Etikk og samfunnsansvar E-bok


Etikk og samfunnsansvar - Øyvind Kvalnes pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-07-04
FORFATTER: Øyvind Kvalnes
ISBN: 9788215020389
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,95

FORKLARING:

Poengtert, intelligent og velskrevet innføring i etikk og samfunnsansvar tilpasset undervisningen på øk. adm. studiene.Boken består av 22 korte kapitler fordelt på 4 tematisk hoveddeler:* Del 1 Etikkens verktøy tar for seg hvordan begreper og prinsipper fra etikken kan brukes til å analysere utfordrende situasjoner.* Del 2 har overskriften Moralpsykologi, og tar for seg selve grunnlaget for å trekke et skille mellom rett og galt i omgang mellom mennesker.* Del 3 Det økonomiske menneske drøfter ulike varianter av oppfatningen om at hver og en av oss først og fremst er ute etter å tilfredsstille egne behov. Hva er holdbarheten og begrensningene til et slikt menneskesyn?* Del 4 Bedriften ser på utfordringer som kan oppstå for bedrifter som ønsker å vise et samfunnsansvar utover å drive lønnsomt.

...rdres - den økonomiske makten både i materiell og symbolsk forstand ... Etiske retningslinjer og miljøpolicy - NIVA ... . 2 Og en avgjørende del av denne makten består nettopp i at økonomiske interesser og etikk blir skilt fra hverandre, slik at økonomisk liv kan utfolde seg i tråd med sine «egne lover», og etikk kan føres inn som en «begrensende eller mulig profitabel faktor». 3 En slik ... Etikk og samfunnsansvar. Etikk og samfunnsansvar. Publisert: Sist oppdatert: Del på Facebook Del på Twitter Send me ... Etikk - KS ... . Publisert: Sist oppdatert: Del på Facebook Del på Twitter Send med epost. Delta arbeider for at høy etisk forståelse og bevissthet skal prege samfunns- og arbeidslivet. Sett etikk på dagsorden. I disse dager tar nye fylkesting og kommunestyrer form over hele landet. Det byr på en anledning til å sette ekstra søkelys på viktige tema. Blant viktige tema som bør ha politisk forankring er etikk og antikorrupsjon. Etikk og samfunnsansvar. NINAs etikkplakat og etiske retningslinjer hjelper oss i å ta ansvar og gjøre kloke valg. Etikk handler om å ta ansvar. I arbeidet vårt kan vi møte etiske utfordringer i oppdragsvirksomheten, i det vitenskapelige fellesskapet og i samarbeid med andre mennesker. av de etiske prinsipper og holdninger som kommunen ønsker å ivareta og fremme. Lederen er den som bærer ansvaret for åpen kommunikasjon i virksomheten — den åpne kommunikasjonen man er avhengig av for å lykkes fullt ut i arbeidet med etikk og forvaltning av kommunens samfunnsansvar. Samfunnsansvar og etikk Vårt samfunnsansvar: Caverions samfunnsansvar er summen av tre ansvarsområder som støtter hverandre: økonomisk ansvar, sosialt ansvar og ansvar for miljøet. Et selskap som driver ansvarlig er til fordel for kunder, medarbeidere, eiere og andre interessegrupper, og tar ansvar for miljøet. Etiske retningslinjer: Etikk og samfunnsansvar: historie, teori og ledelse. Oslo: Abstrakt forlag. 320 sider. Pensum omfatter også forelesningsmateriale, som publiseres på høgskolens læringsplattform. Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. mai 2020 01:26:43. Høgskolen i Østfold > Studier > Utveksling. Før utvekslingsoppholdet; Miljø, etikk og samfunnsansvar ved UiO UiO påvirker miljøet og sosiale forhold både i Norge og internasjonalt som forbruker, produsent, byggherre og eiendomsforvalter. UiO bidrar til å påvirke etiske, miljø- og samfunnsmessige forhold: via kjøp av konkrete produkter og tjenester; "Etikk og samfunnsansvar" dekker grunnlagspensum for etikkundervisningen for økonomer, og kan brukes både på bachelor- og masternivå. Boken er utstyrt med til sammen 35 diskusjonsoppgaver, 105 ordforklaringer, en...