Kommunikasjon og konflikthåndtering E-bok


Kommunikasjon og konflikthåndtering - Pål Lagestad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-08-06
FORFATTER: Pål Lagestad
ISBN: 9788205420021
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,20

FORKLARING:

Praksisnær fagbok om kommunikasjon og konflikthåndtering i politiarbeid.For å utvikle gode evner i kommunikasjon og konflikthåndtering er konkret og praktisk kunnskap nødvendig..I denne boka er utgangspunktet at teori som presenteres, må være sterkt knyttet til praksisfeltet.Forfatterne har ulik fagbakgrunn og belyser politiets arbeid ut ifra forskjellige perspektiver og ståsted.Boka tar for seg både generell kunnskap som ligger til grunn for god kommunikasjon, og grunnleggende prinsipper for hvordan profesjonsutøvere i politiet, vektere, fengselsbetjenter,.lærere og sosialarbeidere bør opptre i møte med andre mennesker.

... fagbakgrunn og belyser politiets arbeid ut ifra forskjellige perspektiver og ståsted ... Kommunikasjon og konflikthåndtering i operativt ... ... . Konflikthåndtering på arbeidsplassen. Konflikter på arbeidsplassen er ikke til å unngå. De er dessuten ofte en kilde til endring og framdrift. Samtidig kan konflikter føre til mindre trivsel, lavere produktivitet og mobbing. I dette heftet får du med personalansvar hjelp til å forstå og håndtere konflikter. Denne boken handler om hvordan skape god samhandling mellom politi og publikum. Med ... Konflikthåndtering: Finn årsaken - Idébanken ... . Denne boken handler om hvordan skape god samhandling mellom politi og publikum. Med utgangspunkt i sosialpsykologi viser forfatterne hvordan den sosiale interaksjonen mellom politi og publikum spiller en sentral rolle innenfor kommunikasjon og konflikthåndtering i operativt arbeid. For å finne Kommunikasjon og konflikthåndtering kurs fra en spesifikk leverandør, kan du scrolle gjennom listen av kursleverandører som tilbyr Kommunikasjon og konflikthåndtering kurs. Vi håper du finner alle de kurs innen Kommunikasjon og konflikthåndtering du leter etter. Kurs . Ribert Kultur & Kommunikasjon tilbyr kurs, fra hvilke deltagerne kommer tilbake med faktiske ferdigheter, klarere forståelse av situasjoner de står oppe i , verktøy til å ta tak i kommunikative utfordringer, og ofte også med en forpliktelse, overfor seg selv, til å ta tak i vanskelige samtaler eller situasjoner på jobben eller i livet for øvrig. Kursene fordrer aktiv medvirkning ... God forståelse av kommunikasjon og konflikthåndtering bidrar til bedre selvtillit og selvfølelse, mer trygghet og tillit i relasjoner, redusert stress og friksjon i relasjonen, og en bedre følelse av tilhørighet og tilknytning. Dette hjelper vi deg med i våre kurs, veiledning eller utdannelse. Kommunikasjon betyr å skape noe sammen. Vår måte å kommunisere på og våre måter å tolke utsagn på er preget av kulturen vi har vokst opp i, og vi tar det for gitt. Dette er ubevisste prosesser som skjer automatisk. Vi må bli bevisst disse tolkningene og forsøke å ta den andres perspektiv dersom vi skal kunne kommunisere med andre. MDV6402 - Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering Om emnet. Vurderingsordning ... Emnet har fokus på at studenten skal bli bevisst på og utvikle sin evne til kommunikasjon og samhandling, samt utforske relasjonens forutsetninger og betydning for psykisk helse og i psykisk helsearbeid. 10. Lillevik OG, Øien L. Tiltak mot vold i helsetjenesten. En håndbok om forebygging, håndtering og oppfølging. Oslo: Medlex Norsk Helseinformasjon,2013. 11. Lillevik OG, Øien L. Miljøterapeutisk praksis i forebygging av vold. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2012;...