Barnevernspedagog E-bok


Barnevernspedagog -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-06-03
FORFATTER:
ISBN: 9788215032504
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,29

FORKLARING:

Gjennomgående fokus på barns medvirkning, samarbeidet med foreldre, og barnevernet som arbeidsfelt gjør boka til et viktig bidrag til felles faglig fundament for barnevernspedagogutdanningene i Norge. Forfatterne har utgangspunkt i nasjonal og internasjonal forskning, praktisk erfaring og sentral grunnlagslitteratur når de gjennomgår og drøfter sentrale deler av barnevernspedagogens historie, verdiforankring, kunnskapsområder og profesjonskompetanse. Kapitlene svarer blant annet på: Hvordan kan barnevernspedagogen gjennomføre samtaler og samarbeid med barn og unge, og hvilke muligheter og utfordringer gir foreldresamarbeid? Hvordan være en reflektert praktiker? Og hvordan samarbeide tverretatlig og tverrfaglig? Hva er emosjonelt arbeid og hvilken betydning får det for barnevernspedagoger? Hvordan forstår vi, og snakker om, risiko og utenforskap? Hva vil det si at barnevernspedagogen er en rettsanvender? Hva er en helhetlig forståelse av barn, unge og deres familier, og hvordan kan kulturpsykologisk og sosiokulturell forståelse barn og unge bidra i forståelsen? Hvilken betydning har det å tilhøre urbefokningen eller familier som har migrert og er transnasjonale? Hvordan kan barnevernspedagogen som profesjonell skjønnsutøver håndtere tvang og makt og handle etisk godt? På hvilken måte bidrar sosialpedagogiske perspektiver til barnevernspedagogens arbeid?Bokens forfattere: Ingunn Studsrød, Veronika Paulsen, Inge Kvaran, Kate Mevik, Elisabeth Backe-Hansen, Solveig Botnen Eide, Karsten Brynildsrud, Joakim Caspersen, Reidun Follesø, Marte Knag Fylkesnes, Hulda Mjöll Gunnarsdottir, Eva Berthling Herberg, Randi Juul, Sigrid Nordstoga , Merete Saus, Anita Skårstad Storhaug, Oddbjørg Skjær Ulvik, Lena Catherine Lossius Westby.

... i Oslo, Lillehammer, Telemark, Stavanger ... Alle ledige stillinger med søkeordet "barnevernspedagog ... ... ... Kate Mevik er barnevernspedagog og sosiolog. Hun arbeider som dosent ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Hei! Håper noen kan jeg hjelpe meg litt her Jeg er snart ferdig barnevernspedagog (mangler en muntlig eksamen), men er litt usikker på om dette er det jeg ønsker. Lurer litt på om jeg vil bli lærer. - Kan jeg få gjort dette på noen annen måte enn å ta fire år på lærerhøyskolen? - Finnes det noe d... En barnevernspedagog jobber også med ... Barnevernspedagog Utdanning, skoler og studiesteder ... ... En barnevernspedagog jobber også med saksbehandling og tiltaksarbeid i barneverntjenestene; Når du blir barnevernspedagog vil du kunne forstå hvordan vårt velferdssystem er bygd opp og hvordan du på en etisk verdibasert måte skal sjonglere mellom ulike dilemmaer i spenningsfeltet mellom kontroll og hjelp I 1968 ble yrkestittelen barnevernspedagog innført. I 1982 ble den første nasjonale ramme- planen for barnevernspedagogutdanningen vedtatt, og utdanningen ble en treårig høgskoleutdanning. Fra 2001 ble det innført ny gradsstruktur, og en barnevernspedagog kvalifiseres nå gjennom bachelor i barnevern. Bachelor i barnevern Går første året barnevernspedagog, og trives veldig godt med det. For mange år siden ville jeg helst gå sosionom, men det ble aldri sånn og jeg er kjempeglad for at jeg begynte på barnevernspedagog. Mange muligheter, og veldig interessant. Oversikt over yrker og fagområder. Finn ditt yrke. Fagforbundet har medlemmer i alle deler av norsk barnevern. Ansatte i kommunalt, statlig og privat barnevern, oppdragstakere, fosterforeldre og støttekontakter, barnevernspedagoger og spesialpedagoger er alle velkomne som medlemmer....