Rådgivning i skole og barnehage E-bok


Rådgivning i skole og barnehage - Adam Vogt pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-03-01
FORFATTER: Adam Vogt
ISBN: 9788202482626
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,70

FORKLARING:

Rådgivning handler om å hjelpe andre til å utforske sin situasjon, bli klar over egne muligheter og målsettinger, finne egnede strategier for å nærme seg målene, gjennomføre konkrete handlinger og vurdere disse. Rådgiveren gir hjelp til selvhjelp, blant annet ved å lytte, gi respons, oppsummere, utfordre og konfrontere.Første del av boka gir en oversikt over arbeidsfeltet rådgivning med dets mange arbeidsformer og ulike oppgaver. En gjennomgang av rådgivningstjenester tilknyttet barnehage og skole søker også å diskutere oppgaver og rollefordeling mellom pp - tjenesten, Statped, skolerådgivningstjenesten, Oppfølgingstjenesten, Skolehelsetjenesten og andre.Andre del av boka behandler ulike teoretiske tradisjoner og tilnærminger til rådgivning, knytter praktiske eksempler og kasushistorier til disse, for å gi grunnlag for refleksjon omkring egen praksis og videreutvikling av denne. Hvilke muligheter gir teorier for god praksis? Den tredje delen av boka gjennomgår sentrale arbeidsoppgaver og intervensjoner som sakkyndighetsarbeid og kartlegging, direkte rådgivning med barn og unge med ulike utfordringer, motiverende intervju, konsultasjon, kollegaveiledning, foreldrerådgivning og rådgivning i et flerkulturelt perspektiv. Denne delen er praktisk rettet og flere eksempler er tatt med for videre klargjøring av forholdet mellom teori og god praksis.Boka er aktuell for flere yrkesgrupper og utdanninger innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, sosialt arbeid og helsefag. Den vil være spesielt aktuell for de som har rådgivningsoppgaver i barnehage og skole, som pp-tjenesten, Oppfølgingstjenesten, Skolehelsetjenesten, skolerådgivere og spesialpedagoger, men også for lærere uten spesielle rådgivningsoppgaver.

...gge nye Blystadlia Skole. Eva Kihle Hammeren har sammen med Simen Fougner prosjekt- og byggeledelsen på skolen fra 1978, som er i ferd med å bli rehabilitert og fremstår som helt ny ... Informasjon om situasjonen i skoler og barnehager ... ... . Skolen skal stå klar i mars 2014, den skal da ha økt kapasitet og fremstår som både lysere og mer energisparende. Første del av boka gir en oversikt over arbeidsfeltet rådgivning med dets mange arbeidsformer og ulike oppgaver. En gjennomgang av rådgivningstjenester tilknyttet barnehage og skole søker også å diskutere oppgaver og rollefordeling mellom pp - tjenesten, Statped, skolerådgivningstjenesten, ... Veiledere om smittevern i barnehager og skoler ... . En gjennomgang av rådgivningstjenester tilknyttet barnehage og skole søker også å diskutere oppgaver og rollefordeling mellom pp - tjenesten, Statped, skolerådgivningstjenesten, Oppfølgingstjenesten, Skolehelsetjenesten og andre. Kursbeskrivelse: Faglig innhold. Emnet introduserer en helhetlig forståelse av sosialpedagogikk i en flerkulturell skole. Dette innebærer fordypning i teori og praksis knyttet til skolen som inkluderingsarena. Emnet vektlegger kritisk refleksjon til forholdet mellom samfunnets idealer for skolen, skolens mandat, sosiale relasjoner og pedagogiske praksiser. Første del av boka gir en oversikt over arbeidsfeltet rådgivning med dets mange arbeidsformer og ulike oppgaver. En gjennomgang av rådgivningstjenester tilknyttet barnehage og skole søker også å diskutere oppgaver og rollefordeling mellom pp - tjenesten, Statped, skolerådgivningstjenesten, Oppfølgingstjenesten, Skolehelsetjenesten og andre. Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato I-5/2008 200800046/SJ 11.06.2008 Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning 1. Innledning Hensikten med dette rundskrivet er å gi en gjennomgang av dagens regelverk og klargjøre rammene rundt håndtering av legemidler i barnehager, skoler og Tobakksforbud i skoler og barnehager. Tobakksbruk er forbudt i skoler og barnehager, jf. tobakksskadeloven § 26 og § 27. 0: Endret ved forskrift 21 juni 2013 nr. 728 (i kraft 1 juli 2014). Fra og med uke 24 vil åpningstiden i kommunale barnehager være tilbake til ordinær åpningstid. Mer informasjon til foresatte i de kommunale barnehagene finner du her. For informasjon om private barnehager, må du kontakte barnehagen direkte. Skolen Rådgivning er et supplement til PPTs innsats og forutsetter et godt samarbeid mellom partene. Målgruppe Ansatte i PPT, barnehage, skole, videregående skole og voksenopplæringen som søker om bistand til den spesialpedagogiske og tilpassede opplæringen for den enkelte med nedsatt hørsel. Kjøp Rådgivning i skole og barnehage fra Bokklubber Rådgivning handler om å hjelpe andre til å utforske sin situasjon, bli klar over egne muligheter og målsettinger, finne egnede strategier for å nærme seg målene, gjennomføre konkrete handlinger og vurdere disse. Foreldrene bør kontakte skolen/barnehagen i god tid slik at de kan være forberedt og i samarbeid igangsette nødvendige tiltak før barnet begynner der. Barnehagen eller skolen bør minst én gang årlig ha møte med barn og foreldre/foresatte hvor allergiproblemet er hovedtemaet. Rådgivning 2 bygger på Rådgivning 1 eller tilsvarende, og omfatter 30 studiepoeng av årsstudiet i rådgivning. Etter fullført Rådgivning 1 og 2 (60 studiepoeng) kan man søke opptak til Erfaringsbasert master i rådgivning for barn og ungdom.. Rådgiverstudiets samlede innhold imøtekommer skolens og andre veiledningsinstitusjoners behov for rådgivningstjenester innenfor områdene ... Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I tar opp utfordringer og muligheter knyttet til veiledning på individ- gruppe- og organisasjonsnivå. Veiledningspedagogikk er et vidt felt hvor vi betrakter veiledning som en pedagogisk aktivitet der vi arbeider med kommunikasjon, forandringsarbeid, kompetanseutvikling, personlig utvikling og konflikthåndtering. Botilbud Økonomisk støtte og rådgivning Kvalifisering til arbeid Alt om Bolig og sosiale tjenester. Lokalpolitikk Lokalpolitikk. Politisk møtekalender og utvalg Valg 2019 Høringer Alt om Lokalpolitikk. Lukk. Søk. Søk. Forsiden; Skole og barnehage; Skole og barnehage. Alle skoler. Viser 15 av 15 skoler. Listevisning Vis i kart. Avgrens ... Veiledere for ...