om definisjonsmakt. Vi setter søkelyset på slike forhold gjennom bidragene i denne boka.

...hvordan det kan forstås og begrepsfestes, er ikke faste størrelser, men endrer seg over tid ... Avdekker barnevernets skjulte språkmakt ... . I denne boka drøftes en rekke begreper som er sentrale i barnevernet. Noen av begrepene er velkjente og har fulgt barnevernet så å si gjennom hele barnevernets historie som samfunns- og velferdsinstitusjon. Andre begreper er av nyere dato og gir mer eksplisitt ... Barnevernets begreper - i bevegelse. Thrana, Hilde Marie. (2016) Ungdommens forklaringer på hvorfor de ikke fullfører vidregående opplæring. De f ... Barnevernets begreper av Torunn A. Ask (Heftet) - Sosialt ... ... . (2016) Ungdommens forklaringer på hvorfor de ikke fullfører vidregående opplæring. De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. Anvik Høj, Cecilie ... Barnevernets plikt til å samarbeide med barn og foreldre. Barnevernet skal utøve sin virksomhet med respekt for og så langt som mulig i samarbeid med barnet og barnets foreldre. 0: Tilføyd ved lov 20 apr 2018 nr. 5 (ikr. 1 juli 2018 iflg. res. 8 juni 2018 nr. 839). hvordan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i barnevernets historie, egenart, samfunnsoppdrag, internasjonale menneskerettigheter og nasjonal lovgivning; begreper, metoder og teorier innen barnevernarbeid; kultur, urfolk, oppvekst, risikoforhold, marginaliserings- og inkluderingsprosesser, barns rettigheter og brukerperspektiv Barnevern i Norge utføres av en offentlig etat hvis primæroppgave er å sikre barns og unges oppvekstvilkår. Etaten selv omtales også som «Barnevernet». Barnevernets arbeid har sitt hjemmelsgrunnlag i barnevernloven.. Barnevernet har en rekke ulike tiltak å sette inn ved behov....