God kommunikasjon med ASK-brukere E-bok


God kommunikasjon med ASK-brukere -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-08-18
FORFATTER:
ISBN: 9788245018370
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,71

FORKLARING:

Boken God kommunikasjon med ASK-brukere gir en grunnleggende innføring i teori om kommunikasjon, kommunikasjonsutvikling og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Den har til hensikt å formidle kunnskap som er vesentlig for å lykkes i kommunikasjon med ASK-brukere i barnehage og skole. Muligheter for god kommunikasjon både med utgangspunkt i et ASK-brukerperspektiv og et kommunikasjonspartnerperspektiv blir berørt. Videre fokuseres kartlegging og sentrale aspekter knyttet til ulike ASK-tiltak. Gjennom eksempelfortellinger vises det hvordan man kan lykkes med å legge til rette for god kommunikasjon med ASK-brukere i praksis. Innholdet har et flerfaglig perspektiv og retter seg mot nærpersoner, studenter og fagpersoner som jobber og kommuniserer med ASK-brukere. Boken er ikke ment å være en oppskriftsbok. Den er tenkt som et utgangspunkt for å kunne gjøre bevisste valg og tilrettelegginger tilpasset den enkelte ASK-bruker slik at han eller hun skal få oppleve likeverdig deltakelse og selvstendig kommunikasjon med andre barn og voksne. Kari-Anne Bottegaard Næss er utdannet allmennlærer og logoped og har en doktorgrad innenfor spesialpedagogikk. Hun jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og er førsteamanuensis II ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Næss sine undervisnings- og forskningsinteresser er først og fremst rettet mot kommunikasjon-, språk- og leseutvikling/-vansker. Asgjerd Vea Karlsen er utdannet allmennlærer og spesialpedagog og er førstelelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun arbeider med digitale medier og pedagogikk med vekt på tilpasset opplæring. De seneste årene har interessen hennes særlig vært rettet mot alternativ og supplerende kommunikasjon.

...n ASK-brukeres egne tips når du skal kommunisere med dem ... Best pris på God kommunikasjon med ASK-brukere (Pocket) ... . Du kan laste ned en plakat med tipsene. God kommunikasjon er gjerne et resultat av en god jobbkultur. Løsningsfokusert kommunikasjon handler om å gi oppmerksomhet til det som er bra i virksomheten. Det vi snakker om og tenker på har en tendens til å vokse. Snakker man mye om alt man ikke rekker eller alt man er misfornøyd med, får man gjerne mer av det. Språk skaper virkelighet. Som en hjelp til pedagoger o ... God kommunikasjon med ASK-brukere. 9788245018370. Heftet ... ... . Språk skaper virkelighet. Som en hjelp til pedagoger og andre ansatte i barnehagen som jobber med barn som trenger ASK, har Statped utviklet en nettbasert læringsressurs God ASK. I masteroppgaven «Å være kommunikasjonspartner til barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon» blir erfaringene med bruk av denne læringsressursen undersøkt. Personer med behov for ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de mangler, eller har lite talespråk. Noen vil ha behov for uttrykksformer som erstatter talen fullstendig. Dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre trenger uttrykksformer som støtter utydelig, forsinket eller svak tale. Dette kalles supplerende kommunikasjon. God kommunikasjon starter derfor alltid med å lytte. Ledere som tar seg bryet med å undersøke, oppdager ofte at deres oppfatning av hva den andre parten mener, ikke nøyaktig stemmer overens med den andre partens faktiske posisjon. Det er da man ser behovet for en bedre og mer effektiv kommunikasjon. God kommunikasjon er en av fire bøker i God helse-serien, og er like aktuell for unge elever og lærlinger som for voksne som vil bli helsefagarbeidere. I denne nye utgaven finner du nytt stoff om kommunikasjonsteori, om å få en god dialog, dannelse, skikk og bruk. Med dette presiserer Bottegaard Næss at ASK-brukere har forskjellige behov, akkurat som oss andre. - Noen har god nytte av ikke-hjulpet kommunikasjon som for eksempel «tegn til tale», mens andre har behov for hjulpet kommunikasjon der man benytter ulike hjelpemidler. God kommunikasjon med ASK-brukere. Pocket, Asgjerd Vea Karlsen, Kari-Anne Bottegaard Næss, Bokmål, Faglitteratur, Medisin og helse, Helse- og sosialfag mer » Boken God kommunikasjon med ASK-brukere gir en grunnleggende innføring i teori om kommunikasjon, kommunikasjonsutvikling og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Den har til hensikt å formidle kunnskap som er vesentlig for å lykkes i kommunikasjon med ASK-brukere i barnehage og skole. IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøving Det er i tråd med Martinsens (5) bruk av begrepet «personorientert profesjonalitet», der vi ser den andre som et menneske, og ikke som et objekt. Basislitteratur om grunnleggende sykepleie (6) tematiserer betydningen av god kommunikasjon og sykepleierens ansvar for å oppfatte pasientens kommunikative uttrykk. Og noen snakker vi med som om vi skulle kjent dem hele livet, selv om det er første møte. Andre kommer vi liksom aldri "innpå" og sliter for å lykkes med god kommunikasjon. Enkelte dager er det kanskje lettere og kommunisere med alle typer mennesker, mens andre dager burde du kanskje holdt deg hjemme. God kommunikasjon med ASK-brukere har 6 aktive annonser. Vi bruker teknologi på nettsiden vår som nettleseren din ikke støtter. Vurder å oppgrader nettleseren din til en nyere versjon. Har du Internet Explorer 11 må du gå over til Edge eller en annen nettleser, der IE11 har sluttet å ... Kommunikasjon og Kommunikasjonsvansker, I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202592059. Kapittel 12. s 279 - 297 Vis sammendrag ... Kari-Anne Bottegaard (2018). Barn og ungdom med utviklingshemming - tiltak basert på hva forskningen sier virker. Næss, Kari-Anne Bottegaard (2018). DSL+ webinar intro. Rettleingsmateriell med filmer, instruksjoner, forklaringer, spørsmål og arbeidsoppgaver som gjør at du som er voksen, kan bli en god kommunikasjonspartner for barn fra to til seks år som treng alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Les mer om God ASK Vi pleier å høre eller lese om hvor viktig det er å opprettho...