Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge E-bok


Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-07-11
FORFATTER:
ISBN: 9788205421547
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,15

FORKLARING:

I denne boken gir ledende norske kognitive atferdsterapeuter en innføring i hvordan man kan bruke kognitiv atferdsterapi (KAT) i møte med de aller yngste klientene og ungdom som plages av ulike psykiske vansker. Tankene våre har stor kraft. Negative tanker er destruktive og fører ofte til grubling og bekymring. De fleste barn og ungdommer kan forstå at hvordan de tenker om en hendelse, påvirker hvordan de føler og reagerer på situasjonen. De kan også lære hvordan både negative tanker og negativ atferd, som for eksempel unngåelse, isolasjon og selvdestruktive handlinger, er knyttet til psykiske vansker. Boken er klinisk nær og til nytte i arbeidshverdagen, der detaljerte kasuseksempler viser hvordan ulike kognitive og atferdsmessige metoder og teknikker blir oversatt fra teori til klinisk praksis. Her synliggjøres hvordan KAT tilpasses barnas alder og varierende nivå av sosial, språklig og kognitiv utvikling, som er nødvendig for å få et godt resultat. I tillegg til en generell innføring i KAT som metode finner leseren diagnosespesifikke kapitler om blant annet ulike angstlidelser, depresjon, posttraumatisk stress-forstyrrelse, selvskading, rus og atferdsforstyrrelser. Redaktørene, Kristin Martinsen og Roger Hagen, har fått med seg en rekke spesialister på de aktuelle fagfeltene.

...iv atferdsterapi i behandling med barn og unge fra Tanum I denne boken gir ledende norske kognitive atferdsterapeuter en innføring i hvordan man kan bruke kognitiv atferdsterapi (KAT) i møte med de aller yngste klientene og ungdom som plages av ulike psykiske vansker ... Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge ... . Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge Av Roger Hagen, Kristin Martinsen Forlag Gyldendal akademisk ISBN 9788205421547 Utgitt 2012, Innbundet. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Modeller for arbeid med barn og unge må også i høyere grad enn voksenmodeller kunne inkorporere multiple og samtidige vansker. Dummett (2006) beskriver en modell for hva han kaller systemisk kognitiv atferdst ... Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og ... ... . Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Modeller for arbeid med barn og unge må også i høyere grad enn voksenmodeller kunne inkorporere multiple og samtidige vansker. Dummett (2006) beskriver en modell for hva han kaller systemisk kognitiv atferdsterapi, der i første rekke interpersonlige perspektiver blir forsøkt innarbeidet på en bedre måte enn i andre modeller. Kognitiv atferdsterapi er knyttet til behandling av mange ulike psykiske vansker/lidelser. På RBUP Øst og Sør tilbyr vi et toårig deltidsstudie som gir bred opplæring i grunnleggende forståelse av terapimetoden til bruk i arbeid med barn, unge og familier. Kognitiv terapi, barn og unge Avdeling for barne ... kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og ACT (accept and commitment therapy). Kognitiv atferdsterapi. ... I all behandling er det viktig at du sammen med behandler blir enig om mål for behandlingen. Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp for barn og unge . Mange barn og ungdommer opplever psykiske vansker, og trenger da noen å snakke med. Det er spesielt viktig at det blir gjort noe med de forholdene i hverdagen som bidrar til å gjøre en deprimert eller engstelig, for eksempel hvis man utsettes for mobbing på skolen. I denne boken gir ledende norske kognitive atferdsterapeuter en innføring i hvordan man kan bruke kognitiv atferdsterapi (KAT) i møte med de aller yngste klientene og ungdom som plages av ulike psykiske vansker. Tankene våre har stor kraft. Negative tanker er destruktive og fører ofte til grubling og bekymring. De fleste barn og ungdommer kan forstå at hvordan de tenker om en hendelse ... Les Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge boken i PDF, ePUB, MOBI format på lesclefsdor2018seoul.org nettside. Denne boken er skrevet av forfatter none. Og denne forfatteren skuffer aldri! Kognitiv atferdsterapi har god behandlingseffekt for barn og unge med angstlidelser, også ved kortvarig behandling. Terapiformen ser også ut til å være nyttig for de yngste barna, og med sammenliknbare effekter på tvers av ulike aldersspenn. effekten er tilsvarende for gruppeterapi og individualterapi. Viktig om kognitiv atferdsterapi for barn og unge 2660 Kristin Martinsen, Roger Hagen, red. Håndbok i kognitiv atferdsterapi I behandling av barn og unge. 367 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 485 ISBN 978-82-05-42154-7 Kognitiv atferdsterapi er effektiv behandling både for voksne, ung-dommer og barn. Forskerne fant 12 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Studiene sammenliknet barn og unge som fikk atferdsterapi med barn og unge som sto på venteliste for å få kognitiv atferdsterapi. I de fleste studiene ble deltakerne målt 12 måneder etter behandling. Cochrane-samarbeidet Kognitiv terapi - barn og unge Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Grunntanken i ... kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og ACT (accept and commitment therapy). ... I all behandling er det viktig at du sammen med behandler blir enig om mål for behandlingen. I dette kapittelet finner du korte beskrivelser av effekt av ulike behandlingsformer for barn og unge med angstlidelser. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over alle behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre. Sammenlikning med medikasjon viste at kognitiv atferdsterapi kombinert med medika- sjon virket bedre enn medikasjon alene, men ikke bedre enn kognitiv atferdsterapi alene 13,14. Der foreligger en manual for kognitiv atferdsterapi for tvangslidelse hos barn og unge Oversatt til norsk 15. Barn av stormen 18 .pdf last ned Merete Lien Barna som forsvant bok .pdf Lars Joachim Grimstad Begrav meg i Bergen, eller Vaskerelvens rose vender tilbake .pdf last ned Gunnar Staalesen Kjøp Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge fra Bokklu...