Barn, litteratur og livsmestring E-bok


Barn, litteratur og livsmestring - Signy Marie Kværneng Stoltenberg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-01-27
FORFATTER: Signy Marie Kværneng Stoltenberg
ISBN: 9788244622233
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,90

FORKLARING:

Har du lagt merke til den årvåkne oppmerksomhet som kan vekkes hos barn i møte med en skjønnlitterær fortelling? Hvordan barnet kan fange inn fortellingen, leke med den, utvide den, gjenskape den og gjøre den til sin egen? Har du erfart hvordan fortellingen kan bli større enn seg selv når den deles i barnehage eller klasserom? Denne boka kaster lys over de utviklingspsykologiske mulighetene som finnes i barnets møte med skjønnlitteraturen. Det dreier seg om mulighet for både innsikt og utsikt. Skjønnlitteraturen gir barnet mulighet til å bli bedre kjent med egne tanker og følelser. Den kan gi næring til og utvide de fortellingene barnet bærer om seg selv. Og den lar barnet få øye på andres livshistorier. Den utfordrer til å tøye forestillingsevnen og er egnet til å utvikle empati. Boka kan dessuten gjerne leses som et innspill til arbeidet med temaene livsmestring og demokratiforståelse i barnehager og skoler.

...ivsmestring og helse. ... Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing ... NY BOK: Folkehelse og Livsmestring i skolen - RVTS Sør ... . Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. Denne boken omhandler livsmestring som er et sentralt begrep i den nye Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Livsmestring har nær sammenheng med psykisk helse og handler om å ruste små barn til å takle livets opp- og nedturer ved å gi dem god omsorg her og nå. Bokens første del beskriver kort teorier om tidlig utvikling og positive livskrefter som et grunnlag for livsmestring ... Livsmestring og grunn ... Barn, litteratur og livsmestring - KF nettbutikk ... . Bokens første del beskriver kort teorier om tidlig utvikling og positive livskrefter som et grunnlag for livsmestring ... Livsmestring og grunnlaget for et godt liv legges tidlig. Vi fornyer nå skolens innhold gjennom nye læreplaner, og til høsten kommer stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Vi skal ha en barnehage og skole som gir like muligheter og løfter alle barn uavhengig av hvilken bakgrunn de har. Livsmestring har nær sammenheng med psykisk helse og handler om å ruste små barn til å takle livets opp- og nedturer ved å gi dem god omsorg her og nå. Bokens første del beskriver kort teorier om tidlig utvikling og positive livskrefter som et grunnlag for livsmestring og psykisk helse. Vår pris 450,-(portofritt). Har du lagt merke til den årvåkne oppmerksomhet som kan vekkes hos barn i møte med en skjønnlitterær fortelling? Hvordan barnet kan fange inn fortellingen,.. Webinar: Livsmestring og helse. Webinar med Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder. Webinaret er for alle ansatte i barnehager og varer i 14 minutter. ... Hva er din styrke når det gjelder å skape trivsel og mestringsopplevelser hos barn i barnehagen? RVTS Sør har skrevet en lærebok om temaet Folkehelse og Livsmestring i skolen (FoL). Den ferske boka skal hjelpe skolens ansatte til å navigere i et nytt landskap. - Vårt håp er at den vil bidra til å skape en skole hvor barn og unge får styrket sin livskraft. En skole hvor alle føler tilhørighet, opplever trygghet og kjenner at de verdifulle, sier forfatter og spesialrådgiver i ... Å fremme livsmestring handler til dels om å legge til rette for at mennesket får utvikle en sunn fysisk og psykisk helse. I dette arbeidet er det viktig å vite hva som grunnleggende for barns vekst og utvikling. Vi legger til grunn at livsmestring først og fremst handler om de positive kreftene i barns liv og at god barnehagekvalitet vil fremme livsmestring. Positive erfaringer sammen med nærværende voksne og andre barn fremmer trivsel og livsglede her og nå, samtidig som de bidrar til robusthet og motstandskraft som gjør barna bedre i stand til å tåle livets opp- og nedturer. Slik fremmer du barns psykiske helse i barnehagen. Graden av positive og nære relasjoner mellom barn og voksne forklarer hele 40 prosent av forskjellene mellom barnehagene når det gjelder barns psykiske helse, skriver pedagogisk leder i Læringsverkstedet, Andrea Celin Werner. Kjøp Livsmestring og psykisk helse fra Cappelendamm Denne boken omhandler livsmestring som er et sentralt begrep i den nye Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Livsmestring har nær sammenheng med psykisk helse og handler om å ruste små barn til å takle livets opp- og nedturer ved å gi dem god omsorg her og nå. Montgomery minner alle barnehageansatte om hvem de egentlig er der for og hva som kan hindre barn i å bli gode forvaltere av motgang og følelser. - Ikke lag for stramme planer og ta barna med på det dere gjør. Ro ned. Vi trenger ikke flere ting som stresser oss, barna og foreldrene opp. Livsmestring handler om å gripe mulighetene i ... Nå skal elevene lære seg livsmestring og personlig økonomi . Livsmestring, folkehelse, personlig økonomi og medborgerskap er blant det som skal inn i de nye læreplanene. Livsmestring i skolen setter læreplanens tverrfaglige tema Folkehelse og livsmestring inn i et ... skoleledere og helsesøstre og andre som arbeider med barn og ... Bokmål ISBN/EAN: 9788205497474. Forfattere Om Gyldendal Presse Kundeservice. GYLDENDAL LITTERATUR Skjønnlitteratur Barn og ungdom Sakprosa Pocket Kontakt oss Send inn manus Prosjektet "Livsmestring i skolen" (LiS) har tatt på alvor de utfordringene barn og unge står overfor og opplæringslovens formål. I tre faser har de samlet barn og unge, fagpersoner og engasjerte ildsjeler til samtale om behov, inn...