Eleven og musikken E-bok


Eleven og musikken - Elin Angelo, Morten Sæther pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-05-03
FORFATTER: Elin Angelo, Morten Sæther
ISBN: 9788215026022
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,92

FORKLARING:

«Eleven og musikken» er en bok om musikkpedagogikk. Forfatterne fokuserer helhetlig og praksisnært på forholdet mellom elever og musikk, med vekt på musikkundervisning i skole og lærerutdanning. Boken handler om hva musikk og musikalitet er, perspektiv på elevers musikalske utvikling, hvordan musikkundervisning foregår, begrunnelser for musikkfaget, og musikklæreres profesjonsforståelser. Gjennomgående betones møter mellom elever, lærere og musikken.Målgruppen for boken er studenter, lærerutdannere og forskere i alle typer musikklærerutdanninger, blant annet i grunnskolelærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning, faglærerutdanning, og i andre musikkfaglige utdanninger med pedagogisk tilsnitt.____________________________________«Boka presenterer et bredt og musikkpedagogisk perspektiv som grunnlag for musikkundervisning i skolen. Anbefales!»Kai Lennert Johansen, Musikkultur nr. 6, 2017.

...rlighet. «Eleven og musikken» er en bok om musikkpedagogikk ... Skjønnhet online skjønnhetsprodukter på nettet - eleven.no ... . Forfatterne fokuserer helhetlig og praksisnært på forholdet mellom elever og musikk, med vekt på musikkundervisning i skole og lærerutdanning. Boken handler om hva musikk og musikalitet er, perspektiv på elevers musikalske utvikling, ... Kjøp Eleven og musikken fra Norske serier «Eleven og musikken» er en bok om musikkpedagogikk. Forfatterne fokuserer helhetlig og praksisnært på forhold ... iMusikken - Skolefag ... . Forfatterne fokuserer helhetlig og praksisnært på forholdet mellom elever og musikk, med vekt på musikkundervisning i skole og lærerutdanning. Boken handler om hva musikk og musikalitet er, perspektiv på elevers musikalske utvikling, hvordan musikkundervisning foregår, begrunnelser for ... «Eleven og musikken» er en bok om musikkpedagogikk. Forfatterne fokuserer helhetlig og praksisnært på forholdet mellom elever og musikk, med vekt på musikkundervisning i skole og lærerutdanning. Boken handler om hva musikk og musikalitet er, I musikken er ekspresjonisme betegnelse for den radikale nyorientering i europeisk kunstmusikk ca. 1910-25, som Arnold Schönberg og hans elever Alban Berg og Anton Webern var hovedrepresentanter for. Karakteristisk for den ekspresjonistiske musikken er bruddet med funksjonell harmonikk, frigjøringen fra tradisjonell formtvang og økt ekspressivitet i tonespråket. Mål for opplæringen er at eleven etter 7.årstrinn skal kunne: 7.1 "Gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken" 7.2 "Diskutere særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk, folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk" Musikk som felles opplevelse. Det å skape og utøve musikk krever samarbeid både mellommenneskelig og musikalsk, og det utfordrer våre kreative sider. Musikk handler om opplevelser. Et samspill kan dermed være vellykket på to ulike plan, sosialt og- eller musikalsk. Vi møter musikken på mange arenaer i dagliglivet; som fag i skolen ... Svømmeundervisning: Klorinnholdet i bassengvann inaktiverer både koronavirus og andre virus. Undervisningen må organiseres slik at nærkontakt mellom elever i garderober og bassenget unngås. Musikk: Unngå at blåseinstrumenter deles av flere elever. Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder tørkes av etter bruk. La elevene få si navnet sitt høyt, samtidig som de slår stavelsene i navnet sitt på rytmeinstrumentet. Resten av klassen hermer; de sier navnet til eleven høyt mens de klapper stavelsene. Det kan være en fordel å stå i ring. Klapp rytmen La en og en elev få komme frem og lage en rytme med rytmeinstrumentet sitt. Temaet i dette studiet har vært hvordan musikk kan fremme kommunikasjon med elever som har store sammensatte lærevansker. Jeg har hentet teorier fra psykologi, spesialpedagogikk og musikkterapi i forhold til temaene kommunikasjon, denne gruppen av elever og musikk og samspill....