Den norske velferdsstaten E-bok


Den norske velferdsstaten -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-05-29
FORFATTER:
ISBN: 9788205506121
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,34

FORKLARING:

Boken gir en innføring i den norske velferdsstatens idémessige, politiske og økonomiske grunnlag. Velferdsstaten i Norge har vært i sterk vekst målt i utgifter og personell. Andelen eldre har økt og vil vokse kraftig de kommende årene. Vi har fått en omfattende innvandring, og norske familier har forandret karakter. Flere dyptgripende reformer er gjennomført for å møte de nye utfordringene. I denne oppdaterte 5. utgaven av Den norske velferdsstaten gis en innføring i den norske velferdsstatens ytelser og tjenester. Dessuten dens idémessige, politiske og økonomiske grunnlag. Egne kapitler er viet trygd og arbeid, familie, sykehus, psykisk helsevern, helse- og omsorgstjenester, funksjonshemmede og innvandring. Det er også kapitler om forholdet til EU, om Norge er et velferdspolitisk annerledesland og om velferdsstatens framtid. Samtlige temaer tar utgangspunkt i ny kunnskap. Den første utgaven av Den norske velferdsstaten utkom i 1994. Siden da har den vært innarbeidet som pensumbok for sosial- og samfunnsfag ved høgskoler og universiteter. Denne nye utgaven er ikke bare oppdatert med nytt materiale. Flere kapitler er skrevet helt om, og nye temaer er trukket inn.

...st på nesten alle områder av samfunnslivet ... Et liv i den norske velferdsstaten - Aftenposten ... . Samtidig fikk man betydelige sosiale og geografiske strukturendringer. Det var en klar nedgang i antall årsverk i landbruk og fiske. Samtidig var det en spesielt sterk vekst i antall funksjonærer ... velferdsstaten. Velferdsstaten tåler altså ikke at store grupper faller igjennom og ikke tas opp i produktivt arbeid. Det andre argumentet var at velferdsstaten heller ikke tåler en stor tilstrømning av billig arbeidskraft, noe som vil underminere de høye standardene i norsk arbeidsliv. - Den norske velferdsmodellen er både en ... velferdsstat - Store norske leksikon ... . - Den norske velferdsmodellen er både en ressurs ... med at flyktninger i større grad må bli en del av det ordinære arbeids- og samfunnslivet hvis arbeidslivet og velferdsstaten skal kunne ... Samfunnsfag - Velferdsstaten profnick. Loading... Unsubscribe from profnick? Cancel Unsubscribe. ... Den norske modellen - Duration: 4:23. Arbeiderpartiet 120,635 views. Derfor er det et behov for at personer jobber lenger i den norske velferdsstaten for å unngå lavere pensjonistytelser. Er det DE største? Brukbart svar (0) Svar #1 05. november 2014 av Ida89. Andre viktige utfordringer i den norske velferdsstaten er lav fertilitet i Norge, arbeidet for likestilling og innvandring til landet. Norge kalles gjerne for en velferdsstat. Dette betyr for det første at det offentlige, stat og kommuner, har et hovedansvar for å sikre alle innbyggerne noen grunnleggende goder - som skoler, helsevesen og en inntekt i form av trygd eller sosialstøtte, dersom man ikke kan arbeide. Den første utgaven av Den norske velferdsstaten utkom i 1994. Siden da har den vært innarbeidet som pensumbok for sosial- og samfunnsfag ved høgskoler og universiteter. Denne nye utgaven er ikke bare oppdatert med nytt materiale. Flere kapitler er skrevet helt om, ... Kjernen i den norske velferdsstaten er myndighetenes makt som brukes til å gi innbyggerne trygghet i ulike områder. Dette gjelder i all hovedsak det sosiale, helsemessige og økonomiske. I denne oppgaven ønsker jeg å drøfte situasjonen som Norge kan komme til å befinne seg i, om noen år. Den norske velferdsstaten er omfordelende og reduserer økonomisk ulikhet ved at de med høyest inntekt betaler mest skatt, mens ytelsene er jevnere fordelt utover befolkningen. I de fleste land har utgiftene til velferdsstaten økt betydelig gjennom de siste tiårene. Fremtiden til den norske velferdsstaten SOSIAL KAPITAL: Velferdsstatens fremtid avhenger av like muligheter for barn. Tilgang til fritidsaktiviteter er vel så viktig som gode skoler. Den norske velferdsstaten er et produkt av viktige politiske veivalg, og i det vi kun har igjen drøye seks måneder til neste stortingsvalg, mener jeg det er viktig at folk er bevisste på dens rolle i samfunnet. Fremtiden til velferdsstaten vil også i årene som kommer til å avgjøres av de politiske valgene som gjøres. Av Mathilde Fasting og Marius Doksheim, Civita. "Velferdsstaten står overfor enorme problemer," skriver Jon Hustad i sin bok Farvel, Norge, som ble lansert på Civitas frokostmøte tirsdag.Et stort antall syke og uføre, flere eldre og mange innvandrere gjør at det offentliges utgifter øker, samtidig som hver og en av oss arbeider for få timer og for lite produktivt til at inntektene ... VELFERDSSTATENS MULIGE VENDEPUNKT: «"Velferdsstaten står overfor problemer", skriver Jon Hustad i sin bok «Farvel, Norge», som ble lansert på Civitas frokostmøte tirsdag. Et stort antall ... Norge bruker mer penger på velferdstiltak enn noen gang før. Velferdsstaten er ikke unde...