Pasientsikkerhet E-bok


Pasientsikkerhet -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-06-25
FORFATTER:
ISBN: 9788215030678
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,43

FORKLARING:

Stadig flere innen helsesektoren arbeider for å unngå pasientskader. Det finnes også stadig mer kunnskap som dokumenterer sammenhengen mellom teori, tiltak og praksis. Likevel er det behov for kontinuerlig fokus på pasienters sikkerhet i møte med helsetjenesten.Denne boken gir deg god innsikt i sikkerhetsarbeidet i norsk helsetjeneste. Den handler blant annet om strukturer for sikkerhet i norsk helsetjeneste, om sikkerhet sett fra pasientens perspektiv, om sikkerhetskultur, om læring og ledelse, om samhandling og pasientoverganger, og om simulering, trening og ulike metoder og verktøy for pasientsikkerhet. Som leser får du presentert praksis fra både spesialist- og primærhelsetjenesten. Boken er skrevet av forskere og spesialister med ulike tilnærminger til pasientsikkerhet. Denne reviderte utgaven er oppdatert med nyere litteratur og faktakunnskap."Pasientsikkerhet - teori og praksis" retter seg mot alle som er opptatt av sikkerhet i norsk helsetjeneste, og er spesielt nyttig for helsepersonell, både ledere, arbeidstakere, studenter, tillitsvalgte, stabsansatte og tilsynsansatte. Bidragsytere:Randi Ballangrud, Inger Johanne Bergerød, Geir Sverre Braut, Kathrine Cappelen, Dagrunn Nåden Dyrstad, Britt Sætre Hansen, Arvid Steinar Haugen, Jørgen Holmboe, Sissel Eikeland Husebø, Kristin Alstveit Laugaland, Anne Karin Lindahl, Hans Rystedt, Spehen J.M. Sollid, Marianne Storm, Elizabeth Reine, Ragnar Rosness, Lene Schibevaag, Siri Wiig og Ingunn Aase.

...g 6 Figur 1 og 2: Oversikt over mest alvorlige skader og forbigående skader fra 2010-20175 ... Helsevesenet detaljstyres utenfra - Sykepleien ... . Figur 3: Klassifisering av hendelsenes alvorlighetsgrad fra Meldeordningen7.N = 9681, x aksen = antall uønskede hendelser, y aksen = alvorlighetsgrad Pasientsikkerhet.no har som formål å bidra til at fokuset rundt uønskede hendelser dreies fra skyld og straff til årsaksanalyse og systemforbedring. I menyen til venstre finner du basiskunnskap om pasientsikkerhet, fagnyheter, temasider og verktøy i pasientsikkerhetsarbeidet. Pasientsikkerhet er en ny helsedisiplin som fokuserer på å rapportere, analysere og for ... Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og ... ... . Pasientsikkerhet er en ny helsedisiplin som fokuserer på å rapportere, analysere og forhindre medisinske feil som ofte fører til negative konsekvenser for pasientene. Frekvens og størrelse på unngåelige negative pasienthendelser var ikke godt kjent før på 1990-tallet. Da rapporterte mange land om forbausende høye tall på pasienter som ble skadet eller døde av medisinske feil. I trygge hender 24-7 drives av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet og skal bidra til å redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Helsetjenesten skal hjelpe pasienter - ikke skade dem. Likevel blir pasienter skadet unødig i møtet med helsetjenesten. Dette kan vi ikke leve med - innsats for pasientsikkerhet er nødvendig! Regjeringen Solberg la høsten 2019 fram den sjette årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Stortinget har gitt tilslutning til framleggelse av årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Formå... Pasientsikkerhet Dette innebærer bl.a. å bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet og forbedre sikkerhetskulturen i helsetjenesten. I Norge er det etablert et pasientsikk...