Prøvetid E-bok


Prøvetid - Edvard Hoem pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-26
FORFATTER: Edvard Hoem
ISBN: 9788249502493
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,39

FORKLARING:

Skodespelaren Johannes Bergmann har gjort karriere i den norske teaterverda. Under innstuderinga av rollen som Jean i ei oppsetjing av Strindbergs "Frøken Julie" på Det Norske Teatret, støyter han på uventa problem. Regissøren krev at Johannes tar i bruk meir av sine eigne kjensler og røynsler i tolkinga av Jean. Samstundes tar Johannes opp att kontakten med ei kvinne han tidlegare har hatt eit forhold til. For seint oppdagar han at både kunsten og livet har sin pris, og at ein ikkje kan lykkast på alle felt.

... regnes oppsigelsestiden fra den datoen den er mottatt av den andre parten ... Oppsigelse - Arbeidstilsynet ... . Suspensjon. OPPSIGELSE I PRØVETID. Vi viser til drøftelser med deg og dine tillitsvalgtei medhold av arbeidsmiljølovens § 15-1 vedrørende våre tanker om å si deg opp. Du sies herved opp fra din stilling imed frist som bestemt i arbeidsmiljølovens § 15-3,7, dvs. 14 dager. Hvis det er avtalt prøvetid, og oppsigelsen blir mottatt i prøvetiden begynner oppsigelsesfristen den dagen oppsigelsen fant sted. I kapittel 4.3 kan du lese mer om reglene ved oppsigelse i prøvetid. Hv ... Prøvetid - Tekna ... . I kapittel 4.3 kan du lese mer om reglene ved oppsigelse i prøvetid. Hvis du er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller Eksempel: Det har vært en fantastisk hyggelig prøvetid, sier de i kor.; I arbeidslivet ellers blir man ansatt med noen ukers prøvetid.; Teatret har tradisjonelt en lang prøvetid.; 22 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, 1200 kroner i bot, subsidiært 12 dagers fengsel, samt 300 kroner i saksomkostninger ble straffen for en 33årig mann fra Rykkinn som nylig ble dømt i Moss ... Spørsmål: Jeg har vært ansatt i prøvetid, men har vært sykemeldt i siste del av prøvetidsperioden. Mens jeg var sykmeldt informerte min arbeidsgiver meg om at de kom til å forlenge prøvetiden som følge av sykefraværet. Jeg ble ikke informert skriftlig om dette. Det står ingenting i ansettelsesavtalen min om at arbeidsgiver kan forlenge prøvetiden. Få svar på hvordan prøvetid avtales, prøvetidens lengde og hvordan du som arbeidsgiver følger opp arbeidstaker i denne perioden. Oppsummert har også ansatte under prøvetid et sterkt oppsigelsesvern, men en oppsigelse vil normalt anses som saklig og derved lovlig der en ansatt ikke klarer å tilpasse seg til eller utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte, til tross for at vedkommende har fått god oppfølging og opplæring, samt oppfordring til å endre forhold som arbeidsgiver ikke finner akseptable. I de tilfellene hvor brudd på veitrafikklovgivningen anses som særlig alvorlige, kan det være aktuelt at føreren mister føreretten, altså at førerkortet inndras, for en kortere eller lengre periode. Prøvetid reguleres av arbeidsmiljøloven § 15-6. Å være ansatt med prøvetid vil si at man ansettes med en klausul i den skriftlige arbeidsavtalen som angir en bestemt prøvetid. Prøvetiden har som hensikt å la arbeidsgiver få vurdert hvordan arbeidstakeren er i sitt arbeid. For mer informasjon om reglene for prøvetid og oppsigelse i prøvetiden, se kommentarene til arbeidsmiljøloven § 15-6. Åttende ledd - avvikende oppsigelsesfrister Paragrafens nr. 8 fastsetter at oppsigelsesfristen ved oppsigelse fra arbeidstakerens side ikke skal være lenger enn ved oppsigelse fra arbeidsgiverens side. prøvetid vil han ha et noe svakere stillingsvern enn ved ordinær ansettelse etter arbeidsmiljø-loven § 15-7. Bakgrunnen for prøvetidsbestemmelsen er at arbeidsgiver skal ha anledning til å teste arbeidstaker og hans arbeidsprestasjoner i en tidsbegrenset periode. Prøvetid kan bare avtales for maksimalt 6 måneder. Hvis arbeidstakeren har vært syk eller hatt annet fravær under prøvetiden, kan ikke prøvetiden forlenges av den grunn, unntatt i følgende tilfelle: Hvis arbeidstakeren da han ble ansatt fikk skriftlig beskjed om at prøvetiden kunne forlenges hvis han hadde fravær fra arbeidet, og hvis arbeidsgiveren før prøvetiden er gått ut gir ......