Musikk i perspektiv 1 E-bok


Musikk i perspektiv 1 - Hans Jacob Høyem Tronshaug, Svein Tørnquist pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-08-03
FORFATTER: Hans Jacob Høyem Tronshaug, Svein Tørnquist
ISBN: 9788245009132
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,64

FORKLARING:

Musikkhistorien kan beskrives som en håndverkshistorie der den ene generasjonen komponister overfører formverk og komposisjonsteknikker til neste generasjon. En slik framstilling kan vi kalle en «indre stilhistorie». Men kunstnerne vil alltid forsøke å skape det uttrykket som best kommuniserer med samtidens mennesker. Derfor peker forfatterne i denne boka på noen ytre faktorer som kan ha påvirket den musikkhistoriske utviklingen, for eksempel politiske maktforhold, økonomiske forhold, filosofiske tanker, idéhistoriske strømninger osv. I all kunst gjelder følgende: Redskapene arver man fra fortiden, uttrykk og innhold preges av samtiden. Forfatterne har prøvd å favne begge disse dimensjonene. Musikk i perspektiv 1 kan forhåpentligvis være en inspirasjonskilde til å reflektere videre over og fordype seg i de aspektene som har vært med på å utvikle en kunstform som faktisk er livsviktig for mange av oss. Hans Jacob Tronshaug har musikkvitenskap hovedfag og musikkvitenskapelig doktorgrad. Han underviser ved Nord-Østerdal videregående skole og er dessuten organist. ?Svein Tørnquist har musikkvitenskap hovedfag og underviser i musikk og historie ved Stord vidaregåande skule.

...July 9, 2010 1:02 PM. 10. MUSIKK I PERSPEKTIV ... Musikk i perspektiv 1 utdrag by Fagbokforlaget - Issuu ... . tar kontrollen over kirkene, slik det skjer i Nord-Europa ved innføringen av reformasjonen på 1500-tallet. 500070.book Page 24 Friday, July 9, 2010 1:02 PM. 24. MUSIKK I PERSPEKTIV. Sagalitteraturen viser også at vikingferdene førte med seg en annen tradisjon til Norden, nemlig middelalderens ... Musikk i perspektiv 1 kan forhåpentligvis være en inspirasjonskilde til å reflektere videre over og fordype seg i de aspektene som har vært med på å utvikle en kunstform som faktisk er livsviktig for mange av oss. Hans Jacob Tronshaug har musikkvitenskap ho ... Musikk i perspektiv - NRK Skole - musikkparken ... . Hans Jacob Tronshaug har musikkvitenskap hovedfag og musikkvitenskapelig doktorgrad. Læreplan i musikk i perspektiv, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd. Dette er en lærebok i musikkhistorie. Den er delt inn i seks hoveddeler: middelalderen, renessansen, barokken, de nye retningene, romantikken og folkemusikken i Norge. Hvert kapittel avsluttes med opp Musikkhistorien kan beskrives som en håndverkshistorie der den ene generasjonen komponister overfører formverk og komposisjonsteknikker til neste generasjon. En slik framstilling kan vi kalle ... Musikk i perspektiv. Her finner du artikler med vekt på den utviklingen av musikkhistoriens ulike sjangere og epoker. Av Per Kristian Johansen Hasselberg. Musikkfordypning. Dette er en lærebok i musikkhistorie. Den er delt inn i seks hoveddeler: middelalderen, renessansen, barokken, de nye retningene, romantikken og folkemusikken i Norge. Hvert kapittel avsluttes med opp Musikkhistoria kan vi seie er ei handverkshistorie der den eine generasjonen komponistar overfører formverk og komposisjonsteknikkar til neste generasjon. Ei slik framstilling kan vi kalle ei ... MUS2005 Musikk i perspektiv 1 . Side 2 av 9 Eksamensveiledning for lokalt gitt skriftlig eksamen i fylkeskommunenes landssamarbeid (Vigo IKS) Denne eksamensveiledningen gir informasjon om lokalt gitt skriftlig eksamen i landssamarbeidet, og hvordan eksamen skal vurderes. MUS2005 Musikk i perspektiv 1. Søk etter tidligere gitte eksamensoppgaver i landssamarbeidet. Du kan søke på navn eller fagkode. MUS2005 Høst 2019 Lytteeksempel 3. Last ned. MUS2005 Høst 2019 Lydeksempel 2. Last ned. MUS2005 Høst 2019 Lydeksempel 1. Last ned. MUS2005 Høst 2019 Vedlegg 2. Last ned. MUS2005 Vedlegg 1. Musikk i perspektiv 2 er ei vidareføring av Musikk i perspektiv 1.Framstillinga av musikken på 1900-talet er inndelt i fire store delar. Første del omfattar tida frå omkring 1875 til den første verdskrigen, andre del mellomkrigstida og den andre verdskrigen, medan tredje del strekkjer seg frå 1945 til 1975. Musikk i perspektiv 1 kan forhåpentleg vere ei inspirasjonskjelde til å reflektere vidare over og fordjupe seg i dei aspekta som har vore med på å utvikle ei kunstform som faktisk er livsviktig for mange av oss. Hans Jacob Tronshaug har musikkvitskap hovudfag og musikkvitskapleg doktorgrad....