Konstruksjonsmekanikk; del II E-bok


Konstruksjonsmekanikk; del II - Kolbein Bell pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-03-12
FORFATTER: Kolbein Bell
ISBN: 9788245018486
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,24

FORKLARING:

Som DEL II er boken den naturlige fortsettelsen til DEL I (LIKEVEKTSLÆRE). Nå er det begrepene spenning og tøyning, og sammenhengen mellom dem, som står i fokus. Hovedvekten er lagt på rette staver og bjelker med enkle (symmetriske) tverrsnitt, men også vilkårlige tverrsnitt og krumme bjelker/buer er behandlet. Et eget kapittel er viet enkle forskyvningsberegninger, noe som også gjør det mulig å beregne enkle statisk ubestemte bjelker og rammer. Mye dreier seg om to-dimensjonale problemer, men et tre-dimensjonalt fenomen som torsjon er behandlet, og det gis også en enkel innføring i et viktig problem knyttet til stabilitet av slanke trykkomponenter søyleknekning. Boken bygger på samme filosofi som sin forgjenger: den er skrevet for å leses det er ikke en håndbok for kjappe løsninger. Kolbein Bell er pensjonert professor ved Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU. Han underviste i konstruksjonsmekanikk og anvendt programmering frem til han gikk av i 2009. Han er dr.ing. fra NTH i 1968, og har hatt forskeropphold i USA, England og Nederland. Bell skrev sin hovedoppgave høsten 1962 da NTH fikk sin første datamaskin (GIER), og han har siden vært engasjert i utvikling av programverktøy for konstruksjonsberegninger, først i SINTEF og senere ved NTH og NTNU.

...ing, tegningen til en teknisk oppgave som skal utføres ... Konstruksjonsmekanikk for bachelor - Tom Viggo Nilsen ... ... . Konstruksjonstegningen inneholder mål, materialfortegnelser osv. som er nødvendige for montasjen (oversiktstegning) eller for den detaljerte utførelse på verksted eller byggeplass (arbeidstegning). Ordet brukes også om å løse en oppgave ved tegning. . Alle anskaffelser som er underlagt forskriftens del II skal gjennomføres etter prosedyren åpen eller begrenset tilbudskonkurranse, jfr. anskaffelsesforskriften § 8-3. Forskriftens del II g ... Konstruksjonsmekanikk - del II | Kolbein Bell | ARK Bokhandel ... . anskaffelsesforskriften § 8-3. Forskriftens del II gjelder for anskaffelser av kontrakter med en anslått verdi på minst 1.3 millioner kroner ekskl. mva, men som ikke overstiger EØS- terskelverdiene i § 5-3. Del artikkel: Masterstudiet i konstruksjoner og materialer bygger på 3+2-modellen. Som student følger du først et treårig bachelorprogram (maskin eller bygg, konstruksjonsteknikk) og deretter et toårig masterprogram innen konstruksjoner og materialer. Forskriftens del I, II, og III trer i kraft 1. mai 1997. 0: Endret ved forskrifter 10 aug 1997 nr 944 (i kraft 1 mai 1997), 30 aug 2006 nr. 1010. Hvilke anskaffelser må følge del II? minimumsverdi på 1.1 mill ekskl.mva under EØS- terskelverdi unntatt anskaffelser av helse og sosialtjenester EØS - terskelverdier 1.1 mill statlige myndigheters vare- og tjenesteanskaffelser 1.75 for kommune, fylkeskommune og andre oppdragsgiveres vare- og tjenesteanskaffelser Anskaffelsesforskriftens del II spesifiserer ikke noen konkrete minimumsfrister på grunn av mer fleksible prosedyrekrav. Oppdragsgiveren har dermed større fleksibilitet til å fastsette frister. I slike tilfeller skal oppdragsgiveren ta hensyn til kontraktens kompleksitet m.m. Se nærmere omtale i punkt 2. Dette produkter er på klubbtilbud. For å få denne prisen må du melde deg inn i Bygger´n klubben. Medlemsskap er kostnadsfritt og uforpliktende!...