Psykiatri; for helse- og sosialfagutdanningene E-bok


Psykiatri; for helse- og sosialfagutdanningene - Jannike Engelstad Snoek, Knut Engedal pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-02-27
FORFATTER: Jannike Engelstad Snoek, Knut Engedal
ISBN: 9788202519018
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,39

FORKLARING:

Psykiatri for helse- og sosialfagutdanningene omfatter alle emnene som er vektlagt i undervisningen i psykiatri i de treårige helse- og sosialfagutdanningene. Behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander blir gjennomgått i et livsløpsperspektiv - fra barn og ungdom til voksne og eldre. Boken består av tre deler.Del I, Forståelse og holdning, gir en innføring i psykiatrisk tenkemåte, prinsippene for diagnostikk og ulike behandlingsformer, inkludert legemiddelbehandling. Dette danner grunnlaget for den kliniske fremstillingen i del II.Del II, Tilstander og diagnoser, er bokens hoveddel. Her følger oppbyggingen i hovedsak den gjeldende diagnoselisten ICD-10. Alderspsykiatri er viet stor plass i et eget kapittel. Et kapittel om selvmord, selvmordsforsøk og selvskading er inkludert.I del III, Psykiatrien i samfunnet, knyttes de psykiske lidelsene til strukturer og endringer i samfunnet. Her blir begrepene empowerment og brukermedvirkning utdypet og understreket. Lover og forskrifter som regulerer det psykiske helsevernet, blir gjennomgått, det samme blir individuell plan og betydningen av psykiatritjenesten i kommunene. Avslutningsvis gis en kort omtale av aktuelle organisasjoner og grupper som kan gi råd og veiledning i spørsmål som berører psykisk helse.

...enskap for helse- og … LES MER sosialfagutdanningene introduserer studenter til sentrale emner i samfunnsvitenskap, sosiologi, helse og IT, internasjonal politikk og økonomi ... Psykiatri - Norli ... . Ved hjelp av en rekke eksempler gjennomgår boken forholdet mellom praktisk og teoretisk kunnskap for helsearbeidere. Psykiatri for helse- og sosialfagutdanningene omfatter alle emnene som er vektlagt i undervisningen i psykiatri i de treårige helse- og sosialfagutdanningene. Behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander blir gjennomgått i et livsløpsperspektiv - fra barn og ungdom til voksne og eldre. Boken består av tre deler.Del I, F ... Psykiatri; for helse- og sosialfagutdanningene - Bøker ... ... . Behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander blir gjennomgått i et livsløpsperspektiv - fra barn og ungdom til voksne og eldre. Boken består av tre deler.Del I, Forståelse og holdning, gir en innføring i psykiatrisk ... Innføring i helse- og sosialpolitikk ; Kommunikasjon og samarbeid - utvikling av relasjonskompetanse ; Om rehabilitering ; Psykiatri for helse-og sosialfagutdanningene ; Psykisk helsearbeid - Teorier og arbeidsmåter ; Psykologi og sosiologi ; Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her. Psykiatri; for helse- og sosialfagutdanningene er en flott bok. Denne boken er skrevet av forfatteren Jannike Engelstad Snoek Jannike Engelstad Snoek 08/27/2010. Last ned bøker på vår hjemmeside tantipensieri.it. Psykiatri for helse- og sosialfagutdanningene av Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal er nå på lager! Boken tar for seg behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander gjennom et livsløpsperspektiv, og omfatter alle emnene som er vektlagt i undervisningen i psykiatri i helse- og sosialfagutdanningene. Psykiatri for helse- og sosialfagutdanningene av Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal er nå på lager! Boken tar for seg behandlingen av ulike psykiske... Kjøp Samfunnsvitenskap for helse- og sosialfagutdanningene fra Cappelen Damm Undervisning Dagens helse- og sosialarbeider samarbeider, leder, utvikler og forsker i viktige deler av samfunnet. For å innta denne rollen er det viktig å bevisstgjøre sykepleieren og helsearbeideren om den samfunnsmessige sammenheng han/hun utfører sitt yrke i. Kjøp Samfunnsvitenskap for helse- og sosialfagutdanningene fra Bokklubber Dagens helse- og sosialarbeider samarbeider, leder, utvikler og forsker i viktige deler av samfunnet. For å innta denne rollen er det viktig å bevisstgjøre sykepleieren og helsearbeideren om den samfunnsmessige sammenheng han/hun utfører sitt yrke i. Hjem > Faglitteratur > Sykepleie > Psykisk helse/psykiatri > Helt - ikke stykkevis og delt. ... Ved siden av at den teoretiske og forskningsbaserte kunnskapen om psykiatrisk sykepleie og psykisk helse løftes frem, vies både personalets og pasienters erfaringskunnskap stor plass. Psykiatri - Kunnskap, forståelse, utfordringer er en vidtfavnende grunnbok som er bygd opp slik at den samsvarer med de emnene som er vektlagt i undervisningen i psykiatri i de treårige helse- og sosialfagutdanningene. Psykiatri er den eneste boka i sitt slag som tar for seg hele livsløpet i behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander.. Boka består av tre deler. Del I gir en innføring i psykiatrisk tenkemåte og ulike behandlingsformer, og danner grunnlaget for den kliniske fremstillingen i del II, som er bokas hoveddel. Kjøp Samfunnsvitenskap for helse- og sosialfagutdanningene fra Cappelendamm Dagens helse- og sosialarbeider samarbeider, leder, utvikler og forsker i viktige deler av samfunnet. For å innta denne rollen er det viktig å bevisstgjøre sykepleieren og helsearbeideren om den samfunnsmessige sammenheng han/hun utfører sitt yrke i. Psykiatri for helse- og sosialfagutdanningene omfatter alle emnene som er vektlagt i undervisningen i psykiatri i de treårige helse- og sosialfagutdanningene. Behandlingen av ulike psykiske lidelser og tilstander blir gjennomgått i et livsløpsperspektiv - fra barn og ungdom til voksne og eldre. Boken består av tre deler....