Psykofarmaka E-bok


Psykofarmaka - Odd Lingjærde, Trond F. Aarre pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-08-04
FORFATTER: Odd Lingjærde, Trond F. Aarre
ISBN: 9788202453862
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,68

FORKLARING:

Boken omtaler alle psykofarmaka som er markedsført i Norge, og også enkelte andre legemidler som er av særlig interesse.Det har skjedd mye innenfor psykofarmakologi og biologisk psykiatri siden forrige utgave av Psykofarmaka kom ut i 2006. Mange nye psykofarmaka har kommet til. Vi har fått mer innsikt i årsakene til psykiske lidelser, og vi vet mer om legemidlenes virkning, bivirkninger og hvordan de best kan brukes.Bokens 19 kapitler er ordnet i tre hoveddeler. Den første delen gir et generelt grunnlag for å forstå legemidlenes virkemåte, både fysiologisk og klinisk. Den andre delen går grundig inn på legemiddelgruppene og de enkelte legemidlene. De enkelte legemidlenes virkningsmekanismer, farmakokinetikk og kliniske egenskaper blir omtalt, i tillegg til indikasjoner, dosering og bivirkninger. Den tredje delen gjennomgår de enkelte psykiske lidelsene med tanke på årsaksforhold, angrepsmål for medikamentell behandling og praktisk gjennomføring av behandlingen.Boken henvender seg først og fremst til psykiatere og allmennpraktiserende leger. Også psykologer, farmasøyter, sykepleiere og andre med interesse for biologisk psykiatri og legemiddelbehandling vil ha utbytte av boken.

...enkelte andre legemidler som er av særlig interesse ... Virker psykofarmaka? - NFU Norge ... . Det har skjedd mye innenfor psykofarmakologi og biologisk psykiatri siden forrige utgave av Psykofarmaka kom ut i 2006. Psykofarmaka har stor interindividuell farmakokinetisk variabilitet, ofte langsomt innsettende effekt og gir relativt hyppig plagsomme bivirkninger. Mange pasienter følger doseringsanvisningen dårlig. Bruk av serumkonsentrasjonsmålinger kan derfor være svært nyttig som en del av kvalitetssikringen ved farmakoterapi ved psykiske lidelser. Forlagets omtale: Boken omtaler alle psykofarmaka ... Psykofarmaka: Medisiner i psykiatrien - Lommelegen ... . Forlagets omtale: Boken omtaler alle psykofarmaka som er markedsført i Norge, og også enkelte andre legemidler som er av særlig interesse. Det har skjedd mye innenfor psykofarmakologi og biologisk psykiatri siden forrige utgave av Psykofarmaka kom ut i 2006. Medisinene har en muskelavslappende effekt, og kan virke søvndyssende. Disse medisinene inkluderes i gruppen av medikamenter som kalles psykofarmaka. Legemidler kan inngå i behandling av angst, gjerne som et tillegg der annen behandling har vist seg å være utilstrekkelig. Psykofarmaka er bare varianter av lumske og helseskadelige kjemiske rusgifter. Dessverre innbiller leger, psykiatere og legemiddelindustrien pasienter, pårørende og allmenheten at disse kjemiske ... Psykofarmaka virker, men de virker sjelden mot lidelsene de skal motvirke. Norske studier har vist at mellom 37 og 54 prosent av voksne med utviklingshemming blir behandlet med psykotrope legemidler i den kommunale omsorgen, i følge Anne Marit Bygdnes. Psykofarmaka er en fælles betegnelse for medikamenter, der bruges i behandlingen og forebyggelsen af psykiske lidelser og forstyrrelser.Psykofarmaka indeholder kemiske stoffer, der indvirker på hjernens funktion, herunder stemningsleje, følelser og tankeaktivitet. Psykofarmaka helbreder ikke, men neutraliserer de psykobiologiske forstyrrelser og dæmper symptomerne samtidig med, at der ... 105573 GRMAT Psykofarmaka 150601.indd.indd 20. 02.07.15 10:37. k a p itt e l 1 : litt hi s to r i k k. 21. kotika, brukes ikke den ressurskrevende og risikofylte insulinkomabehandlingen lenger. Regionale legemiddelsentre (RELIS) finnes i alle de regionale helseforetakene. De har tid og kunnskap til å besvare spørsmål om legemidler fra deg som er helsepersonell. Eller ligger et godt svar på spørsmålet allerede på nettsiden deres? Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med og uten psykofarmaka? Det var spørsmålet som ble stilt på Litteraturhuset 8. februar. Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern og Stiftelsen Humania hadde gått sammen og bedt inn tydelige stemmer i den offentlige diskusjonen omkring medisinfrie behandlingstilbud. - Mange får også en cocktail av psykofarmaka og andre medisiner, uten at vi fullt ut vet hvordan disse virker inn på hverandre, sier Madsen. Fra nyttår ble det forskriftsfestet å ha legemiddelgjennomgang minst en gang i året, og ellers ved behov for beboere på sykehjem. Madsen tror dette vil dra bruken av psykofarmaka i riktig retning. Antipsykotika er legemidler som benyttes mot psykoser. Dette er en gruppe legemidler som har karakteristiske farmakologiske egenskaper. Legemidlene deles gjerne inn i tradisjonelle antipsykotika, som innbefatter høydose- og lavdoseantipsykotika, og atypiske antipsykotika. Hos psykotiske pasienter hemmes såkalte positive symptomer, som for eksempel uro, hallusinasjoner og oppspilt atferd. NERVESYSTEMET, Psykoleptika, Antipsykotika (N05A) - Anatomisk terapeutisk kjemisk legemiddelregister (ATC) - Felleskatalogen. Kjøp Psykofarmaka fra Tanum Boken omtaler alle psykofarmaka som er markedsført i Norge, og også enkelte andre legemidler som er av særlig interesse. Det har skjedd mye innenfor psykofarmakologi og biologisk psykiatri siden forrige utgave av Psykofarmaka kom ut i 2006. Psykofarmaka er forøvrig ikke medisin i noen som helst seriøs og rasjonell betydning av ordet, men nerve- og hjernelammende kjemisk gift og forskjellige typer rusgiftvarianter. Psykofarmaka påvirker negativt alle vitale kroppslige funksjoner (hjerne, hjerte, nyrer, lever, lunger, stoffskifte, mage, tarm, kjertler, blod, hud, muskler, syn, hørsel, kjønnsorganer, tannhelse). Psykofarmaka og vektøkning Sikkerhetsseminaret 2016 Trondheim 22.09.2016 Overlege Ph.D Ingrid Castberg 2 Legemidler som kan gi vektøkning og ugunstige metabolske forandringer • Antipsykotika • Antidepressiva • Stemningsstab...