Film: en innføring E-bok


Film: en innføring - Arne Engelstad, Elise Seip Tønnessen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-03-01
FORFATTER: Arne Engelstad, Elise Seip Tønnessen
ISBN: 9788202291167
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,57

FORKLARING:

Film - en innføring gir leseren grunnleggende kunnskaper om film. Forfatterne tar utgangspunkt i filmanalyse og presenterer noen av de verktøyene analysen krever.Målet for en analytisk undersøkelse er ikke bare å belyse hva filmen forteller, men også hvordan den forteller og hvilken virkning det har på oss. Da trenger vi et begrepsapparat til å snakke om film med, og vi trenger kunnskap om hvordan film kan fortelle på mange måter, om hvordan filmfortellinger kan varieres i et utall sjangre og om filmens utvikling gjennom historien. Film - en innføring passer for alle som er interessert i film og ønsker å utvide sine kunnskaper. Særlig aktuell er boka for studenter i film- og medieutdanninger ved høyskoler og universiteter.

...sretninger som benekter vitenskap og menneskerettigheter ut fra frykten for å miste autoritet og kontroll ... Film og video - Fredrikstad kommune ... . Andrespråksdidaktikk - en innføring gir en grunnleggende innføring i hvordan elever med et annet morsmål lærer norsk, og hvordan de bruker norsk som læringsspråk. Utgangspunktet er grunnskolens klasserom, der de fleste lærere på et tidspunkt skal undervise elever med et annet morsmål enn norsk. … Film 2 (8.-10.klasse) Hovedfokus er på produksjon av filmer i ulike format og sjangre. Elevene får ... Film. En innføring — FORMbanken ... . … Film 2 (8.-10.klasse) Hovedfokus er på produksjon av filmer i ulike format og sjangre. Elevene får en innføring i kamerabruk, manusutvikling, redigering og lydlegging. Det gis opplæring i relevant utstyr og programvare. Tidspunkt: Torsdager kl 17:00 - 19:00 Instruktør: James Taylor. Påmelding. Pris for en plass på kulturskolen Fokus samfunnsfag 10 filmer. Dette er en filmserie (10 filmer) som tar opp ulike temaer i samfunnsfag på videregående skole nivå. Fag: Samfunnsfag; Trinn: vg1; Vg2; Gjenvinningsskolen 2.0 14 filmer. Filmserie om gjenvinning, kildesortering, klima og miljø. Nordiske språk 6 filmer. Filmer og oppgaver som skal gi økt forståelse av nordiske ... Film - en innføring gir leseren grunnleggende kunnskaper om film. Forfatterne tar utgangspunkt i filmanalyse og presenterer noen av de verktøyene analysen krever. Målet for en analytisk undersøkelse er ikke bare å belyse hva filmen forteller, men også hvordan den forteller og hvilken virkning det har på oss. film. Om adaptasjoner av litterære tekster (2007), får leseren en grunnleggende innføring i adaptasjonsteori og adaptasjonsanalyse. Forfatteren retter blant annet søkelyset mot viktige spørsmål i en adaptasjonsanalyse: hva er beholdt, fjernet, endret, lagt til i filmen og - hvorfor? En innføring. Oslo: Pax, 2009. Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg utga i 2008 Estetisk teori, en antologi som samlet utdrag av tekster om estetikk fra 1700-tallet frem til i dag. ... Og hun har også med et par flyktige referanser til film - noe som gir gevinst i visse kretser. Forfatteren henter eksempler fra alle kunstarter: litteratur, visuell kunst, teater, film og musikk. Boken er beregnet på studenter og lærere i estetiske fag, men kan også leses av et mer allment publikum med interesse for kunst, filosofi og kulturteori. Estetikk. En innføring er rikt illustrert. I hver del gis det en innføring i de ulike temaene, og teori belyses gjennom praktiske problemstillinger fra politikk, forvaltning og vitenskap. Boken er skrevet med utgangspunkt i forfatterens mangeårige erfaring som foreleser i logikk til examen philosophicum ved Universitetet i Bergen. - tilrettelagte bilde- og film-/videosamlinger - oppsummering av kapitlene, faglige begreper og ordlister på arabisk, burmesisk, kurdisk sorani, persisk, somali og tigrinja Lykke til! Kognitiv rehabilitering er et e-læringskurs i to moduler: En innføring i prinsippene for kognitiv rehabilitering; En innføring i kognitive vansker etter ervervede hjerneskader og hvordan man kan jobbe med disse vanskene Film: en innføring har 7 aktive annonser. Vi bruker teknologi på nettsiden vår som nettleseren din ikke støtter. Vurder å oppgrader nettleseren din til en nyere versjon. Har du Internet Explorer 11 må du gå over til Edge eller en annen nettleser, der IE11 har sluttet å ... Denne boken gir en innføring i internasjonal migrasjon som fenomen og fagfelt. Den retter seg mot studenter og andre som ønsker å tilegne seg grunnleggende kunnskap om sentrale tendenser, begrep, teorier, tematikker og problemstillinger innenfor migrasjon Filmen gir en innføring i sentrale motoriske utviklingstrekk i barnets første leveår. Filmen kan brukes i undervisning og som et redskap for å observere den motoriske utviklingen hos barnet. Film om barns motoriske utvikling, 0-15 måneder - MHFA...