Utviklingshemming E-bok


Utviklingshemming -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-09-28
FORFATTER:
ISBN: 9788215030876
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,57

FORKLARING:

Ny forskning og DNA-diagnostiske metoder har gjort det nødvendig med en oppdatert utgave av «Utviklingshemming. Årsaker og konsekvenser». Her presenteres sentrale årsaker til utviklingshemming med oversikt over syndromer, forstyrrelser og følgetilstander.«Utviklingshemming er velskrevet og meget lettlest, og anbefales.»Nils Olav Aanonsen, Tidsskriftet den norske legeforeningEtter innledende kapitler om genetikk og syndromutredning beskrives de hyppigst forekommende syndromer. Leseren får innblikk i genetiske mekanismer og diagnostisk utredning, og forfatterne forklarer hvilken betydning de ulike typene funksjonshemninger kan ha i hverdagslivet. Hvert kapittel avsluttes med informasjon om hvor leseren kan finne utdypende kunnskap.«Utviklingshemming. Årsaker og konsekvenser» retter seg primært mot studenter i helsefag og ansatte i ulike helseprofesjoner som arbeider med mennesker med utviklingshemming. Det er lagt vekt på at innholdet også skal være aktuelt for foreldre og støttepersoner i nettverket til utviklingshemmede. Gunnar Houge, bokens hovedforfatter, er seksjonsoverlege og professor i medisinsk genetikk ved Avdeling for medisinsk genetikk ved Haukeland Universitetssykehus, med utviklingsavvik og syndromutredning som spesialfelt.Ivar Mæhle har livslang erfaring som overlege med ansvar for utredning og behandling av personer med utviklingshemming, herunder ved Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge ved Haukeland Universitetssykehus.Jarle Eknes er psykologspesialist og daglig leder i Stiftelsen SOR.

...ivelsenes ... Ansatte i kommunal og statlig sektor vil kunne finne frem til rettighetene til personer med utviklingshemming i denne oversikten ... Utviklingshemming og seksuelle overgrep ... . Pårørende og personer med utviklingshemming vil også kunne finne nyttig informasjon. Utviklingshemming . Tampen brenner altså for å finne begrepet psykisk utviklingshemning i 1957. Men begrepskverna maler sakte. I et notat som diskuterer en innstilling fra Sosialdepartementet om en ny «omsorg for handikapte» i 1964, ... Funksjonshemning brukes i dagligtale med to ulike betydninger: Mennesker som er «funksjonshemmede», i betydningen at noen funksjonsevner ... Utviklingshemming hos barn og unge - helsenorge.no ... ... Funksjonshemning brukes i dagligtale med to ulike betydninger: Mennesker som er «funksjonshemmede», i betydningen at noen funksjonsevner er hemmet. Dette kan være både fysiske, psykiske og sosiale funksjonsevner. I dag brukes ofte begrepet nedsatt funksjonsevne, i stedet for å si at et menneske er funksjonshemmet. Å ha nedsatt funksjonsevne kan for eksempel være tap av, eller skade på ... Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene. Rundskriv. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming - helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Rundskriv. Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. «Utviklingshemming. Årsaker og konsekvenser» retter seg primært mot studenter i helsefag og ansatte i ulike helseprofesjoner som arbeider med mennesker med utviklingshemming. Det er lagt vekt på at innholdet også skal være aktuelt for foreldre og støttepersoner i nettverket til utviklingshemmede. Avlastning. Avlastningstiltak har som mål å avlaste pårørende eller andre som har et særskilt tyngende omsorgsarbeid. Hensikten er å gi omsorgsyteren fritid og ferie, mulighet for å ta del i samfunnsaktiviteter og føre en tilnærmet normal tilværelse. Informasjon om ergo- og fysioterapi for barn og voksne, tjenester fra Statped, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Unge med utviklingshemming må trene på å uttrykke hva de liker, lære seg å ta egne valg og sette mål for seg selv allerede i barneskolen. - Alt dette er viktig for at personer med utviklingshemming skal ha gode forutsetninger for å bestemme over sitt eget liv som voksen, sier Garrels....