Helsehjelp til personer med rusproblemer E-bok


Helsehjelp til personer med rusproblemer -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-06-18
FORFATTER:
ISBN: 9788202532635
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,73

FORKLARING:

Hvordan kan vi forstå og identifisere rusproblemer? Hva er god helsehjelp til personer som sliter med rusproblemer?Mennesker med rusproblemer er en gruppe med stort behov for sammensatte tjenester over tid. Myndighetene øker satsingen på rusfeltet og peker på at ulike faggrupper må arbeide sammen om å skape et godt tjenestetilbud. Flere med rusproblemer har dessuten en psykisk eller somatisk lidelse, noe som setter store krav til det tverrfaglige samarbeidet.I det tverrfaglige rusarbeidet legges det vekt på tidlig intervensjon overfor mennesker som står i fare for å utvikle rusproblemer et godt tjenestetilbud i institusjon og i kommunene tilgjengelighet, variasjon og helhet i tjenesteapparatet tilbud som fremmer mestring, sosial inkludering og en meningsfull hverdagHelsehjelp til personer med rusproblemer gir en innføring i ulike teoretiske og praktiske perspektiver på rusproblemer og tar for seg ulike nivåer av helsehjelp til personer med rusproblemer. I denne andre reviderte utgaven blir det pekt på krav til nye tverrfaglige tilnærminger og ny kompetanse for å imøtekomme den økte satsingen på feltet.Boken er primært skrevet for bachelor- og mastergradsstudenter i helse- og sosialfagene. Også de som jobber med rusproblematikk i praksisfeltet, vil kunne ha nytte av boken.

...tort behov for sammensatte tjenester over tid ... ROP - Helsehjelp til personer med rusproblemer ... . Myndighetene øker satsingen på rusfeltet og peker på at ulike faggrupper må arbeide sammen om å skape et godt tjenestetilbud. Flere med rusproblemer har dessuten en psykisk eller ... Se beste pris på Helsehjelp til personer med rusproblemer. Sammenlign priser. Les tester og omtaler før du kjøper. Specs: Pocket, Stian Biong, Siri... Ønsker du å laste ned en Helsehjelp til personer med rusproblemer-bok? Bra valg! På vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org finner du boken Helsehjelp til personer ... Hjelp til deg med rusproblemer - helsenorge.no ... .org finner du boken Helsehjelp til personer med rusproblemer og andre bøker av forfatteren none. Hvordan kan vi forstå og identifisere rusproblemer? Hva er god helsehjelp til personer som sliter med rusproblemer?Mennesker med rusproblemer er en gruppe med stort behov for sammensatte tjenester over tid. Myndighetene øker satsingen på rusfeltet og peker på at ulike faggrupper må arbeide sammen om å skape et godt tjenestetilbud. Flere med rusproblemer har dessuten en psykisk eller ... Helsehjelp til personer med rusproblemer gir en innføring i ulike teoretiske og praktiske perspektiver på rusproblemer og tar for seg ulike nivåer av helsehjelp til personer med rusproblemer. I denne andre reviderte utgaven blir det pekt på krav til nye tverrfaglige tilnærminger og ny kompetanse for å imøtekomme den økte satsingen på feltet. Kjøp Helsehjelp til personer med rusproblemer fra Bokklubber Hvordan kan vi forstå og identifisere rusproblemer? Hva er god helsehjelp til personer som sliter med rusproblemer? Mennesker med rusproblemer er en gruppe med stort behov for sammensatte tjenester over tid. Del 1 presenterer perspektiver på rusproblemer og helsehjelp, del 2 tar for seg ulike behandlingstilnærminger, og del 3 omhandler tiltak, hjelp og støtte. Ønsket er å bidra til en nyansert forståelse av og kunnskap om rusproblemer, både de helsemessige konsekvensene og hva som skal og kan være god helsehjelp til personer med rusproblemer og deres familier. Rask psykisk helsehjelp er et korttids behandlingstilbud for personer over 16 år med mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. Tilbudet finnes i 62 norske kommuner og bydeler. Kjøp billige bøker, kontorrekvisita, hobbyartikler og leker innen helsehjelp til personer med rusproblemer hos Adlibris Psykisk helsehjelp i hjemmet Bistand til personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer. Tjenesten tilpasses individuelt og kan inneholde. Råd og ... Psykisk helsehjelp kan gis til voksne som har psykiske problemer og/eller rusproblemer. Vedlegg. Søknad om helse og omsorgstjenester.pdf 144 KB. Betalingssatser helse- og omsorgstjenesten ... Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et korttids behandlingstilbud i kommunen for personer over 16 år med mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker....