Seksuelle overgrep mot barn E-bok


Seksuelle overgrep mot barn -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-09-05
FORFATTER:
ISBN: 9788215023854
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,70

FORKLARING:

Er du opptatt av å beskytte barn mot seksuelle overgrep? Og av kunnskap om utsatte barns tilfrisknings- og utviklingsfremmende prosesser? Boka gir deg grunnleggende kunnskap om seksuelle overgrep mot barn. Den presenterer også en traumebevisst forståelse som fungerer gjennom mistanke, avdekking, beskyttelse og behandling. Eksemplene er fra skole, barnevern, politi og behandling.Erfarne klinikere, forskere og andre fagpersoner presenterer kunnskap om hva det innebærer for barn å bli utsatt for seksuelle overgrep og hvorfor en traumebevisst tilnærming er viktig i omsorg og behandling. Forfatterne presenterer både teoretiske forståelser, nyere forskning og hvordan møte utsatte barn i praksis.Hjerneforskningen viser at gjentatte krenkelser i tidlig barndom kan føre til endringer i hjernen som påvirker barns utvikling og deres tilknytningssystem, tenkemåte, evne til følelsesregulering og handlingsrepertoar. Det får blant annet betydning for hvordan barna lærer både i skolen og i sosiale sammenhenger. Disse barna trenger ikke bare beskyttelse og god omsorg. De vil profitere på at fokuset flyttes fra en ensidig behandling av symptomer til en forståelse for hvordan slike endringer i hjernen får betydning for det enkelte barn. Forfatterne vektlegger tverretatlig- og tverrprofesjonelt samarbeid, og at det er sammenheng mellom hvordan traumatiserte barn blir møtt av omsorgspersonene hjemme og av profesjonelle i barnehage, skole, barnevern, helsevesen og i politi- og rettsvesenet.Denne boka gir nødvendig kunnskap til helse- og sosialarbeidere, psykologer og lærere om seksuelle overgrep og hvordan møte de utsatte barna. «Boken anbefales.» Tiril Willumsen, «Den norske tannlegeforenings tidende»Siri Søftestad er ph.d. og forsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet Sykehus og Inger Lise Andersen er klinisk sosionom og seniorrådgiver ved RVTS Sør.De øvrige bidragsyterne er spesialist i klinisk barne-og ungdomspsykologi Heine Steinkopf, spesial...

...grep mot barn og unge - forekomst Om lag 1 av 5 jenter og 1 av 14 gutter har opplevd seksuelle overgrep før fylte 18 år, enten fra voksne eller jevnaldrende, se tabell 2 ... Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn ... . Om lag halvparten av overgrepene ble gjort av jevnaldrende, som venner, kjæreste eller bekjent (NKVTS, 2018; Thoresen & Hjemdal, 2014; Mossige og Stefansen, 2016). Seksuelle overgrep mot barn. Mistanken om seksuelle overgrep starter ofte med utsagn. Små barn kan komme med spontane utsagn, ofte i forbindelse med stellesituasjoner eller toalettbesøk. Eldre barn kan betro seg til venner, foreldre, lærere eller helse ... Seksuelle overgrep mot barn - Bufdir ... . Små barn kan komme med spontane utsagn, ofte i forbindelse med stellesituasjoner eller toalettbesøk. Eldre barn kan betro seg til venner, foreldre, lærere eller helsesykepleier. Har du en vond hemmelighet? - Informasjonsvideo om overgrep mot barn ... Ingen barn skal måtte ha ... Kvinne 19 år forteller om møtet med politiet da hun anmeldte for seksuelle overgrep ... Et nettkurs for deg som jobber i barnehage og skole Dette kurset skal gi deg mer kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i din barnehage eller skole, og det vil gi deg kunnskap om hva du må gjøre når det avdekkes. helsekompetanse.no Hvert tredje seksuelle overgrep mot barn begås av et annet barn. I Norge risikerer overgriper og offer å bli plassert på samme institusjon. - Det er såpass høy sikkerhet her, for at ungdom ikke skal forgripe seg på andre I et lite tettsted i sør i Sverige ligger et behandlingshjem for barn som har forgrepet seg på andre barn. Straffeloven § 311 omhandler fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn Straffeloven § 291-294 omhandler voldtekt. Straffeloven § 15 sier at medvirkning til overtredelse av straffebud er straffbart, når ikke annet er bestemt Mannens forsvarer, advokat Marius Haugstoga, sier at mannen ikke erkjenner straffskyld for tiltalens post 1, som gjelder seksuelle overgrep mot barn under ti år. - Han har erkjent delvis straffskyld, men jeg ønsker ikke å kommentere flere detaljer på nåværende tidspunkt. Det er en belastende sak for min klient, sier Haugstoga. Ved seksuelle overgrep mot barn utnytter overgriperen barnets avhengighet av, og tillit til, den voksne. Den voksne personen utnytter barnets manglende seksuelle erfaring og modning til å tilfredsstille egne behov. Barnet kan også bli utsatt for «grooming» et nytt begrep som innebærer å mykgjøre, ......