Etikk og samfunnsansvar E-bok


Etikk og samfunnsansvar - Øyvind Kvalnes pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-07-04
FORFATTER: Øyvind Kvalnes
ISBN: 9788215020389
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,50

FORKLARING:

Poengtert, intelligent og velskrevet innføring i etikk og samfunnsansvar tilpasset undervisningen på øk. adm. studiene.Boken består av 22 korte kapitler fordelt på 4 tematisk hoveddeler:* Del 1 Etikkens verktøy tar for seg hvordan begreper og prinsipper fra etikken kan brukes til å analysere utfordrende situasjoner.* Del 2 har overskriften Moralpsykologi, og tar for seg selve grunnlaget for å trekke et skille mellom rett og galt i omgang mellom mennesker.* Del 3 Det økonomiske menneske drøfter ulike varianter av oppfatningen om at hver og en av oss først og fremst er ute etter å tilfredsstille egne behov. Hva er holdbarheten og begrensningene til et slikt menneskesyn?* Del 4 Bedriften ser på utfordringer som kan oppstå for bedrifter som ønsker å vise et samfunnsansvar utover å drive lønnsomt.

...26:43. Høgskolen i Østfold > Studier > Utveksling ... Etiske retningslinjer og miljøpolicy - NIVA ... . Før utvekslingsoppholdet; Miljø, etikk og samfunnsansvar ved UiO UiO påvirker miljøet og sosiale forhold både i Norge og internasjonalt som forbruker, produsent, byggherre og eiendomsforvalter. UiO bidrar til å påvirke etiske, miljø- og samfunnsmessige forhold: via kjøp av konkrete produkter og tjenester; "Etikk og samfunnsansvar" dekker grunnlagspensum for etikkundervisningen for økonomer, og kan brukes både på bachelor- og masternivå. Boken er utstyrt med til sammen 35 diskusjonsoppg ... Etikk - KS ... . Boken er utstyrt med til sammen 35 diskusjonsoppgaver, 105 ordforklaringer, en rikholdig litteraturliste og et fyldig stikkordregister. Søgne og Greipstad Sparebank sitt samfunnsansvar tar utgangspunkt i bankens visjon: «Vi skal skape glede og verdier» Vårt samfunnsoppdrag, dvs. hva skal banken bety for omverdenen utover seg selv er beskrevet som følgende: bioteknologi og politikk, forskningsorganisasjon og tverrfaglighet, samfunnsansvar i forskning, innovasjon og samfunn, nanoteknologi og politikk, forskningspolitikk: demokratisk deltakelse og makt, styring av nye teknologier, samarbeid på tvers av humaniora og naturvitenskap Hvordan gjøre samfunnsansvar lønnsomt Samfunnstiltakene må samsvare med bedriftens strategier og verdier. Samfunnsbevisste bedrifter betaler mindre for de beste ... Nestlé tenker ikke landbasert, men globalt når de jobber med etikk. Listhaug kritiseres for dobbelrolle Alle ansatte og tillitsvalgte i NIVA skal i sitt virke for NIVA fremme instituttets grunnleggende verdier. Krav til oppdragsgivere, samarbeidspartnere, leverandører og underleverandører. NIVA stiller krav til forskningsetikk, forretningsetikk og samfunnsansvar ved inngåelse av avtaler. Etikk og samfunnsansvar Et trygt uteliv. NHO Reiseliv jobber for et trygt og inkluderende restaurant- og uteliv uten fyll, vold og narkotika. Et godt utelivstilbud er viktig for bolyst og trivsel. Utelivet er til for at folk skal kunne gå ut og kose seg, men dessverre er det ikke alle som opplever at det er trygt å ferdes på byen. Poengtert, intelligent og velskrevet innføring i etikk og samfunnsansvar tilpasset undervisningen på øk. adm. studiene. Boken består av 22 korte kapitler fordelt på 4 tematisk hoveddeler: * Del 1 Etikkens verktøy tar for seg hvordan begreper og prinsipper fra etikken kan brukes til å analysere utfordrende situasjoner. * Del 2 har overskriften Moralpsykologi, og tar for seg selve ... Etikk og samfunnsansvar er forankret i Baneservice' verdigrunnlag og skal gjennomsyre både strategi og daglig drift. Med dette mener vi at produksjonen av våre tjenester skal skje på en lønnsom og anstendig måte, at vi skal forvalte verdier og ressurser slik at virksomheten er bærekraftig over tid, og at vi tar ansvar for hvordan mennesker, samfunn og miljø påvirkes av våre aktiviteter. Etikk og samfunnsansvar. Fondsfinans Kapitalforvaltning er opptatt av, og arbeider kontinuerlig med, ESG prinsipper (Environmental, ... være åpne og vise samfunnsansvar. Fondsfinans Kapitalforvaltning vil blant annet gjennom deltagelse på generalforsamlinger og ved utøvelse av stemmerett, ... Nordic Choice hotels arbeider hver dag med områder innen samfunnsansvar. Les mer om Sweet Dreams, Ensomt juletre søker, mangfold, miljø og bærekraftig mat. Etikk og samfunnsansvar Bedrifter og ledere møter stadig større forventninger til å opptre sosialt ansvarlig, og noen studier på dette feltet ser på hvordan selskaper integrerer sine sosiale og miljømessige mål og det er samsvar mellom strategi og praksis. Mester Grønn er et firma som har fokus på etikk og miljø. Les mer om hvordan vi tar samfunnsansvar. Etikk og samfunnsansvar aktiweb 2019-09-03T14:09:11+00:00. Etikk Våre etiske retningslinjer er basert på reglene for god advokatskikk (RGA). Firmaet er opptatt av å ha en høy etisk standard, og vi har gode rutiner for å forhindre hvitvasking og interessekonflikter. For oss handler samfunnsansvar om å ta ansvar for hvordan mennesker, samfunn og miljø blir påvirket av vår virksomhet. Bane NOR stiller krav i kontraktene til våre leverandører om etterlevelse av lover, regler og krav til HMS, etikk, ytre miljø, arbeidsrettigheter, menneskerettigheter og antikorrupsjon. Etikk og samfunnsansvar. Øyvind Kvalnes. Poengtert, intelligent og velskrevet innføring i etikk og samfunnsansvar. Boken består av 22 korte kapitler fordelt på 4 tematisk hoveddeler: * Del 1 Etikkens verktøy tar for seg hvordan begreper og prinsipper fra etikken kan brukes til å analysere utfordrende situasjoner. ...