Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge E-bok


Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-07-11
FORFATTER:
ISBN: 9788205421547
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,51

FORKLARING:

I denne boken gir ledende norske kognitive atferdsterapeuter en innføring i hvordan man kan bruke kognitiv atferdsterapi (KAT) i møte med de aller yngste klientene og ungdom som plages av ulike psykiske vansker. Tankene våre har stor kraft. Negative tanker er destruktive og fører ofte til grubling og bekymring. De fleste barn og ungdommer kan forstå at hvordan de tenker om en hendelse, påvirker hvordan de føler og reagerer på situasjonen. De kan også lære hvordan både negative tanker og negativ atferd, som for eksempel unngåelse, isolasjon og selvdestruktive handlinger, er knyttet til psykiske vansker. Boken er klinisk nær og til nytte i arbeidshverdagen, der detaljerte kasuseksempler viser hvordan ulike kognitive og atferdsmessige metoder og teknikker blir oversatt fra teori til klinisk praksis. Her synliggjøres hvordan KAT tilpasses barnas alder og varierende nivå av sosial, språklig og kognitiv utvikling, som er nødvendig for å få et godt resultat. I tillegg til en generell innføring i KAT som metode finner leseren diagnosespesifikke kapitler om blant annet ulike angstlidelser, depresjon, posttraumatisk stress-forstyrrelse, selvskading, rus og atferdsforstyrrelser. Redaktørene, Kristin Martinsen og Roger Hagen, har fått med seg en rekke spesialister på de aktuelle fagfeltene.

... enig om mål for behandlingen. I dette kapittelet finner du korte beskrivelser av effekt av ulike behandlingsformer for barn og unge med angstlidelser ... Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge ... . I tabellen på denne siden finner du en oversikt over alle behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre. Sammenlikning med medikasjon viste at kognitiv atferdsterapi kombinert med medika- sjon virket bedre enn medikasjon alene, men ikke bedre enn kognitiv atferdsterapi alene 13,14. Der foreligger en manual for kognitiv atferdsterapi for tvangslidelse hos barn og unge Oversatt til norsk 15. Barn av stormen 18 .pdf last ned Merete ... Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og ... ... . Der foreligger en manual for kognitiv atferdsterapi for tvangslidelse hos barn og unge Oversatt til norsk 15. Barn av stormen 18 .pdf last ned Merete Lien Barna som forsvant bok .pdf Lars Joachim Grimstad Begrav meg i Bergen, eller Vaskerelvens rose vender tilbake .pdf last ned Gunnar Staalesen Kjøp Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge fra Bokklubber I denne boken gir ledende norske kognitive atferdsterapeuter en innføring i hvordan man kan bruke kognitiv atferdsterapi (KAT) i møte med de aller yngste klientene og ungdom som plages av ulike psykiske vansker. Ønsker du å laste ned en Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge-bok? Bra valg! På vår hjemmeside fondueoost.nl finner du boken Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge og andre bøker av forfatteren none. BARNS RITUALER: Barn har behov for ritualer som bidrar til struktur, trygghet og forutsigbarhet, men behovet kan også bli tvangspreget, skriver Robert Valderhaug og Tord Ivarsson i dette utdraget fra boken Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn og unge.Illustrasjonsfoto: Thomas Angermann / Flickr. Om prosjektet. Traumefokusert kognitiv atferdsterapi er en kunnskapsbasert behandlingsmetode for barn og unge som har opplevd traumer og som strever med posttraumatisk stress.Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har siden 2012 hatt ansvar for implementering av TF-CBT i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) på oppdrag fra Helsedirektoratet....