Moralske tekster E-bok


Moralske tekster - Georg Johannesen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-05-28
FORFATTER: Georg Johannesen
ISBN: 9788202659387
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,96

FORKLARING:

Enda en klassiker fra Georg Johannesen! Moralske tekster kan sees som en forlengelse av Om den norske tenkemåten (1975) og Om den norske skrivemåten (1981). Boken inneholder kortere og lengre tekster om lesemåter, retorikkens etikk, essayet som sjanger, språkbruksanalyse og lesninger av tre sentrale norske forfatterskap: Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland og Christian Krohg.

...ro. Moralske holdninger handler om hva slags person man ønsker å være, og hva det vil si å være et godt menneske ... Moralske Fabler "start" ... . Dette påvirkes av samfunnet du bor i, kulturen og gruppene du tilhører. Hva kan fortelle oss om en handling er moralsk god eller moralsk dårlig? Retorikk som didaktikk : didaktikkens allmenne topologi i Moralske tekster av Ludvig Holberg. Rhetorica Scandinavica. Nyrnes, Aslaug. 1997. Isfjell av gløymsle : kanonomgrepet i eit retorisk perspektiv. Norsklæreren. 6-11. Faglig foredrag. Nyrnes, Aslau ... Opphavsrett - Wikipedia ... . Isfjell av gløymsle : kanonomgrepet i eit retorisk perspektiv. Norsklæreren. 6-11. Faglig foredrag. Nyrnes, Aslaug. 2019. Skriftleg refleksjon i kunstnarisk utviklingsarbeid. De etiske og moralske sider ved dødstraff. Dette er en drøfting av de moralske og etiske sidene av dødstraff. Karakter: 6 (Kristendom, religion og livssyn) ... Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan ... Tittelen "Moralske tekster" er lånt fra Ludvig Holberg, som for 250 år siden utga Danmark-Norges første essaysamling "Moralske tanker". Har personregister. Moralske tekster (Innbundet) av forfatter Georg Johannesen. Moralske holdninger er vel hva man mener er rett og galt. I de fire verdensreligionene samt i livssynshumanismen er det vel flere eksempler. Islam, kristendom og jødedom: regler om at du ikke skal lyve, stjele, være uærlig osv.(Les: de ti bud.) Det samme gjelder forsåvidt også livssynshumanismen. Etisk realisme, også kalt for nyrealisme, er en litterær stilretning som i Norge hovedsakelig skjedde i tidsrommet 1905-1915.. I motsetning til realismen, som la vekten på samfunnskritikk, la nyrealismen tyngden på enkeltmenneskets moralske vekt. I motsetning til naturalismen hvor mennesket ikke kunne endre sin egen skjebne, har mennesket med nyrealismen igjen fått mulighet til å velge ... Hun spiller kanskje på noens dårlige samvittighet, ved å minne dem på deres moralske ansvar for å være forbilder for dem man står nær. Det å å bruke eksempler som er nær mottakerne, gjør det lettere for tilhørerne å identifisere seg og å ta innholdet i teksten til seg. Ludvig Holberg (1684-1754) er den mest sentrale dansk-norske forfatteren fra 1700-tallet. Han var en forkjemper for opplysningstiden, og var opptatt av at samfunnet måtte tuftes på fornuft og vitenskap. Han skrev mange tekster om rettsvitenskap, språk og moral, i tillegg til drama og epistler. I perioden 1722-26 skrev han 26 komedier, og også her er… Om teksten . Vis/skjul utskriftsknapper Moralske Fabler. Tekststatus: Kommentarer er under redigering ... Klikk på sidetall for å se faksimiler | 1r L. HOLBERGS. Moralske Fabler. Med hosføyede Forklaringer Til Hver Fabel. Kiøbenhavn, 1751. Trykt paa AUTORS egen ... Ludvig Holbergs «Moralske Tanker», som er en videre utdypelse av noen av hans tidligere utgitte latinske epigrammer, ble trykt i 1744. I fortalen sier Holberg at skriftet omfatter et helt moralsk system i en blanding av skjemt og alvor. Den moralske atferden. Denne måten tar utgangspunkt i læringsteori. Alle kunnskaper en trenger, også de moralske, blir lært fra omgivelsene. På grunnlag av dette mener flere forskere at man kan finne ut hvor langt en person har kommer i den moralske utviklingen, ved å studere den ytre atferden. EKSEMPEL PÅ MORALSKE DILEMMAER (ungdommer/voksne): 1. Per skal på fest og skal bli hentet av en kamerat. Han gleder seg til festen, da han skal møte ei jente som han er veldig betatt av. Når kameraten kommer lukter han alkohol og Per lurer på om han kan være ruset. Per spør om han har drukket, men Dette kan for eksempel være å skrive en argumenterende tekst som ber elevene drøfte og ta stilling til et dilemma. Elevene kan også gå sammen i små grupper og arbeide med ulike etiske dilemma knyttet opp mot begrepene pliktetikk og konsekvensetikk som de skal presentere for medelevene sine. En velformulert tekst vekker mottakerens velvi...