Språk og dysleksi E-bok


Språk og dysleksi - Turid Helland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-08-08
FORFATTER: Turid Helland
ISBN: 9788245028034
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,85

FORKLARING:

Språk og dysleksi handler om sammenhenger mellom barns språkutvikling og utvikling av dysleksi på bakgrunn av relevant forskning innenfor pedagogikk, kognisjon, biologi og miljø. Disse fagområdene blir også belyst ved den longitudinelle norske dysleksistudien «Ut med språket!» og ved fire oppdiktete personer med dysleksi, Bjørn, Jon, Marit og Mehn.Selv om innholdet i boka er delt i tre hoveddeler, er hvert av de tolv kapitlene frittstående. De innledes med en kort oversikt over læringsmål, tema til drøfting og refleksjon, og avsluttes med en fyldig referanseliste. Del I gir en oversikt over typisk språkutvikling, utvikling av spesifikke språkvansker og dysleksi, og over hvordan synet på disse vanskene har endret seg i pakt med ny kunnskap.Del II gir en teoretisk innføring i hvordan språkvansker og dysleksi kan forstås på bakgrunn av aktuell forskning, og i hvordan slike vansker påvirker innlæringen av basisferdighetene i skolen: lesing, skriving, regning og fremmedspråk. Del III er rettet mot praksisfeltet. Etter en drøfting av forskning på effekten av ulike treningsopplegg beskrives metoder for utprøving, utforming av rapport og forslag til tiltak. De to siste kapitlene er viet dysleksi i et livsløpsperspektiv. Siste ord blir gitt til «Eva». Hun forteller om skolegang og studier og det å ha dysleksi, og viser at med god motivasjon og målbevissthet kan det meste mestres. Et hovedbudskap i boka er at risikoen for å utvikle dysleksi kan avdekkes allerede i førskolealder, og at tiltak bør settes i gang allerede da.Høyoppløst bildeBla i bokenTurid Helland er professor emeritus i logopedi ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Hun er utdannet filolog, spesialpedagog og logoped, har arbeidet som lærer i ungdomsskolen, som klinisk utøvende logoped og som professor ved masterstudiet i logopedi. Hun disputerte i 2002 med en avhandling om nevrokognitive funksjoner og dysleksi. Helland har ledet flere forskningsprosjekt, publisert en rekke artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrift, bl.a. om sammenhenger mellom språkutvikling og dysleksi, fremmedspråklæring og dysleksi, og hun har ledet forskningsgruppen Bergen Logopediforskning.

...OS, Bokmål Systemkrav: iOS 7.0 eller nyere ... Språk og dysleksi by Helland, Turid. 9788245028034. Heftet ... ... . Utvikler: Dysleksiforbundet. DysleksiRåd er en app laget av Dysleksi Norge for dyslektiker og pedagoger. Appen gir en kortfattet ... Vi snakkar ofte om at ei universelt utforma nettside er til hjelp for personar med dysleksi og lese- og skrivevanskar. Men vi får ofte spørsmål om lovkrava til universell utforming eigentlig dekker dette. Ja, det gjer dei. Vi oppsummerer derfor her kva vi brukar ... Språk og dysleksi | Turid Helland - Fagbokforlaget.no ... . Vi oppsummerer derfor her kva vi brukar å svare på det. Dette er en spesifikk vanske med å snakke, bli forstått og forstå språk, som ikke kan forklares med en generell forsinkelse i språkutviklingen eller evner. En kan si at mens dysleksi er en vanske med det skriftlige, er SSV en vanske med det muntlige og å bruke språket. Det må ikke forveksles med en talevanske. Medfødt og livsvarig. Barn med dysleksi har gjerne problemer med å skille språklyder, forteller Helland. Det andre prinsippet kaller forskerne "top-down". Her begynner barna å lære hele språket ved hjelp av et dataprogram, som kombinerer setninger og bilder. Dermed skal barna være forberedt på å møte språket som syvåringer. Elever i videregående skole som er sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker, kan nå søke om fritak for karakterer og eksamen i 2. fremmedspråk. Språk og dysleksi - en oppfølgingsstudie av barn kartlagt i barnehagen med RI-5, TRAS og CCC-2 - en studie av ulike utviklingsprofiler av Tonje Klungtveit og Maja Drevander Myhre Masteroppgave Masterprogram i Helsefag, studieretning logopedi Det psykologiske Fakultet Avdeling for biologisk og medisinsk psykologi Universitet i Bergen Våren 2016 Fra «The Bergen longitudinal dyslexia project" (også kalt «Ut med språket!») som har fulgt en gruppe barn (risiko og kontroll) på Vestlandet fra de var 5 år og til de nå er 15 år. Helland, Turid. 2013. Dysleksi er en spesiell form for lese- og skrivevansker som er forbundet med en svikt i det fonologiske systemet. Fonologi refererer til lydsiden av språket. Ordet dysleksi er sammensatt av ordene "dys" og "lexia" og betyr rett oversatt "vansker med ord". Dysleksi (fra gresk δυσ-dys, uparet og λέξις lexis, ord, direkte oversatt «vansker med ord»), lese-skrivevansker eller ordblindhet er en form for lese- og skrivevansker som er forbundet med en svikt i det fonologiske systemet. Tilstanden innebærer en svekkelse i hjernens evne til å omforme skrift som øynene oppfatter til meningsfylt språk, og motsatt omforme muntlig språk til ... Språk og dysleksi handler om sammenhenger mellom språkutvikling og utvikling av dysleksi. Et hovedbudskap i boka er at risikofaktorer for å utvikle dysleksi kan avdekkes i førskolealder, og at tiltak bør settes i verk allerede da....